Powered by Smartsupp

Start rekrutacji!

więcej

Drzwi otwarte

więcej

Stop depresji

więcej

Pracownia VR

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej

Kosmetologia

więcej

Prawo

więcej

Psychologia

więcej

Dietetyka

więcej

Pedagogika

więcej

Studia podyplomowe

więcej

Opieka psychologa nad osobami z diagnozą otępienia w chorobie Alzheimera

« wróć
Zapraszamy Studentów WSBiNoZ na kolejną edycję szkolenia:
 
„Opieka psychologa nad osobami z diagnozą otępienia w chorobie Alzheimera”
 
Szkolenie poprowadzi Pan Magister Paweł Konopacki.

Koszt: 150 zł (obejmuje całość szkolenia)
Część I teoretyczna ( 8 godzinna, na platformie teams)
 
Grupa I
Harmonogram szkolenia/ decyduje kolejność zgłoszeń/ 10 osób
1. w dniu 4 maja br. od godz. 8:00-11.15
2. w dniu 5 maja br. od godz. 8.00-11:15
 
Grupa II
Harmonogram szkolenia/ decyduje kolejność zgłoszeń/ 10 osób
1. w dniu 11 maja br. od godz. 8:00-11.15
2. w dniu 12 maja br. od godz. 8.00-11:15
 
Grupa III
Harmonogram szkolenia/ decyduje kolejność zgłoszeń/ 10 osób
1. w dniu 25 maja br. od godz. 8:00-11.15
2. w dniu 26 maja br. od godz. 8.00-11:15
 
W ramach szkolenia uczestnik odbył 8 godzin zajęć teoretycznych z następujących obszarów merytorycznych:
1. “Przebieg zaburzeń otępiennych w zależności od zdiagnozowanego typu demencji.”
2. “Diagnoza demencji i otępienia w chorobie Alzheimera – perspektywa problemu w wymiarze społecznym.”
3. “Diagnostyka psychologiczna demencji, różnicowanie typów demencji, objawy pseudodemencji.”
4. “Zadania psychologa w placówce dedykowanej opiece nad osobami chorującymi na demencję i otępienie w chorobie Alzheimera.”
5. “Podstawowe formy treningu funkcji poznawczych u osób chorujących na otępienia.”
6. “Inne formy pracy z osobami chorującymi na demencję.”
7. “Codzienność osób chorujących na demencję – w placówce i w domu.”
8. “Wsparcie psychologiczne osób bliskich i rodzin osób chorujących na otępienia.”
 
Część II praktyczna ( 4 godzinna / Środowiskowy Dom Samopomocy typu B „Drzewo życia”) termin zostanie ustalony indywidualnie z Panem Konopackim. Szkolenie będzie realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób Chorujących na Alzheimera
 
Zgłoszenia: mgr Agnieszka Stasiak, Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych a.stasiak@wsbinoz.pl
 
Każdy Student, który będzie chciał wziąć udział w szkoleniu, powinien wskazać w mailu zgłoszeniowym:
 Swoje imię i nazwisko,
 Grupę I, II lub III (macie Państwo do wyboru trzy terminy szkolenia),
 Po wpisaniu Państwa na listę uczestników, zostanie przesłany numer konta, aby dokonać opłaty,
 Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o zrealizowaniu szkolenia.
 
mgr Paweł Konopacki
Jest psychologiem i psychoterapeutą w trakcie całościowego szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych a także starszych w oparciu o paradygmat psychodynamiczny. Pracuje z pacjentami z zaburzeniami osobowości, zaburzeniami nastroju, niskim poczuciem własnej wartości, przeżywające trudności w stworzeniu stabilnych relacji, zmagające się z lękiem i poczuciem pustki. Jako interwent kryzysowy i pracownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi, posiada doświadczenie we wsparciu psychologicznym klientów przeżywających sytuacje kryzysowe, zwłaszcza epizody suicydalne, kryzysy choroby i żałoby a także rozwojowe kryzysy egzystencjalne. Zajmuje się również poradnictwem i wsparciem dla członków rodzin osób cierpiących na otępienie w chorobę Alzheimera i inne rodzaje demencji.

created by: Strony Internetowe Łódź