Powered by Smartsupp

Dla Studenta

Biblioteka

tel.: 42 683 44 22

biblioteka@wsbinoz.plBiblioteka Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu czynna jest w następujące dni tygodnia:

wtorek 12.oo – 15.oo

czwartek 9.oo – 12.oo

piątek 12.oo – 15.oo

 

Terminy dyżurów Biblioteki WSBiNoZ w weekendy, publikowane są w Elektronicznym Indeksie Studenta.

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu posiada podpisane umowy dotyczące udostępniania księgozbioru Bibliotek dla potrzeb studentów WSBiNoZ.

WSBiNoZ w Łodzi:
- Biblioteka Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi,
- Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi.

IBUK LIBRA

Szanowni Studenci

IBUK Libra to wirtualna czytelnia Wydawnictwa Naukowego PWN. Uczelnia umożliwia Studentom WSBiNoZ bezpłatny dostęp do wykupionych tytułów na platformie IBUK Libra.

 

Do rozpoczęcia pracy z IBUKIEM Librą niezbędne jest urządzenie mobilne lub komputer stacjonarny z dostępem do Internetu oraz aktualną wersją przeglądarki

 

Wejście do dostępnych książek na stronie http://libra.ibuk.pl.

 

IBUK LIBRA - film instruktażowy do aktualnej odsłony IBUK libra.

UWAGA:

Aby móc korzystać z zaawansowanych funkcjonalności, należy jednorazowo utworzyć swoje osobiste konto myIbuk.

 

Domyślnie prezentowane są dostępne publikacje. Wystarczy kliknąć na wybraną publikację, aby zobaczyć informacje o książce wraz z podglądem treści. Aby skorzystać z zaawansowanych funkcji pracy z książką, należy kliknąć na "+ DODAJ DO PÓŁKI myIBUK" i utworzyć swoje osobiste konto myIBUK.

Unikalny kod PIN do zdalnego logowania można otrzymać w bibliotece biblioteka@wsbinoz.pl

Academica

ACADEMICA
Cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych

Miliony publikacji dostępne w Bibliotece Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu!

Miło nam poinformować, że Biblioteka Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi udostępnia zbiory platformy Academica, która umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej.

Academica to dostęp do 3 539 387 publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego.

Publikacje chronione prawem autorskim są dostępne na dedykowanych terminalach w bibliotekach należących do systemu Academica. Publikacje można przeglądać w Bibliotece WSBiNoZ w pok. 104 w godzinach otwarcia na przeznaczonym do tego celu komputerze. Jeśli nie znajdą Państwo w Academice poszukiwanej publikacji, to warto zgłosić ten brak bibliotekarzowi. Dzięki współpracy z Biblioteką Narodową każda współczesna publikacja książkowa (od XIX wieku) może zostać w ciągu kilku dni zeskanowana i dodana do zbiorów. Więcej informacji można znaleźć w podręczniku czytelnika Academici.

Publikacje niechronione prawem autorskim lub licencjonowane, oznaczone zieloną kropką, są dostępne dla każdego użytkownika Internetu bez żadnych ograniczeń. Przeglądać katalog i wyświetlać zbiory, które nie podlegają ochronie prawnoautorskiej lub które zostały udostępnione na odpowiednich licencjach, można z dowolnego komputera z dostępem do Internetu na stronie academica.edu.pl.

Zapraszamy serdecznie!

