Film interaktywny

więcej

Start rekrutacji

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej
Prawo
więcej
Psychologia
więcej
Dietetyka
więcej
Kosmetologia
więcej
Pedagogika
więcej

Medyk współtworzy nowoczesną platformę e-learningową

« wróć

W Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi współtworzymy innowacyjne narzędzie do poszerzania wiedzy w zakresie BHP. Aplikacja pomoże m.in. cudzoziemcom podejmującym pracę w Polsce oraz Polakom wyjeżdżającym w celach zarobkowych za granicę. Będzie pomocna również przedsiębiorcom i pracownikom m.in. szeroko pojętego sektora usług kosmetologicznych czy estetycznych.

Projekt platformy e-learningowej powstaje w ramach międzynarodowego partnerstwa współfinansowanego przez program Unii Europejskiej Erasmus+. W zespole projektowym pracują uczelnie oraz stowarzyszenia z Turcji, Słowenii, Hiszpanii, Niemiec oraz Polski. Każda z ekip przygotowuje zawartość merytoryczną dotyczącą legislacyjnych podstaw przepisów BHP w danym kraju oraz wielu innych tematów takich jak ocena ryzyka zawodowego, czynniki niebezpieczne, odzież ochronna czy oznakowanie informacyjne i ostrzegawcze.

Duży nacisk kładziony jest na użytkowy aspekt materiałów, które powstają w efekcie. Celem jest, aby wszyscy ci, którzy będą potrzebowali zasięgnąć wiedzy w zakresie BHP, mogli skorzystać z tworzonej platformy. Powstały m.in. filmy edukacyjne. Mogą być one atrakcyjne zarówno dla tych, którym regularne szkolenia nie wystarczają ale również dla studentów kierunków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, dla imigrantów trafiających na polski rynek pracy oraz naszych pracowników emigrujących zarobkowo za granicę. Warto podkreślić, że wszechstronność aplikacji polega nie tylko na tym, że zawarte w niej materiały dotyczą kilku wybranych państw, tak popularnych w Polsce jako kierunki „zarobkowe” jak Niemcy czy Hiszpania ale również dlatego, że każdy materiał oprócz narodowej wersji językowej zawiera również angielskie podpisy.

Polską częścią projektu zajmuje się Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk  o Zdrowiu w Łodzi. Projekt HEALTH współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+.
Nr projektu: 2017-1-TR01-KA202-045736

created by: Strony Internetowe Łódź