Film interaktywny

więcej

Start rekrutacji

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej
Prawo
więcej
Psychologia
więcej
Dietetyka
więcej
Kosmetologia
więcej
Pedagogika
więcej

SCALE - Student Centred Adult Learning Engagement in Higher Education

« wróć

Nr projektu: 2018-1-UK01-KA203-048055

Program: Erasmus + Partnerstwo Strategiczne na rzecz edukacji wyższej

Koordynator: University of Worcester

Czas trwania: 01.10.2018 - 31.07.2021

wwwwww.worc.ac.uk/about/academic-schools/school-of-education/education-research/scale-project.aspx 

LinkedInwww.linkedin.com/in/scale-project

 

SCALE to projekt mający na celu wspieranie wykładowców na uniwersytetach, w kolegiach i innych instytucjach edukacyjnych oferujących wykształcenie wyższe.

W ramach projektu zbadane zostanie, jak wykładowcy uczelni przygotowani są do pracy ze studentami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  W odpowiedzi na uzyskane wyniki stworzony zostanie zestaw narzędzi wspierających wykładowców. Będzie on dostępny online w językach: angielskim, włoskim, polskim i hiszpańskim.

Możliwość dalszego rozwoju umiejętności wykładowców w badanym zakresie będzie możliwa za pośrednictwem e-kursu. W ramach projektu SCALE e-kurs będzie pilotowany, recenzowany przez samych wykładowców i w efekcie publikowany, tak aby można było z niego korzystać bez ograniczeń.

Efektem ma być podniesienie umiejętności wykładowców w zakresie pracy ze studentami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Projekt będzie doskonałą okazją do wymiany przykładów najlepszych praktyk w tym zakresie.

 

Co w tym celu robimy?

- Będziemy pozyskiwać dane od wykładowców. W tym celu opracujemy kwestionariusz oraz wytyczne w zakresie dobrych praktyk.

- Dane zostaną zebrane i uporządkowane. W oparciu o ich analizę stworzony zostanie raport krajowy i międzynarodowy.

- W odpowiedzi na potrzeby grupy docelowej stworzony zostanie zestaw narzędzi dostępnych on line. Będą one dostępne w językach krajów uczestniczących w projekcie.

- Aby ułatwić zastosowanie dostępnych narzędzi zostanie stworzony kurs on line.

- Wprowadzony zostanie pilotaż kursu, zostanie on zrecenzowany, a następnie udostępniony dla ogółu zainteresowanych on line.

 

Do kogo adresujemy nasz projekt?

Do wykładowców studiów licencjackich, magisterskich, pracujących ze studentami o nietypowych potrzebach edukacyjnych.

 

Z kim współpracujemy?

- University of Worcester – Wielka Brytania

- AFORISMA societa' cooperativa A.FO.RI.S.MA.-acli formazione ricerca servizi management – Włochy

- CECE Confederacion Espanola de centros de ensenanza asosiacion C.E.C.E. - Hiszpania

 

Jak się z nami skontaktować?

Kontakt do koordynatora krajowego: a.mendelbaum@medyk.edu.pl

created by: Strony Internetowe Łódź