Wirtualna Biblioteka Nauki

Elsevier - czasopisma elektroniczne Elsevier są udostępniane od roku 2010 w ramach krajowej licencji akademickiej. Czasopisma są dostępne równolegle jako baza danych Science Direct on Site (SDOS) na serwerze ScienceServer w ICM, baza Science Direct on Line (SDOL) na platformie SciVerse na serwerze wydawcy oraz  w systemie Yadda w ICM, który docelowo ma zastąpić system ScienceServer. Krajowa licencja akademicka obejmuje wszystkie czasopisma z aktualizowanej corocznie listy Freedom Collection obejmującej 1851 tytułów bieżących z rocznikami od 1995 oraz archiwa ponad 420 tytułów niekontynuowanych lub kontynuowanych pod inną nazwą. Wzorem wcześniej stosowanych rozwiązań konsorcyjnych każda instytucja zgłoszona do licencji krajowej Elsevier uzyskuje dostęp do pełnej kolekcji Freedom oraz prawo archiwizacyjne do wybranych czasopism z tej kolekcji. Prawo archiwizacyjne oznacza prawo bezterminowego sieciowego dostępu do określonych zasobów po wygaśnięciu umowy licencyjnej. Każdy uczestnik licencji krajowej Elsevier uzyskuje (niezależnie od praw nabytych na podstawie wcześniejszych licencji) prawo archiwizacyjne do roczników od 2006 tych tytułów z kolekcji Freedom, które prenumerował (w wersji drukowanej i/lub elektronicznej) przed przystąpieniem do licencji krajowej. Instytucje, które nie miały dotychczas prenumeraty, uzyskują prawo archiwizacyjne do trzech wybranych przez siebie tytułów z kolekcji Freedom.

Springer - czasopisma oraz kolekcja książek elektronicznych Springer są udostępniane od roku 2010 w ramach krajowej licencji akademickiej. Zasoby Springer są dostępne równolegle na serwerze ScienceServer w ICM, na serwerze SpringerLink - nowa wersja należącym do Wydawcy oraz w systemie Yadda w ICM, który docelowo ma zastąpić system ScienceServer. Licencja krajowa obejmuje ok. 1.960 czasopism bieżących oraz ok. 390 czasopism archiwalnych wraz ze wszystkimi dostępnymi na serwerze rocznikami archiwalnymi (dla ok. 1.290 tytułów dostępne są głębokie archiwa do 1 wolumenu włącznie). Archiwa czasopism sprzed 1997 roku dostępne są na razie tylko na serwerze SpringerLink, ale będą archiwizowane na serwerze krajowym. Licencja krajowa Springer nie obejmuje 23 czasopism farmakologicznych ADIS (patrz arkusz "Kolekcja ADIS" dołączony do katalogu 2013), co nie zmieni się w roku 2014. W ramach licencji krajowej udostępniane są także archiwa serii książkowych Springera, w tym 17 serii od pierwszego wolumenu do rocznika 2008 oraz dalszych 9 serii z archiwami z lat 1997­2008, a także 16.700 e-książek anglojęzycznych wydanych przez Springera w latach 2004, 2005 i 2009-2011. Archiwa serii i książki są dostępne na razie tylko na serwerze SpringerLink, ale będą archiwizowane na serwerze krajowym. ICM stara się także o uzyskanie finansowania na krajowy zakup e-książek Springera z lat 2006-2008 i 2012, a także zdigitalizowanego archiwum wszystkich książek wydanych przez Springera przed 2004 rokiem (ok. 50.000 tytułów anglojęzycznych). W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 książki te dostępne są na zasadzie testu na serwerze wydawcy dla wszystkich użytkowników licencji krajowej. Dalszy dostęp będzie zależał od ewentulanej decyzji MNiSW o zakupie. Użytkownicy licencji krajowej Springer mają prawo zamawiania prenumeraty drukowanej dowolnych czasopism objętych licencją po cenach obniżonych (Deep Discount Price, 25% ceny katalogowej). W ramach krajowej licencji akademickiej Springer działa dodatkowy program umożliwiający polskim autorom bezpłatne publikowanie artykułów Open Access w czasopismach hybrydowych Springer Open Choice.

