Powered by Smartsupp

Studia podyplomowe

Informacje ogólne

Zapraszamy do zapoznania się z szeroką ofertą studiów podyplomowych z zakresu:

  • Dietetyki
  • Pedagogiki
  • Kosmetologii
  • Psychologii
  • Prawa
  • Kryminologii
  • Bezpieczeństwa wewnętrznego

Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce "rodzaje studiów podyplomowych".

Już w chwili wejścia na ścieżkę edukacyjną  podejmujemy decyzje o doskonaleniu się przez całe życie. Raz zdobyta wiedza nie wystarcza. Ulega dezaktualizacji. Chcąc pozostać osobą aktywną na rynku edukacyjnym czy  na rynku pracy powinniśmy pozyskiwać wciąż nową wiedzę, umiejętności i kompetencje. Wiedzą o tym najlepiej nauczyciele, którzy zobligowani są do doskonalenia swojego warsztatu pracy przez całe życie. Kursy oraz studia podyplomowe dają taką możliwość. Oferta studiów podyplomowych skierowana jest do osób legitymujących się już wykształceniem wyższym. Studia te  są doskonałym sposobem na poszerzenie, podniesienie oraz zmianę dotychczasowych kwalifikacji zawodowych, tym samym na zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy.

 

created by: Strony Internetowe Łódź