Film interaktywny

więcej

Start rekrutacji

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej
Prawo
więcej
Psychologia
więcej
Dietetyka
więcej
Kosmetologia
więcej
Pedagogika
więcej

REMOTE CTRL - Building Skills and Attributes for Remote Working

« wróć

Czas trwania: 01.11.2020 -  31.10.2022

Numer projektu: 2020-1-UK01-KA202-079004

Program: Erasmus+, Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowoego

Koordynator: Small Firms Enterprise Development Initiative Limited (Wielka Brytania) 

Strona www: https://remotectrl.eu/ 

 

 

COVID-19 to nasza nowa rzeczywistość, która niszczy globalne usługi zdrowotne, zmusza obywateli świata do zamknięcia, zamyka biznesy, szkoły, uniwersytety i większość usług publicznych zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym na czas nieokreślony. W całej Europie, obowiązuje zakaz podróżowania. Pandemia kwestionuje między innymi ideały otwartych granic i swobodnego przepływu osób, a także inne symbole europejskiej wizji. Poziom spowolnienia gospodarczego i wzrost bezrobocia są bezprecedensowe. Eksperci szacują, że kryzys gospodarczy będzie podobny do wielkiego kryzysu z lat trzydziestych, czego przyczyną jest globalny lock down. Tak jak zaczynaliśmy dostrzegać postęp ożywienia gospodarczego po kryzysie w 2008 roku, obecnie obserwujemy konieczność zaplanowania nowego ożywienia gospodarczego, jednak tym razem w bardzo zmienionym świecie.

Praca zdalna to nie tylko temat, który pojawił się w obliczu pandemii.  Pandemia zwróciła uwagę na potencjał większej liczby pracowników do pracy zdalnej, a także dała wgląd w osobiste, ekonomiczne i środowiskowe korzyści wynikające z prowadzenia polityki w obszarze pracy zdalnej. Jeśli chodzi o osobiste korzyści płynące z pracy zdalnej dla pracowników, 77% osób twierdzi, że praca z domu poprawiła ich ogólny stan zdrowia i samopoczucie (FlexJobs, 2018). Potwierdzają to statystyki, według których stres i niepokój w miejscu pracy w samej Wielkiej Brytanii powodują utratę 15,4 miliona dni roboczych rocznie (UK HSE, 2018). Nic więc dziwnego, że 20% ludzi byłoby skłonnych do obniżenia wynagrodzenia o ponad 10%, aby pracować zdalnie (Owl Labs, 2019), a 21% osób zadeklarowało, że zrezygnowałoby z corocznych dni urlopu, aby móc pracować zdalnie przynajmniej w niepełnym wymiarze godzin (FlexJobs, 2018). Badania wykazały również, że wydajność pracowników wzrasta wraz z pracą zdalną, średnio pracując o 1,4 dnia więcej w miesiącu, co przekłada się na ponad 3 dodatkowe tygodnie pracy rocznie na pracownika. W badaniu przeprowadzonym wśród 7 000 pracowników 65% stwierdziło, że byli bardziej produktywni w środowisku pracy zdalnej ze względu na zmniejszenie stresu związanego z dojazdami do pracy, mniej przerw ze strony współpracowników, a nawet przerwę od tzw. „dramatu biurowego” (Owl Labs, 2019).

Praca zdalna to model rynku pracy w przyszłości. Do 2025 roku 75% siły roboczej stanowić będą pracownicy pokolenia Milenialsów i Pokolenia Z, którzy są bardziej świadomi ekologicznie i zaangażowani w ratowanie planety, a jednocześnie preferują elastyczne formy pracy. Aby przyciągnąć najbardziej utalentowanych pracowników nowego pokolenia, pracodawcy będą musieli dostosowywać się do pracy zdalnej oraz elastycznych modeli pracy. Praca zdalna zapewnia wiele korzyści pracodawcom, pracownikom, rządom i ogólnie społeczeństwu. Aby jednak została przyjęta masowo, tak aby mogła wspierać naszą odbudowę gospodarczą i środowiskową, musi być wsparta odpowiednimi materiałami edukacyjnymi i szkoleniowymi, które rozwiną kluczowe umiejętności i kompetencje pracodawców i pracowników, tak aby mogli dostosować się do pracy zdalnej. Projekt REMOTE CTRL ma na celu opracowanie zindywidualizowanych zasobów szkoleniowych, które będą odpowiadać na potrzeby pracodawców, pracowników i nauczycieli sektora VET w zdalnym środowisku pracy. Aby osiągnąć te cele zostaną opracowane:

(1) Kursy mistrzowskie i podręcznik dla pracodawców obejmujące kompleksowy program szkoleniowy, który zostanie przeprowadzony w określonych ramach czasowych podczas sesji mistrzowskich w celu wsparcia menedżerów w dostosowaniu ich stylu zarządzania do zdalnego środowiska pracy.

(2) Zestawy narzędzi „ZDALNEGO KONTROLOWANIA” dla pracowników mające na celu rozwijanie umiejętności pracowników w zakresie pracy zdalnej, tak aby mogli oni zarządzać swoimi karierami zdalnymi.

(3) Program szkoleniowy dla nauczycieli VET, dzięki któremu będą maksymalnie wykorzystywać obydwa zestawy narzędzi, zapewniając w ten sposób wsparcie pracodawcom w przystosowaniu firm do pracy zdalnej.

(4) Platforma zawierająca masowe otwarte kursy on-line, zawierająca wszystkie materiały opracowane w trakcie realizacji projektu. Będą one dostępne dla każdego użytkownika bezpłatnie, a dostęp zdalny będzie możliwy z dowolnego miejsca na świecie. MOOC zostanie w pełni zoptymalizowany do wszystkich urządzeń i platform.

(5) Publikacja zalecenia dotyczące polityki , która zostanie opracowana pod koniec projektu, aby umożliwić partnerom refleksję na temat wyciągniętych wniosków oraz sformułowanie zaleceń politycznych, które wpłyną na rynek pracy i politykę kształcenia i szkolenia zawodowego, zarówno na poziomie krajowym jak i europejskim.

 

PARTNERZY: 

  • FUTURE IN PERSPECTIVE LIMITED (IE) ,
  • IHKPROJEKTGESELLSCHAFT MBH (DE) ,
  • Rightchallenge - Associação (PT) ,
  • INNOVENTUM OY (FI) ,
  • UNIVERSITY OF PELOPONNESE (EL) ,
  • UNIVERSITATEA DIN PITESTI (RO) ,
  • WYZSZA SZKOLA BIZNESU I
    NAUK O ZDROWIU (PL)

 

How to contact us?

Institutional project coordinator: j.komorek@wsbinoz.pl 

created by: Strony Internetowe Łódź