Web of Science - Pakiet bazy danych Web of Knowledge produkowanych przez firmę Thomson Reuters jest udostępniany od roku 2010 w ramach krajowej licencji akademickiej. Licencja obejmuje pakiet Web of Science (WoS), który zawiera  3 indeksy cytowań: Science Citation Index Expanded (SCIE z rocznikami od 1945), Social Sciences Citation Index (SSCI z rocznikami od 1956), Art and Humanities Citation Index (AHCI z rocznikami od 1975). Ponadto licencja obejmuje dodatkowy indeks cytowań Conference Proceedings Citation Index (CPCI, w tym części Science   i Social z rocznikami od 1990) oraz bazę Journal Citation Reports JCR (dostęp do najświeższego opublikowanego rocznika). Komplet baz jest udostępniany na platformie Web of Knowledge na serwerze wydawcy. Pakiet WoS jest ponadto archiwizowany, na bieżąco aktualizowany i udostępniany na serwerze w ICM. Archiwizacją w ICM objęta będzie także baza JCR, natomiast baza CPCI jest udostępniana tylko na serwerze wydawcy i w czasie trwania licencji tzn. bez prawa archiwizacyjnego.

Wiley - czasopisma Wiley są udostępniane od roku 2012 w ramach krajowej licencji akademickiej. Czasopisma te są dostępne na serwerze wydawcy Wiley Online Library. Licencja krajowa obejmuje aktualizowany corocznie zbiór czasopism "Full Collection", który zawiera obecnie 1377 tytułów z nauk ścisłych, humanistycznych  i społecznych wraz z archiwami od 1997 roku. Roczniki z okresu licencji krajowej będą archiwizowane na serwerze w ICM z prawem bezterminowego dostępu dla wszystkich instytucji akademickich w kraju. W ramach licencji krajowej nie są dostępne czasopisma spoza kolekcji Full (ok. 170 czasopism udostępnianych na platformie Wiley na rzecz różnych towarzystw naukowych, w tym od roku 2013 czasopisma American Geophysical Union, patrz dodatkowy arkusz "Titles out of collection" dołączony do katalogu Full Collection).

Nature i Science - Czasopisma elektroniczne są udostępniane od roku 2010 w ramach krajowych licencji akademickich, obecnie w ramach umów zawartych pomiędzy ICM i wydawcami na lata 2016-2018 (patrz wyciąg z umowy Nature i umowy Science). Czasopismo Nature jest udostępniane z  serwera wydawcy Nature Publishing Group. Licencja krajowa Nature pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i roczników archiwalnych od roku 2010 i roczniki te będą archiwizowane na serwerze krajowym. Czasopismo Science jest udostępniane z  serwera wydawcy American Association for the Advancement of Science. Licencja krajowa Science pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i archiwów od 1997 r. bez krajowej archiwizacji. Od września 2015 na okres 16 miesięcy do końca roku 2016 wszyscy użytkownicy licencji Science mieli zapewniony dodatkowy dostęp na zasadzie testowej do czasopism Science Signaling oraz Science Translational Medicine. Ponadto na serwerze dostępne jest czasopismo open-access  Science Advances.

Scopus – Baz Scopus jest udostępniana w ramach krajowej licencji akademickiej od roku 2012, obecnie w ramach umowy zawartej pomiędzy ICM i wydawcą na lata 2016-2018. Scopus jest produkowaną przez Elsevier interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych  i humanistycznych. Scopus obejmuje ponad 21 000 recenzowanych czasopism (z których ponad 3800 to czasopisma typu Open Access), ponad 360 publikacji handlowych, 90 000 książek, 520 serii książkowych, 83 000 sprawozdań konferencyjnych. Baza zawiera ponad 57 milionów rekordów bibliograficznych (stan  w 2015 r.), z których ok. 25 milionów posiada cytowania sięgające roku 1996, 25 milionów rekordów patentowych, oraz indeksuje naukowe strony www. Ponad połowa czasopism w bazie Scopus pochodzi spoza USA. Baza Scopus podaje także indeks Hirscha, który liczony jest w oparciu o publikacje od 1970 roku, patrz dodatkowe informacje. Scopus jest udostępniany na serwerze producenta na zasadzie subskrypcji bez prawa archiwizacji.

