Powered by Smartsupp

Start rekrutacji!

więcej

Drzwi otwarte

więcej

Stop depresji

więcej

Pracownia VR

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej

Kosmetologia

więcej

Prawo

więcej

Psychologia

więcej

Dietetyka

więcej

Pedagogika

więcej

Studia podyplomowe

więcej

Wizerunek i biznes na INSTAGRAMIE

« wróć

                                             Instytut Kosmetologii

 serdecznie zaprasza wszystkich studentów oraz wykładowców WSBiNoZ w Łodzi na bezpłatne szkolenie  

Social Media czyli pierwsze kroki w rozwijaniu siebie i swojego biznesu na Instagramie".

Szkolenie odbędzie się dnia 5 grudnia 2023r. w godzinach:18.00-20.00 w wersji online, prowadzone na platformie MS TEAMS.

Szkolenie poprowadzi Dyplomowany Social Media Manager WSEI w Krakowie mgr Katarzyna Dominiak. Osoba ta jest twórcą,  która w trzy lata skutecznie rozwinęła Instagram do ponad 87 tys. obserwujących.

 

Agenda:

  1. Jak wykorzystać reels na IG na swoją korzyść?
  2. jak budować skutecznie Reels
  3. Jak zacząć nagrywać video, jak się odważyć do nagrywania siebie?
  4. Jak często publikować i w jakich godzinach 5. Skąd brać pomysły?
  5. Jakich aplikacji używać do szybkiego montowania?
  6. Narzędzia Instagrama
  7. Video jako najskuteczniejsza forma instagrama.
  8. know how z rozwijania konta z obecnym zasięgiem 70 tys.

 

 

Poniżej link do wydarzenia:

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTk4ZmU5ZDQtOTg0MC00ZWVmLWI3YjQtNmEyMGU2MTIxMGE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228fad55d4-3523-455e-abfe-19f81d4782f5%22%2c%22Oid%22%3a%228e0b70e4-2338-41c0-9419-b26641de4b15%22%7d

 

 

 

created by: Strony Internetowe Łódź