Film interaktywny

więcej

Start rekrutacji

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej
Prawo
więcej
Psychologia
więcej
Dietetyka
więcej
Kosmetologia
więcej
Pedagogika
więcej

Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018

« wróć

Rektor, Senat, studenci oraz zaproszeni goście 28 września 2017 r. uroczyście zainaugurowali nowy rok akademicki 2017/2018 w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu.
W swoim przemówieniu Rektor Uczelni prof. WSBiNoZ dr Teresa Janicka Panek szczególne słowa skierowała do studentów I roku, zachęcając do pogłębiania wiedzy, aktywnej działalności w samorządzie studentów oraz korzystania z platformy e-learningowej.
Uroczystość stała się także okazją do przedstawienia nowych członków władz Uczelni. Funkcję Wydziału Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu od nowego roku akademickiego pełnić będzie dr Joanna Paul-Kańska, zaś Prodziekanem ds. kierunku Kosmetologia została dr Katarzyna Malinowska.
Tradycyjnie już podczas inauguracji wyróżniono i podziękowano pracownikom, którzy w szczególny sposób przyczynili się do rozwoju Uczelni. Szczególny dyplom uznania wręczono dr Elżbiecie Ciejce z okazji 10-lecia pracy dydaktycznej i organizacyjnej w WSBiNoZ.
Dyplomy od władz WSBiNoZ odebrali także:
Dr Wojciech Welskop, Katarzyna Broż, Andżelika Janicka, Aleksandra Mysiakowska, Magdalena Kubiak oraz Pan Tomasz Szymański.

Następnie reprezentanci kierunków: pedagogiki, kosmetologii oraz dietetyki odebrali indeksy i złożyli ślubowanie.

Uroczystość uświetnił wykład inauguracyjny przygotowany przez  Panią Anetę Oleszek – twórcę marki PODOPHARM pt.:„Pasja Twoim Zawodem”

created by: Strony Internetowe Łódź