Zasoby cyfrowe

INSTYTUT DIETETYKI
czasopisma naukowe

INSTYTUT KOSMETOLOGII
czasopisma naukowe i popularnonaukowe

INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH
czasopisma naukowe

INSTYTUT PRAWA I KRYMINOLOGII
czasopisma naukowe

 

Bezpłatne biblioteki cyfrowe

Wybór legalnych źródeł darmowych e-booków.

 • Federacja Bibliotek Cyfrowych (FBC): https://fbc.pionier.net.pl/ - serwis internetowy, którego podstawowym celem jest gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o dostępnych on-line zbiorach polskich instytucji nauki i kultury (biblioteki, uczelnie, archiwa, muzea i ośrodki badawcze).
 • Opolska Biblioteka Cyfrowa (OBC): http://www.obc.opole.pl - gromadzi i udostępnia zabytki kultury narodowej pochodzące ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej oraz inne publikacje ze zbiorów WBP w Opolu.
 • Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona: https://polona.pl/ - Biblioteka oferuje teksty literackie, naukowe, dokumenty historyczne, czasopisma, fotografie i inne, których oryginały znajdują się w Bibliotece Narodowej.
 • Biblioteka Nauki: https://bibliotekanauki.pl/ - udostępnia w sposób otwarty pełne teksty artykułów publikowanych w polskich czasopismach naukowych i pełne teksty wybranych książek naukowych wraz z ich metadanymi.
 • Google Books: http://books.google.com/books - serwis publikuje nową literaturę, umieszczaną przez autorów książek. Wiele z nich dostępnych jest za darmo. 
 • Biblioteka Narodowa: www.bn.org.pl - zestaw kilkuset tytułów dostępnych online. Biblioteka Narodowa umożliwia bezpłatny dostęp do szeregu wiodących międzynarodowych baz zawierających pełne teksty artykułów, tekstów źródłowych, specjalistycznych słowników i innych zbiorów niezbędnych do pracy naukowej. Udostępniane są archiwa krajowych dzienników, wycinków prasowych oraz baza prawnicza Lexis.pl. 

Bazy pełnotekstowe:

Academic Search Complete – wielodziedzinowa baza pełnotekstowa, obejmuje ponad 7100 czasopism pełnotekstowych, w tym ponad 6.100 czasopism recenzowanych naukowo. Baza zawiera ponadto opisy i abstrakty artykułów z ponad 11200 czasopism. Tematyka bazy obejmuje nauki społeczne, humanistyczne, medyczne, biomedyczne, psychologię, rolnictwo, nauki ścisłe, techniczne i wiele innych dziedzin. Academic Search Complete oferuje kluczowe informacje z wielu unikalnych źródeł, dostępnych wyłącznie w tej kolekcji. Archiwa w formacie PDF sięgają 1887 roku. Baza obejmuje m.in. ok. 3.000 czasopism w pełnym tekście indeksowanych w bazie SCOPUS, ponad 800 czasopism pełnotekstowych z nauk ścisłych indeksowanych w bazie ISI Science Citation Index (biologia, chemia, fizyka, matematyka, nauki techniczne i biomedyczne), ponad 700 czasopism pełnotekstowych z zakresu nauk społecznych indeksowanych w ISI Social Sciences Citation Index, ok. 900 czasopism pełnotekstowych z zakresu nauk medycznych i biomedycznych indeksowanych w bazie MEDLINE, ponad 700 czasopism z zakresu psychologii indeksowanych w specjalistycznej bazie PsycINFO, ponad 440 czasopism z zakresu pedagogiki i edukacji indeksowanych w specjalistycznej bazie ERIC i wiele innych.

