Film interaktywny

więcej

Start rekrutacji

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej
Prawo
więcej
Psychologia
więcej
Dietetyka
więcej
Kosmetologia
więcej
Pedagogika
więcej

Kierunek PEDAGOGIKA oceniony pozytywnie

« wróć

Z dumą i satysfakcją informujemy, że po wnikliwej kontroli zespołu nauk społecznych Polskiej Komisji Akredytacyjnej kierunek pedagogika – studia I i II stopnia otrzymał ocenę POZYTYWNĄ na 6 lat.

 

W dokumencie czytamy:

„Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, że proces kształcenia realizowany w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi umożliwia studentom kierunku pedagogika osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym.

Wszystkie kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie kryteriów oceny programowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1787), uszczegółowione w załączniku nr 2 Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 4/2018 Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 13 grudnia 2018 r., zostały spełnione, co uzasadnia wydanie oceny pozytywnej”

 

Komisja w składzie:

Przewodnicząca: prof. dr hab. Bożena Muchacka, członek PKA oraz członkowie: prof. dr hab. Amadeusz Krause - ekspert PKA, dr hab. Sławomir Przybyliński - ekspert PKA, mgr Karolina Martyniak - sekretarz zespołu oceniającego, mgr Wojciech Jagodziński - ekspert ds. pracodawców, Jakub Bakonyi - ekspert ds. studenckich brała pod uwagę 10 kryteriów: program studiów, jego realizację, w tym metody i organizację zajęć, rekrutację, kompetencje i doświadczenie kadry akademickiej, infrastrukturę uczelni, współpracę z otoczeniem zewnętrznym, umiędzynarodowienie procesu kształcenia, wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju i wejściu na rynek pracy, dostęp studentów do informacji o studiach oraz politykę jakości. Wszystkie kryteria PKA uznała za spełnione.

 

Tak dobry wynik kontroli PKA oznacza, że studia na kierunku Pedagogika prowadzone są z zachowaniem wszystkich wyznaczonych celów takich jak wysoki poziom, nowoczesne i praktyczne metody kształcenia, dobra organizacja, profesjonalna kadra wykładowców oraz rzetelne przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy.

created by: Strony Internetowe Łódź