Film interaktywny

więcej

Start rekrutacji

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej
Prawo
więcej
Psychologia
więcej
Dietetyka
więcej
Kosmetologia
więcej
Pedagogika
więcej

Bezpłatne szkolenie dla nauczycieli

« wróć

"Metody włączające dla uczniów zagrożonych przedwczesnym kończeniem nauki w środowisku cyfrowym" - szkolenie on-line dla nauczycieli i kadry akademickiej.

 

Przedwczesne kończenie nauki (ang. „Early school leaving”, ESL) szeroko definiuje się jako zjawisko porzucania przez młode osoby formalnej edukacji przed ukończeniem szkolnictwa średniego drugiego stopnia. Ograniczenie tego zjawiska jest jednym z kluczowych haseł polityki Unii Europejskiej (UE).

 

Głównym założeniem szkolenia jest wymiana dobrych praktyk pomiędzy kursantami z zakresu przedwczesnego kończenia nauki, określenie przyczyn leżących u podstaw tego zjawiska, a także skupienie się na metodach pracy z uczniem mających na celu rozwój jego kompetencji psycho-społecznych i emocjonalnych. Drugim celem szkolenia jest podniesienie wiedzy nauczycieli w zakresie ICT, dzięki czemu będą mogli oni tworzyć treści e-learningowe, komunikować się, nauczać oraz dokonywać ewaluacji przy wykorzystaniu platformy e-learningowej.

 

Przewidywany program kursu:

Termin kursu: 1 i 2 grudnia 2020, godziny popołudniowe 

Narzędzie kursu:  platforma e-learningowa projektu, środowisko Moodle

Język kursu: angielski

 

Realizowane treści:

  1. Zrozumienie zjawiska wczesnego kończenia nauki.
  2. Zarządzanie klasą. Nauczanie i uczenie się w erze cyfrowej. Radzenie sobie z wyzwaniami zawodu. Nauczanie grup zróżnicowanych, w tym międzykulturowych.
  3. Edukacja emocjonalna na rzecz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki: interaktywne wskazówki dotyczące wdrażania Dydaktyki emocji w szkole.
  4. Wykorzystania platformy Moodle do komunikacji, nauczania i oceniania.

 

Na kurs zapraszamy nauczycieli szkół różnego szczebla, psychologów, pedagogów oraz nauczycieli akademickich.

 

Zgłoszenia należy kierować na adres e-mail: m.sujka@medyk.edu.pl  do dnia 25 listopada 2020.

Wszelkie pytania prosimy kierować również na ten adres mailowy m.sujka@medyk.edu.pl.

Liczba miejsc ograniczona.

 


Udział w kursie jest bezpłatny. Wydawane są certyfikaty uczestnictwa.

 

Organizator:

WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU

Centrum Europejskich Inicjatyw Edukacyjnych

Łódź, ul. Piotrkowska 278

created by: Strony Internetowe Łódź