 

Business Source Complete – najobszerniejsza dostępna baza pełnotekstowa z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu zawierająca ponad 29.000 publikacji pełnotekstowych, w tym ponad 3.300 czasopism pełnotekstowych i ponad 900 monografii z zakresu marketingu, zarządzania, ekonomii, finansów, księgowości, biznesu, handlu i wielu innych dziedzin, ponad 21.400 raportów pełnotekstowych z zakresu gospodarek poszczególnych krajów, inwestycji, gałęzi przemysłu, badań rynku, handlu międzynarodowego, finansów, materiały konferencyjne, studia przypadków. Kilkaset najbardziej prestiżowych czasopism w bazie posiada archiwa w pełnym tekście w formacie PDF od 1965 r. lub od pierwszego wydanego zeszytu. Oprócz w/w publikacji baza zawiera ponad 17.600 profili przedsiębiorstw, ponad 40.000 profili autorów najczęściej cytowanych w bazie, ok.18.000 wywiadów z analitykami ekonomicznymi i osobami z kierownictwa największych firm na świecie oraz ok. 3.000 analiz ekonomicznych typu SWOT.

Regional Business News – jest dodatkiem do bazy Business Source i zawiera pełne teksty 100 regionalnych publikacji amerykańskich z zakresu biznesu;

Health Source-Nursing/Academic Edition – zawiera ok. 550 czasopism pełnotekstowych oraz abstrakty i cytowania z ponad 800 czasopism z nauk medycznych, a w szczególności z zakresu pielęgniarstwa i ochrony zdrowia;

Health Source-Consumer Edition – zawiera pełne teksty ponad 460 publikacji, w tym ok. 80 czasopism, ponad 130 monografii, ponad 80 informatorów i broszur oraz ok. 160 raportów z zakresu ochrony zdrowia, medycyny ogólnej, medycyny sportowej, żywienia, zdrowia rodzinnego, zdrowia dziecka, problemów zdrowotnych jak rak, cukrzyca, uzależnienia od alkoholu, narkotyków, problemy okresu starzenia i wiele in.;

Master File Premier – wielodziedzinowa baza pełnotekstowa przeznaczona w szczególności dla bibliotek publicznych, zawierająca ok. 1.700 czasopism pełnotekstowych o tematyce ogólnej, społecznej, biznesowej, ochrony zdrowia, edukacji, zagadnień wielokulturowych. Baza zawiera ponadto ok. 500 informatorów pełnotekstowych, ok. 165.000 dokumentów źródłowych oraz kolekcje ponad 460.000 zdjęć, map i flag. Baza zawiera archiwum w formacie PDF od 1975 r. kluczowych publikacji: American Libraries, Foreign Affairs, History Today, Judaism, Library Journal, National Review, Saturday Evening Post i wielu innych; 

Newspaper Source – oferuje dostęp do 45 pełnotekstowych gazet amerykańskich i międzynarodowych w języku angielskim takich jak: The Christian Science Monitor, USA Today, The Washington Post, The Washington Times, The Times (London), The Toronto Star, The Sunday Times (Wlk. Brytania), Budapest Sun, Slovak Spectator, the Australian, Irish Times, Japan Times oraz wielu innych. Baza zawiera ponadto pełne teksty wyselekcjonowanych artykułów z 390 regionalnych gazet amerykańskich oraz transkrypcje wiadomości nadawanych przez amerykańskie kanały radiowe i telewizyjne: CBS News, CNN, CNN International, FOX News, NPR i inne;

 

Bazy bibliograficzne:

Agricola – zawiera dane bibliograficzne z Narodowej Biblioteki Rolniczej przy Departamencie Rolnictwa USA. Obejmuje ponad 4,6 miliona opisów bibliograficznych odnośnie artykułów z czasopism, monografii, prac naukowych, patentów, oprogramowania, materiałów audiowizualnych, raportów, rozdziałów książek i różnego rodzaju dokumentów źródłowych dotyczących wszystkich aspektów tematyki rolniczej i nauk pokrewnych jak: biotechnologia rolnicza, entomologia, uprawa roślin, hodowla zwierząt i weterynaria, kultura wodna i rybołówstwo, leśnictwo, ekologia, żywność i żywienie, ekonomika rolnictwa, inżynieria rolnicza i technologia, ochrona środowiska i inne;

