Stop depresji

więcej

Pracownia VR

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej

Kosmetologia

więcej

Prawo

więcej

Psychologia

więcej

Dietetyka

więcej

Pedagogika

więcej

Studia podyplomowe

więcej

Wizerunek i biznes na INSTAGRAMIE

« wróć

                                             Instytut Kosmetologii

 serdecznie zaprasza wszystkich studentów oraz wykładowców WSBiNoZ w Łodzi na bezpłatne szkolenie  

Social Media czyli pierwsze kroki w rozwijaniu siebie i swojego biznesu na Instagramie".

Szkolenie odbędzie się dnia 5 grudnia 2023r. w godzinach:18.00-20.00 w wersji online, prowadzone na platformie MS TEAMS.

Szkolenie poprowadzi Dyplomowany Social Media Manager WSEI w Krakowie mgr Katarzyna Dominiak. Osoba ta jest twórcą,  która w trzy lata skutecznie rozwinęła Instagram do ponad 87 tys. obserwujących.

 

Agenda:

  1. Jak wykorzystać reels na IG na swoją korzyść?
  2. jak budować skutecznie Reels
  3. Jak zacząć nagrywać video, jak się odważyć do nagrywania siebie?
  4. Jak często publikować i w jakich godzinach 5. Skąd brać pomysły?
  5. Jakich aplikacji używać do szybkiego montowania?
  6. Narzędzia Instagrama
  7. Video jako najskuteczniejsza forma instagrama.
  8. know how z rozwijania konta z obecnym zasięgiem 70 tys.

 

 

Poniżej link do wydarzenia:

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTk4ZmU5ZDQtOTg0MC00ZWVmLWI3YjQtNmEyMGU2MTIxMGE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228fad55d4-3523-455e-abfe-19f81d4782f5%22%2c%22Oid%22%3a%228e0b70e4-2338-41c0-9419-b26641de4b15%22%7d

 

 

 

created by: Strony Internetowe Łódź