Stop depresji

więcej

Pracownia VR

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej

Kosmetologia

więcej

Prawo

więcej

Psychologia

więcej

Dietetyka

więcej

Pedagogika

więcej

Studia podyplomowe

więcej

Warsztaty edukacji międzykulturowej - 2 grupa

« wróć
Serdecznie zapraszamy Studentów studiów niestacjonarnych kierunków:

PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII
 
na bezpłatne wydarzenie online
 
WARSZTATY EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ
 
w dniach 8-9 lutego w godz. 17:00-21:00
 
PROGRAM:
 
Dzień 1
8 lutego od godz. 17.00 do 21.00
Moduł podstawowy
 
Wstęp do edukacji międzykulturowej
• Wyjaśnienie pojęć takich jak „kultura”, „wielokulturowość” „międzykulturowość” i „edukacja międzykulturowa”
• Zrozumienie zjawisk występujących na styku kultur takich jak: różnice międzykulturowe, stereotypy czy uprzedzenia oraz poznanie strategii radzenia sobie z nimi,
• Zrozumienie i pogłębienie umiejętności analizowania wartości, norm i zachowań występujących w rożnych kulturach,
• Poznanie możliwości realizacji projektów międzykulturowych z wykorzystaniem środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży i programów Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności.
Uwaga! Uczestnictwo w module podstawowym jest warunkiem koniecznym do skorzystania z oferty modułów komplementarnych.
 
Dzień 2
9 lutego od godz. 17.00 do 21.00
 
Moduły komplementarne:
(Nie)świadoma tendencyjność (unconscious bias) – wpływ na relacje międzykulturowe
• Wyjaśnienie zjawiska nieświadomych przekonań i tendencji
• Pogłębienie wiedzy na temat mechanizmów związanych z konkretnymi przekonaniami (na wybranych przykładach)
• Pokazanie wpływu nieświadomych przekonań na relacje międzykulturowe
 
Zapisy do 5 lutego u Pani mgr Agnieszki Stasiak Dyrektora Instytutu Nauk Społecznych
a.stasiak@wsbinoz.pl
 
Link do warsztatów na platformie Zoom zostanie przekazany Studentom dzień przed warsztatami.
Studenci otrzymają zaświadczenie uczestnictwa w warsztatach, jednak warunkiem otrzymania, będzie uczestnictwo w warsztatach na dwóch spotkaniach.
Decyduje kolejność zgłoszeń, ponieważ jest 15 miejsc w każdej grupie.

Zapraszamy! 

created by: Strony Internetowe Łódź