Stop depresji

więcej

Pracownia VR

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej

Kosmetologia

więcej

Prawo

więcej

Psychologia

więcej

Dietetyka

więcej

Pedagogika

więcej

Studia podyplomowe

więcej

Warsztaty edukacji międzykulturowej

« wróć
Serdecznie zapraszamy Studentów studiów stacjonarnych PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII na
 
bezpłatne wydarzenie online
 
WARSZTATY EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ
 
7-8 luty w godz. 9:30-13:30
 
PROGRAM:
 
Dzień 1
7 lutego od godz. 9.30 do 13.30

Moduł podstawowy
Wstęp do edukacji międzykulturowej
• Wyjaśnienie pojęć takich jak „kultura”, „wielokulturowość” „międzykulturowość” i „edukacja międzykulturowa”
• Zrozumienie zjawisk występujących na styku kultur takich jak: różnice międzykulturowe, stereotypy czy uprzedzenia oraz poznanie strategii radzenia sobie z nimi,
• Zrozumienie i pogłębienie umiejętności analizowania wartości, norm i zachowań występujących w rożnych kulturach,
• Poznanie możliwości realizacji projektów międzykulturowych z wykorzystaniem środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży i programów Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności.
Uwaga! Uczestnictwo w module podstawowym jest warunkiem koniecznym do skorzystania z oferty modułów komplementarnych.
 
Dzień 2
 
8 lutego od godz. 9.30 do 13.30

Moduły komplementarne:
Stereotypy – wpływ na relacje międzykulturowe
• Zdobycie wiedzy na temat tego czym są, jak powstają i czym cechują się stereotypy
• Analiza roli stereotypów w życiu człowieka oraz sposobów przeciwdziałania ich negatywnym konsekwencjom
• Omówienie różnicy między stereotypem, uprzedzeniem i dyskryminacją
• Wypracowanie sposobów zapobiegania stereotypom, uprzedzeniom i dyskryminacji w relacjach międzykulturowych.
 
 
Zapisy do 5 lutego u Pani mgr Agnieszki Stasiak Dyrektora Instytutu Nauk Społecznych
a.stasiak@wsbinoz.pl
 
Link do warsztatów na platformie Zoom zostanie przekazany Studentom dzień przed warsztatami.
Studenci otrzymają zaświadczenie uczestnictwa w warsztatach, jednak warunkiem otrzymania, będzie uczestnictwo w warsztatach na dwóch spotkaniach.

Decyduje kolejność zgłoszeń, ponieważ jest 15 miejsc w każdej grupie.
 
Zapraszamy! 

created by: Strony Internetowe Łódź