Erasmus

Erasmus + studia

W ramach programu Erasmus + studenci WSBiNoZ w Łodzi mają możliwość realizacji studiów semestralnych lub rocznych w wiodących europejskich ośrodkach akademickich. 

Rekrutacja 2019/2020

KALENDARZ REKRUTACJI STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU I NAUK O ZDROWIU W ŁODZI W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+


Akcja1: Mobilność edukacyjna w roku akademickim 2019/2020

  • 05.03.2020 r. Ogólnouczelniane spotkanie w ramach programu Erasmus+ otwierające rekrutację
  • 05.03 – 05.04.2020 r. Składanie dokumentów przez studentów
  • 06.04 – 08.04.2020 r. Preselekcja kandydatów na podstawie złożonych dokumentów
  • 14.04 – 19.04.2020 r. Rozmowy z kandydatami
  • 23.04.2020 r. Zakończenie rekrutacji – zamknięcie list podstawowych i rezerwowych
  • 30.04.2020 r. Spotkanie informacyjno-szkoleniowe z zakwalifikowanymi studentami (obligatoryjne)
  • 01.05 - 10.05.2020 r. Składanie przez studentów formularzy aplikacyjnych u Uczelnianego Koordynatora ds. Programu Erasmus+
Dla Studentów przed wyjazdem
Dla Studentów po przyjeździe

created by: Strony Internetowe Łódź