Wysokie stypendia z MON

więcej

Rekrutacja trwa

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej
Prawo
więcej
Psychologia
więcej
Dietetyka
więcej
Kosmetologia
więcej
Pedagogika
więcej

Cykl warsztatów w ramach projektu Free To Play Together

« wróć

INFORMACJA O NABORZE UCZESTNIKÓW W WIEKU OD 6 DO 30 LAT

PROJEKT: „FREE TO PLAY TOGETHER” 602877-EPP-1-2018-1-IT-SPO-SSCP

KOORDYNATOR PROJEKTU: THE CHANGES IN YOU - CILENTO (SA), WŁOCHY

Projekt współfinasowany w ramach program Erasmus + -2018 - Akcja Sport,

 

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 6 do 30 lat do udziału w bezpłatnych warsztatach realizowanych w ramach europejskiego projektu edukacyjnego Free To Play Together, które będą obejmowały działania sportowe mające na celu rozwój kompetencji społecznych i umiejętności budowania relacji oraz doskonalenie umiejętności spostrzegawczych związanych z czasem i przestrzenią. W ramach projektu zostanie zorganizowany cykl warsztatów:

  • Seminaria na temat sportu i zdrowia prowadzone przez ekspertów w tych dziedzinach;
  • Seminaria prowadzone przez socjologów.

 

INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt realizuje cele europejskiej polityki w dziedzinie sportu, w szczególności te wymienione w zaleceniach Rady z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie promowania prozdrowotnej aktywności fizycznej w różnych sektorach i unijnych orientacjach sportowych, uzgodnione przez grupę roboczą UE ds. „Sportu i zdrowia” na spotkaniu w dniu 25 września 2008 r.(Barritz, Francja, 27 i 28 listopada 2008 r.

Głównymi celami projektu FREE TO PLAY TOGETHER są:

1) Promowanie i rozwijanie edukacji w sporcie i poprzez sport oraz rozwijanie kompetencji przekrojowych w sporcie, jako integralnej część kluczowych kompetencji obywatelstwa europejskiego, podkreślając znaczenie uczenia się w celu zapobiegania chorobom i promocji zdrowia;

2) Rozwijanie umiejętności „uczenia się komunikowania”, „uczenia się bycia razem z innymi ludźmi”, w szczególności z tymi, którzy mają trudności w integracji społecznej. Cel ten można osiągnąć, poprzez uświadamianie władz publicznych, że ważne jest uprawianie sportu niezależnie od osiąganych wyników („sport dla wszystkich”), umożliwiając w ten sposób włączenie społeczne i równe szanse w sporcie osobom zagrożonym wykluczeniem i zwiększając znaczenie wolontariatu w dziedzinie sportu i zdrowia.

 

PROCEDURA SKŁADANIA ZGŁOSZENIA

Każda zainteresowana osoba zainteresowana uczestnictwem w warsztatach powinna wypełnić formularz zgłoszeniowy a następnie przesłać go tradycyjną drogą pocztową na adres Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu lub przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail j.komorek@medyk.edu.pl.

  

PROCEDURA WYBORU UCZESTNIKÓW

Wybór uczestników zostanie przeprowadzony w oparciu o metodologię opracowaną między partnerami. Koordynatorzy projektu przeprowadzą selekcje uczestników w okresie od 18.03.2019 do 30.03.2019.

Pierwszeństwo udziału w warsztatach będą miały następujące osoby:

- młodzi ludzie, którzy nie uczęszczają na zajęcia sportowe,

- młodzi ludzie w niekorzystnej sytuacji, zagrożeni wykluczeniem (imigranci, niepełnosprawni itp.)

 INFORMACJA O ZAKWALIFIKOWANIU UCZESTNIKÓW

3 kwietnia 2019 wybrani uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową lub telefoniczną o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w warsztatach.

 

created by: Strony Internetowe Łódź