Film interaktywny

więcej

Start rekrutacji

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej
Prawo
więcej
Psychologia
więcej
Dietetyka
więcej
Kosmetologia
więcej
Pedagogika
więcej

Approaches to language acquisition for adult students

« wróć

 

 

Tytuł projektu: Approaches to language acquisition for adult students

Nr projektu: 2019-1-CZ01-KA204-061367

Program: Erasmus + partnerstwo strategiczne na rzecz edukacji dorosłych

KoordynatorProEduca z.s. (Czechy)

Czas trwania:  01.10.2019 – 30.09.2021

 

 

Komunikacja w językach obcych jest jedną z ośmiu kluczowych kompetencji określonych w Europejskim Systemie Kształcenia. Nauczanie i uczenie się języków ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia obywatelom możliwości swobodnego przemieszczania się, pracy i nauki w całej Europie. Pomoże to zwiększyć zatrudnienie oraz przyczyni się do wzajemnego zrozumienia i wymiany kulturowej. Istotne jest również, aby braki językowe nie stanowiły przeszkody dla aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Głównym celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości skutecznych metod i narzędzi nauczania dla edukatorów, nauczycieli i trenerów.
Projekt będzie realizowany w ramach partnerstwa składającego się z partnerów z dziesięciu różnych krajów europejskich.

 

Instytucje partnerskie w projekcie:

 

Jak się z nami skontaktować?

Kontakt do koordynatora krajowego: j.komorek@medyk.edu.pl 

created by: Strony Internetowe Łódź