Powered by Smartsupp

Dla Studenta

Projekt "Gra o karierę"

W tym roku już po raz szósty organizowana jest Gra o Karierę. To ogólnopolski projekt pod patronatem Komisji ds. Akademickich Biur Karier przy KRASP. Jego celem jest promocja działalności Biur Karier na uczelniach wyższych w całej Polsce, zacieśnienie współpracy między Biurami Karier i utrwalenie ich pozytywnego wizerunku zarówno w środowisku zewnętrznym jak i uniwersyteckim. W ramach projektu, Biura Karier w całej Polsce organizują warsztaty, szkolenia, konferencje i inne wydarzenia pod wspólnym szyldem „Gra o karierę – Biuro Karier dla Ciebie” specjalnie dla studentów z całego kraju.

Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 6 – 10 marca 2023. Nowością będzie pasmo wspólne, czyli cykl wydarzeń organizowanych we współpracy Biur Karier z różnych uczelni. Spotkania w ramach pasma wspólnego odbywać się będą codziennie w godzinach 12.00 – 13.00 w formie online, tak by były dostępne jak najszerszemu gronu odbiorców z całej Polski. Szczegółowy plan wydarzeń dostępny jest w zakładce Harmonogram.

Hasłem przewodnim tegorocznej GoK jest Etat czy własna firma – wybierz swoją drogę kariery.

Zapraszamy do udziału!

Szkolenia online organizowane przez WSBiNoZ w ramach projektu "Gra o karierę"

Szkolenie online: Formalno-prawna strona zakładania własnej działalności

06.03 (poniedziałek) godzina 15:00

 

Prowadzący: mgr Wojciech Modzelewski

Temat: Formalno-prawna strona zakładania własnej działalności

Opis: Podczas warsztatów omówione zostaną podstawowe wymogi prawne zakładania własnej działalności. Studenci poznają charakterystykę i formy prowadzenia działalności gospodarczej, dowiedzą się gdzie się rejestruje własną działalność oraz czy istnieje najbezpieczniejsza forma prowadzenia własnego biznesu.

 

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzdkMzVhNmItNGQ2Yy00NmJkLWE2YzEtYjVmZjAzN2VhYjI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228fad55d4-3523-455e-abfe-19f81d4782f5%22%2c%22Oid%22%3a%22c69a321a-5cd2-4693-9ce5-fc1b3ee54fcd%22%7d

Szkolenie online: Kreowanie wizerunku własnej firmy

09.03 (czwartek) godzina 10:00

 

Prowadząca: mgr Katarzyna Dominiak

Temat: Kreowanie wizerunku własnej firmy

Opis: Etat czy własna działalność gospodarcza. Spójność wizerunkowa, jako wyróżnik na tle konkurencji. 

 

 

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGVlMDZlYjItOTY3ZC00ZDg0LTgwNGYtNzNkM2I3MDEzYmRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228fad55d4-3523-455e-abfe-19f81d4782f5%22%2c%22Oid%22%3a%22c69a321a-5cd2-4693-9ce5-fc1b3ee54fcd%22%7d

created by: Strony Internetowe Łódź