Wysokie stypendia z MON

więcej

Rekrutacja trwa

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej
Prawo
więcej
Psychologia
więcej
Dietetyka
więcej
Kosmetologia
więcej
Pedagogika
więcej

ICARO - Inauguracja międzynarodowego projektu

« wróć

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu realizuje europejski projekt edukacyjny o przeciwdziałaniu przemocy wśród uczniów w wieku 11-16 lat. Do udziału w inicjatywie zaproszeni zostaliśmy przez instytucję z Hiszpanii – Euroaccion, która od lat aktywnie działa w obszarze rozwoju kompetencji emocjonalnych i budowania samoświadomości wśród młodzieży. Projekt nosi tytuł ICARO – Preventing school violence through emotional education (numer: 2016-1-ES01-KA201-025508) i będzie realizowany do sierpnia 2018 roku przez organizacje reprezentujące 4 kraje europejskie: Polskę, Włochy, Słowenię i wspomnianą już Hiszpanię.

Tematyka projektu jest szczególnie bliska działalności Uczelni. Na podstawie analizy dotychczasowych badań realizowanych w Polsce wynika, że dzieci narażone są na cały wachlarz zachowań agresywnych w szkole, w tym głównie agresję werbalną i relacyjną, która najczęściej przejawia się wykluczeniem bądź odtrąceniem od grupy. Nowym zjawiskiem jest też agresja cyfrowa, tzw. cyberbullying, której ofiarami są głównie dziewczęta. Problem stanowi również przemoc fizyczna, która z kolei znacznie częściej dotyka chłopców (na podstawie Agresja i przemoc szkolna – raport o stanie badań, IBE 01/2014). Partnerstwo projektu ICARO wierzy, że dzięki edukacji opartej na emocjach, uczniowie będą w stanie ukształtować w sobie takie kompetencje, które umożliwią im efektywniejsze radzenie sobie z frustracją, konfliktami czy złością.

W ramach projektu ICARO współpracujemy z Publicznym Gimnazjum nr 40 im. Wandy Rutkiewicz w Łodzi.

created by: Strony Internetowe Łódź