Medline – kluczowa baza z zakresu medycyny wydawana przez Narodową Bibliotekę Medycyny USA. Zawiera indeksy i abstrakty artykułów z ponad 4.800 czasopism z zakresu medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, ochrony zdrowia i nauk biomedycznych. Ok. 1.100 czasopism indeksowanych w MEDLINE jest dostępnych w pełnym tekście w bazie Academic Search Complete. W bazie są zawarte opisy bibliograficzne z Index Medicus, International Nursing Index, Index to Dental Literature, HISTLINE, SPACELINE, PREMEDLINE®, AIDSLINE®, BIOETHICSLINE® oraz HealthSTAR®.

ERIC – baza wydawana przez Edukacyjne Centrum Informacji finansowane przez Departament Edukacji USA, zawiera ponad 1,3 miliona opisów bibliograficznych oraz linki do ponad 317.000 pełnotekstowych dokumentów z dziedziny szkolnictwa, edukacji i nauk społecznych z archiwami od 1966 r.

GreenFILE – zawiera informacje bibliograficzne z badań dotyczących różnych aspektów wpływu człowieka na środowisko naturalne. Zawarta w bazie kolekcja publikacji naukowych, popularnonaukowych i dokumentów rządowych obejmuje problematykę globalnego ocieplenia, ekologicznych sposobów budowania, zanieczyszczenia środowiska, zrównoważonego rolnictwa, odnawialnych źródeł energii, wtórnego wykorzystania odpadów (recycling) i wiele innych tematów. Baza zawiera ok. 470.000 opisów bibliograficznych oraz pełny tekst 5.500 artykułów pochodzących ze źródeł w wolnym dostępie.

Library, Information Science& Technology Abstracts (LISTA) – zawiera pełne indeksy i abstrakty ponad 550 kluczowych czasopism oraz wyselekcjonowaną zawartość z ponad 175 czasopism. Ponadto w bazie znajdują się dane bibliograficzne odnośnie książek, raportów i materiałów konferencyjnych. Tematyka bazy obejmuje bibliotekoznawstwo, klasyfikację, katalogowanie, bibliometrię, wyszukiwanie informacji on-line, zarządzanie informacją i wiele innych tematów. Archiwa w bazie sięgają połowy lat 1960-tych. Baza zawiera również ok. 5.000 profili autorów najczęściej indeksowanych w bazie.

Kronika.gov.pl – portal z otwartymi zasobami kultury i nauki

Szanowni Państwo,

zachęcamy studentów i pracowników Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu do korzystania z portalu kronika.gov.pl. Gromadzi on w jednym miejscu cyfrowe kopie najcenniejszych lub zagrożonych zniszczeniem obiektów kultury i nauki. 

Użytkownicy portalu mają do dyspozycji ponad 15 milionów obiektów pogrupowanych w ramach 64 kategorii tematycznych, w tym m.in.:

 • książki,
 • czasopisma,
 • fotografie,
 • grafiki i rysunki,
 • zbiory muzealne,
 • zbiory archiwalne.

Wszyscy zainteresowani mogą ponadto korzystać z dokumentów pochodzących z różnych epok historycznych, poznają także książki mniej znanych autorów, a nawet stworzą własną, wirtualną kolekcję zasobów kultury. 

Portal kronika.gov.pl to większa dostępność cyfrowych dzieł, lepsza jakość, a także możliwość ponownego wykorzystywania zasobów w innowacyjnych aplikacjach i usługach. 

Więcej informacji na temat funkcjonalności nowego można znaleźć w zakładce Pomoc.

created by: Strony Internetowe Łódź