Stop depresji

więcej

Pracownia VR

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej

Kosmetologia

więcej

Prawo

więcej

Psychologia

więcej

Dietetyka

więcej

Pedagogika

więcej

Studia podyplomowe

więcej

Opieka psychologa nad osobami z diagnozą otępienia w chorobie Alzheimera

« wróć
Zapraszamy Studentów WSBiNoZ na kolejną edycję szkolenia:
 
„Opieka psychologa nad osobami z diagnozą otępienia w chorobie Alzheimera”
 
Szkolenie poprowadzi Pan Magister Paweł Konopacki.

Koszt: 150 zł (obejmuje całość szkolenia)
Część I teoretyczna ( 8 godzinna, na platformie teams)
 
Grupa I
Harmonogram szkolenia/ decyduje kolejność zgłoszeń/ 10 osób
1. w dniu 4 maja br. od godz. 8:00-11.15
2. w dniu 5 maja br. od godz. 8.00-11:15
 
Grupa II
Harmonogram szkolenia/ decyduje kolejność zgłoszeń/ 10 osób
1. w dniu 11 maja br. od godz. 8:00-11.15
2. w dniu 12 maja br. od godz. 8.00-11:15
 
Grupa III
Harmonogram szkolenia/ decyduje kolejność zgłoszeń/ 10 osób
1. w dniu 25 maja br. od godz. 8:00-11.15
2. w dniu 26 maja br. od godz. 8.00-11:15
 
W ramach szkolenia uczestnik odbył 8 godzin zajęć teoretycznych z następujących obszarów merytorycznych:
1. “Przebieg zaburzeń otępiennych w zależności od zdiagnozowanego typu demencji.”
2. “Diagnoza demencji i otępienia w chorobie Alzheimera – perspektywa problemu w wymiarze społecznym.”
3. “Diagnostyka psychologiczna demencji, różnicowanie typów demencji, objawy pseudodemencji.”
4. “Zadania psychologa w placówce dedykowanej opiece nad osobami chorującymi na demencję i otępienie w chorobie Alzheimera.”
5. “Podstawowe formy treningu funkcji poznawczych u osób chorujących na otępienia.”
6. “Inne formy pracy z osobami chorującymi na demencję.”
7. “Codzienność osób chorujących na demencję – w placówce i w domu.”
8. “Wsparcie psychologiczne osób bliskich i rodzin osób chorujących na otępienia.”
 
Część II praktyczna ( 4 godzinna / Środowiskowy Dom Samopomocy typu B „Drzewo życia”) termin zostanie ustalony indywidualnie z Panem Konopackim. Szkolenie będzie realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób Chorujących na Alzheimera
 
Zgłoszenia: mgr Agnieszka Stasiak, Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych a.stasiak@wsbinoz.pl
 
Każdy Student, który będzie chciał wziąć udział w szkoleniu, powinien wskazać w mailu zgłoszeniowym:
 Swoje imię i nazwisko,
 Grupę I, II lub III (macie Państwo do wyboru trzy terminy szkolenia),
 Po wpisaniu Państwa na listę uczestników, zostanie przesłany numer konta, aby dokonać opłaty,
 Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o zrealizowaniu szkolenia.
 
mgr Paweł Konopacki
Jest psychologiem i psychoterapeutą w trakcie całościowego szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych a także starszych w oparciu o paradygmat psychodynamiczny. Pracuje z pacjentami z zaburzeniami osobowości, zaburzeniami nastroju, niskim poczuciem własnej wartości, przeżywające trudności w stworzeniu stabilnych relacji, zmagające się z lękiem i poczuciem pustki. Jako interwent kryzysowy i pracownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi, posiada doświadczenie we wsparciu psychologicznym klientów przeżywających sytuacje kryzysowe, zwłaszcza epizody suicydalne, kryzysy choroby i żałoby a także rozwojowe kryzysy egzystencjalne. Zajmuje się również poradnictwem i wsparciem dla członków rodzin osób cierpiących na otępienie w chorobę Alzheimera i inne rodzaje demencji.

created by: Strony Internetowe Łódź