Film interaktywny

więcej

Start rekrutacji

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej
Prawo
więcej
Psychologia
więcej
Dietetyka
więcej
Kosmetologia
więcej
Pedagogika
więcej

#ACTIVE.U – Sport and social inclusion

« wróć

Nr projektu: 603114-EPP-1-2018-1-PT-SPO-SSCP

Program: Erasmus + Sport, współpraca w ramach małego partnerstwa

Koordynator: CNAPEF - Conselho Nacional de Associações de Profissionais de Educação Física (Portugalia)

Czas trwania:  01.01.2019 – 31.12.2020 (24 miesiące)

www: cnapef.wordpress.com

 

Problem wykluczenia społecznego jest realnym zagrożeniem dla młodych ludzi kończących etap obowiązkowej edukacji i stojących przed faktem wyboru dalszej ścieżki życiowej.

Nie każdy z nich, a zwłaszcza ci nie posiadający wystarczającej wiedzy w tym zakresie lub wsparcia ze strony najbliższych potrafi wybrać właściwie. Młodzi, którzy opuszczając system edukacji nie podejmują jednocześnie żadnej innej formy nauki, szkolenia czy pracy określani są jako NEETs (ang. not in employment, education or training) i stanowią w Unii Europejskiej grupę społeczną, do której adresowane są liczne projekty i programy wspierające.

Celem projektu #Active.U jest umożliwienie młodym ludziom zdobywania nowych umiejętności i uczenia się. Poznawanie własnych możliwości na przyszłość poprzez sport i edukację nieformalną.

 

Organizacje zajmujące się integracją społeczną, wychowaniem fizycznym, sportem i młodzieżą połączą w ramach projektu siły w celu stworzenia strategii integracji społecznej opartej na sporcie i promowaniu wartości społecznych z nim związanych.

 

Nasze priorytety w projekcie są tożsame z priorytetami wyznaczonymi przez UE i obejmują:

- promowanie włączenia społecznego i równych szans;- promocja edukacji poprzez rozwój umiejętności i uczenie się przez sport;- promowanie równości płci, zdrowia fizycznego i psychicznego oraz promowanie europejskich wartości sportowych, zarówno w zakresie gier, jak i wsparcia mobilności trenerów, wolontariuszy, personelu. Nasze cele, jak również priorytety Unii Europejskiej, koncentrują się na integracji społecznej młodych ludzi, czyniąc ich bardziej świadomymi i aktywnymi poprzez sport i wartości z nim związane. Zadaniem edukacji nieformalnej jest tutaj uzupełnienie innych metod uczenia się i rozwoju umiejętności. Potrzeby podkreślone w tym projekcie to przede wszystkim: potrzeba uświadomienia sobie wartości sportu w ogólnym rozwoju i procesie uczenia się; potrzeba zapewnienia młodym ludziom wiedzy o ich możliwościach zawodowych po zakończeniu kształcenia obowiązkowego; potrzeba stworzenia strategii integracji społecznej opartej na sporcie i wartościach z nim związanych; potrzeba zmniejszenia liczby młodych NEET oraz ryzyka i wykluczenia społeczne; potrzeba promowania międzykulturowości i dialogu europejskiego w celu wspierania wielu międzynarodowych strategii na rzecz integracji społecznej; potrzeba promowania aktywności, świadomości i uczestnictwa młodych ludzi w sporcie i życiu społecznym.

 

Do kogo adresujemy nasz projekt?

- projekt kierujemy do lokalnych stowarzyszeń działających w zakresie integracji społecznej, wychowania fizycznego i sportu oraz młodzież, klubów sportowych, stowarzyszeń prywatnych lub publicznych, szkół;

- za pośrednictwem wyżej wymienionych chcemy trafić do młodych ludzi w wieku od 16 do 20 lat, zwłaszcza tych o mniejszych szansach, młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym, młodych NEETs

 

Z kim współpracujemy?

 

CNAPEF - Conselho Nacional de Associações de Profissionais de Educação Física (Portugalia)

APOGESD – Associação Portuguesa de Gestão de Desporto (Portugalia)

S.S.D. ar.l. L'Orma (Włochy)

FURIM INSTITUTT (Norwegia)

 

Jak się z nami skontaktować?

Kontakt do koordynatora krajowego: j.komorek@medyk.edu.pl 

PROJEKTOWE NEWSY

Spotkanie projektowe #ACTIVE.U

W Guimarães w Portugalii odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu #ACTIVE.U – Sport and social inclusion. Projekt dotyczy problemu wykluczenia społecznego młodych ludzi kończących etap obowiązkowej edukacji i stojących przed wyborem dalszej ścieżki życiowej.

Drugie spotkanie projektowe w ramach ACTVE.U odbyło się we Włoszech w Mediolanie (20.09.2019). W trakcie spotkania partnerstwo skupiło się na omówieniu metodologii zastosowanej przy budowie prototypu i głównych trudnościach z jakimi miało do czynienia w trakcie je opracowywania. Koordynator projektu zaprezentował także dotychczas wypracowane rezultaty projektu oraz przedstawił prototyp modelu edukacyjnego z wykorzystaniem sportu.

Ulotka projektowa

created by: Strony Internetowe Łódź