Wysokie stypendia z MON

więcej

Rekrutacja trwa

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej
Prawo
więcej
Psychologia
więcej
Dietetyka
więcej
Kosmetologia
więcej
Pedagogika
więcej

Odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracowników opieki domowej

« wróć

„Dom to miejsce emocjonalnych i fizycznych więzi, wspomnień i komfortu”, jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia. W obliczu wyboru między opcjami opieki w placówkach opiekuńczych lub w domu większość osób niepełnosprawnych i innych osób korzystających z opieki zazwyczaj woli pozostać w bardziej znajomych i przyjaznych środowiskach swoich domów i społeczności lokalnych. A ponieważ odsetek osób starszych w ogólnej populacji stale rośnie w wielu krajach europejskich i przewiduje się, że w nadchodzących dziesięcioleciach wzrośnie jeszcze bardziej, spodziewany niedobór (wykwalifikowanych) pracowników opieki domowej wydaje się stanowić poważny problem. Równolegle z brakami finansowymi ograniczone zasoby wyszkolonego personelu są postrzegane, jako główna przyczyna niezaspokojonych potrzeb w tym zakresie w wielu krajach Europy.
Konsorcjum "Empowering The Employabilities of Low-Skilled and Low-Qualified Adults in Home Care Sector – EMPOWER4EMPLOYMENT" Project (2019-1-TR01-KA204-076960) ma na celu znalezienie rozwiązań poprzez szereg działań i opracowań projektowych. Więcej informacji na blogu: https://bit.ly/2yOKJxx

fot. Gerd Altmann z Pixabay

created by: Strony Internetowe Łódź