Start rekrutacji!

więcej

Pracownia VR

więcej

Studia podyplomowe

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej
Kryminologia
więcej
Prawo
więcej
Psychologia
więcej
Dietetyka
więcej
Kosmetologia
więcej
Pedagogika
więcej

TAKE ACTION TO PROTECT NATURE

« wróć
TAKE ACTION TO PROTECT NATURE

Czas trwania: 01-04-2020 - 31-12-2020

Numer projektu: 2019-3-TR01-KA105-080090

Program: Erasmus +

Kluczowe działanie: Mobilność edukacyjna osób

Typ działania: Mobilność młodzieży

Formularz zgłoszeniowy: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeewmrmi9yZ5GUyL-w42t-TW_nmqApC25GUazmrPq3NXFfbBA/viewform?usp=pp_url 

 

 

Ziemia i środowisko wymagają pomocy, ale zbyt mało ludzi bierze ten temat na poważnie. W dzisiejszych czasach nie tylko kraje europejskie, ale kraje na całym świecie stoją w obliczu wielu globalnych wyzwań i problemów środowiskowych. Okres nadprodukcji i nadmiernej konsumpcji ma negatywny wpływ na nasze środowisko, m.in. zmiany klimatu i zanieczyszczenie, które negatywnie wpływają na jakość życia. Według informacji Komisji Europejskiej Europejczycy zużywają obecnie 16 ton materiału na osobę rocznie, a 6 ton z tej ilości staje się odpadami. Pomimo poprawy gospodarki odpadami w UE, Europa nadal traci wiele potencjalnych surowców wtórnych, które mogłyby zostać poddane recyklingowi i ponownie wykorzystane. W 2010 r. łączna ilość odpadów wyprodukowanych w UE wyniosła 2,5 miliarda ton, a zaledwie 36% poddano przetworzeniu i ponownemu wykorzystaniu. Pomimo tego, że większość odpadów nadaje się do przetworzenia, znaczna część jest nadal wysyłana na wysypiska śmieci, co powoduje emisję metanu, a zatem przyczynia się do zmian klimatu (źródło: Eurostat). Oprócz składowisk, znaczna ilość odpadów trafia do oceanów, w których powstają tzw. wyspy odpadów. Jednym z najpoważniejszych problemów współczesnego społeczeństwa jest zanieczyszczenie odpadami, które negatywnie wpływa na jakość życia ludzi. Młodzi ludzie stają się coraz bardziej świadomi potrzeb ochrony środowiska, ale zazwyczaj nie wiedzą, jak to wprowadzić w ich życiu codziennym. Naszym zdaniem większość działań na rzecz środowiska polega na świadomym i ekologicznym życiu w naszych społecznościach, w naszych domach.

Dlatego też w trakcie 8-dniowej wymiany młodzieży - w której weźmie udział 36 młodych ludzi w wieku 18-30 z Turcji, Rumunii, Bułgarii, Polski, Litwy i Danii - chcemy pokazać młodzieży, jakie jest ich oddziaływanie na środowisko i na jak dużą skalę, jak również pokazać jak dużo zasobów (żywność, energia, paliwo itp.) potrzebnych jest dla stylu i sposobu życia jaki prowadzą. Kolejnym celem jest uświadomienie młodym ludziom, że każdy może zrobić coś, aby chronić środowisko oraz spowolnić zmiany klimatu. Pokażemy jaki jest ich wpływ na środowisko oraz zaangażujemy w działania, które pokażą im, co i jak mogą zrobić, aby pomóc naszej Ziemi, aby zmniejszyć ich szkodliwe oddziaływanie na środowisko. Poprzez udział w szkoleniu chcemy zachęcić młodych ludzi do bycia aktywnymi obywatelami.

 

Proponowany program jest kombinacją różnych działań związanych z pytaniami dotyczącymi oddziaływania na środowisko poruszając 5 obszarów tematycznych: mieszkanie, żywienie, transport, zakupy, odpady. Podczas tych zajęć młodzi ludzie będą mogli zdobywać nowe doświadczenia oraz nowe umiejętności, nawiązywać nowe przyjaźnie i kontakty, wpływać na lokalną społeczność oraz wzajemnie poznawać kultury. Zastosowanych zostanie wiele różnych metod edukacji nieformalnej tj.: gry, warsztaty, zajęcia na świeżym powietrzu, praca w grupach, debaty, odgrywanie ról, okrągły stół i burza mózgów, po to aby dać młodym ludziom nie tylko możliwość omawiania tematu, ale także uczenie się poprzez doświadczenia.

 

Chcemy podnieść świadomość wszystkich młodych uczestników projektu na temat ochrony środowiska i oddziaływania na środowisko, dlatego pod koniec wymiany zostanie nakręcony krótki film zachęcający ludzi do ekologicznego trybu życia i ocalenia naszej planety. Przygotowany przez uczestników film zostanie zaprezentowany lokalnej społeczności, dodatkowo zostanie opracowana ulotka na temat wpływu na środowisko w danych krajach, jednocześnie prezentując alternatywne rozwiązania minimalizujące niekorzystny wpływ na środowisko.

W ramach tego projektu chcemy również:

 • zwiększać świadomość na temat problemów środowiskowych;
 • zachęcać i motywować młodych ludzi do bycia aktywnymi obywatelami w lokalnych społecznościach;
 • poprawić umiejętności medialne i promocyjne uczestników, aby mogli oni mieć wpływ na szerszą społeczność i dzielić się rezultatami projektu na poziomie międzynarodowym;
 • promować możliwości programu Erasmus +, współpracy międzykulturowej i edukacji nieformalnej;
 • umożliwić uczestnikom pracę w środowisku międzykulturowym w celu poznania innych kultur i krajów, a tym samym zwiększyć tolerancję i akceptację różnorodności;
 • poprawić zdolności uczestnika do pracy w grupie i współpracy.

 

Koordynator projektu: 

ULUSLARARASI ARASTIRMA INOVASYON EGITIM VE GIRISIMCILIK DERNEGI - Turcja

 

Partnerzy projektu:
 • IYER - International Youth Empowerment Randers - Dania
 • SC MIXT SOURCE MANAGEMENT SRL - Rumunia
 • Sdruzhenie Mozaika - Bułgaria
 • Asociacija "Aktyvus jaunimas" - Litwa
 • WYżSZA SZKOŁA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU - Polska

 

Jak się z nami skontaktować?

Kontakt do koordynatora krajowego: j.komorek@medyk.edu.pl 

 

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod tym linkiem https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeewmrmi9yZ5GUyL-w42t-TW_nmqApC25GUazmrPq3NXFfbBA/viewform?usp=pp_url lub po pobraniu pliku, który następnie wypełniony należy przesłać bezpośrednio do koordynatora krajowego.

created by: Strony Internetowe Łódź