Wysokie stypendia z MON

więcej

Rekrutacja trwa

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej
Prawo
więcej
Psychologia
więcej
Dietetyka
więcej
Kosmetologia
więcej
Pedagogika
więcej

Pierwsze szkolenie online w projekcie SPOTI – Putting the unheard gender in spotlight project about the “social inclusion of disadvantaged social groups”

« wróć

Zgodnie z harmonogramem działań w ramach projektu Spoti pierwsze szkolenie powinno było odbyć się w Porto, w Instituto Superior de service social do Porto, z udziałem wszystkich partnerów konsorcjum. Ze względu na pandemię Covid, która dotyczy większości działań w 2020 roku, starając się ograniczyć ryzyko, partnerstwo postanowiło zorganizować spotkanie online.

Partnerstwo stworzyło ramy dla wymiany dobrych praktyk, podnoszących wrażliwość na problematykę płci, transferu wiedzy dotyczącej stereotypowych i skrajnie spolaryzowanych poglądów na temat męskości i kobiecości, kompetencji głównego nurtu, wyważonego podejścia do nietoksycznej męskości oraz płynności pojęcia płci, a także nauczania integracyjnego grup heterogenicznych.

14 września rozpoczęły się działania w ramach szkolenia online organizowanego przez portugalskiego partnera i wspieranego przez koordynatora projektu Association Professionals for Quality. Celem szkolenia było zapoznanie się z najlepszymi praktykami i metodologiami stosowanymi w celu dotarcia do grup, które trudno jest zaangażować w działania społeczne.
Każdy z partnerów zaangażował 3 lub 4 uczestników. Pierwszego dnia każdy z uczestników dzielił się swoją perspektywą związaną z umiejętnościami i kompetencjami potrzebnymi pracownikom socjalnym i profesjonalistom zaangażowanym w działania społeczne, aby lepiej wykonywać swoją pracę. Bardzo interesujące było wzajemne poznanie się poprzez tę wymianę pomysłów i burzę mózgów.

Drugi dzień szkolenia poświęcony był prezentacji dwóch portugalskich organizacji z siedzibą w Mathosinos, w Porto.

Pierwsza z nich to "Szkoła drugiej szansy", przedstawiona przez jedną z nauczycielek pracujących w instytucie. Wyjaśniła ona metodologie edukacyjne, działania i sposób postępowania z uczniami (bezrobotną młodzieżą, młodymi absolwentami szkół), którzy nie byli w stanie zrealizować edukacji w szkole publicznej. W "szkole drugiej szansy" uczniowie dostają drugą szansę na odnalezienie swojego talentu, stwarzane są dla nich możliwości pracy. (Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: (https://www.segundaoportunidade.com/)

Druga prezentację przedstawiły pracownice socjalne CENTRO SOCIAL DE GRIJÓ - VILA NOVA DE GAIA, organizacji zajmującej się sprawami Romów. Podzieliły się one swoimi doświadczeniami związanymi z zaangażowaniem ludności romskiej w różne działania mające na celu uniknięcie jej wykluczenia społecznego.
(https://cspssgrijo.com/)

Oba stowarzyszenia zostały zaproszone do wzięcia udziału w tym pierwszym szkoleniu Spoti ze względu na ich wiedzę specjalistyczną w zakresie angażowania grup i osób trudnodostępnych, umożliwienia im zaangażowania się w działalność społeczną i większej integracji ze społeczeństwem.
Po każdej prezentacji uczestnicy dzielili się swoimi wrażeniami i dyskutowali na temat koncepcji tożsamości i etyki, którą należy zachować pracując z wrażliwymi grupami.
Ostatni dzień został poświęcony wirtualnym warsztatom na temat działań ewaluacyjnych w ramach szkolenia.
Spotkanie było ważną okazją do wymiany doświadczeń, pomysłów i perspektyw, które okazały się bardzo przydatne w uzyskaniu nowych inspiracji dla naszej pracy.

Kolejne szkolenie przewidziane w ramach tego projektu zostanie zorganizowane przez CEIPES w listopadzie.

Autor: Silvia Calcavecchio (Ceipes)

created by: Strony Internetowe Łódź