Wysokie stypendia z MON

więcej

Rekrutacja trwa

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej
Prawo
więcej
Psychologia
więcej
Dietetyka
więcej
Kosmetologia
więcej
Pedagogika
więcej

Europejski Model Pedagogiczny w edukacji włączającej

« wróć

Podręcznik stanowi prototyp, który definiuje nowy model nauczania dla szkół podstawowych i średnich, oparty na dydaktyce integracyjnej i na różnorodności stylów uczenia się. Jego głównym celem jest poprawa kompetencji emocjonalnych i społecznych uczniów, a także stworzenie środowiska edukacyjnego uwzględniającego różnorodność, w którym nikt nie czuje się wykluczony.

Wspierani przez Podręcznik nauczyciele i wychowawcy poprawią swoje kompetencje w pracy z uczniami zagrożonymi i / lub znajdującymi się w niekorzystnej sytuacji, pochodzącymi z rodzin imigrantów, a ta poprawa będzie miała pozytywny wpływ na ich ogólne podejście do wszystkich uczniów i będzie wspierać ich dalszy rozwój zawodowy. Pomoże to nauczycielom w pełni zrozumieć i odegrać ważną rolę w procesie przedwczesnego porzucania szkoły. W konsekwencji można spodziewać się pozytywnej zmiany środowiska szkolnego, czyniąc szkołę bardziej integralną i postrzeganą przez rodziców i uczniów jako rzeczywiste środowisko życia, zapewniające wsparcie w zależności od potrzeb różnych uczniów i ważnych celów osobistych . To z kolei pomoże zintegrować uczenie się ze strategią życiową uczniów i stworzy warunki do aktywnego uczestnictwa w procesie szkolnym, motywacji do osiągania lepszych wyników w szkole i rozwoju osobistego.


Uczniowie, jak wiadomo, chętnie dzielą się swoim doświadczeniem i opiniami ze swoimi przyjaciółmi w związku z nowymi eksperymentalnymi praktykami w szkole i w odniesieniu do udoskonalenia tych metod i narzędzi dostarczonych im na poziomie osobistym i edukacyjnym. Pozytywne opinie na temat szkoły, nauki i nauczycieli zostaną rozpowszechnione i biorąc pod uwagę, że w tym wieku rówieśnicy wpływają na kształtowanie postaw, pozytywny efekt zostanie osiągnięty i pomnożony.

 

W odniesieniu do rodziców, podręcznik będzie wspierał nowe podejście: oczekuje się, że rodzice spojrzą na szkołę jako na wiarygodnego partnera. Dodatkowo, powstanie odmienna - pozytywna i szersza wizja możliwości rozwoju własnego dziecka, poprawiona zostanie zdolność rodziców do zapewnienia wsparcia i partnerstwa z nauczycielami. Satysfakcja z pozytywnych zmian w danej szkole dzielona z innymi rodzicami odzwierciedli się w określeniu szczególnych wymagań ze strony rodziców wobec szkół, do których uczęszczają ich dzieci, stymulując w ten sposób inne szkoły do zmiany.
Wreszcie zaangażowanie decydentów w projekt przyczyni się do usystematyzowania modelu dydaktycznego i wdrożenia referencyjnych narzędzi operacyjnych - określonych na poziomie krajowym - na szerszą skalę na obszarach reprezentowanych w partnerstwie.

 

Aby pobrać podręcznik w wersji on-line należy skorzystać z poniższego linku: 

http://www.fineatschool.eu/wp-content/uploads/2018/01/FAS-WP4-D10.d.-Pedagogical-Model-Polish.pdf 

created by: Strony Internetowe Łódź