Stop depresji

więcej

Pracownia VR

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej

Kosmetologia

więcej

Prawo

więcej

Psychologia

więcej

Dietetyka

więcej

Pedagogika

więcej

Studia podyplomowe

więcej

Bezpłatne webinarium: Mikrobiologiczne zagrożenia związane ze spożyciem surowego mleka

« wróć

Szanowni Państwo,

Instytut Dietetyki Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu chciałby zaprosić Państwa na bezpłatne webinarium pt. "Mikrobiologiczne zagrożenia związane ze spożyciem surowego mleka", organizowane przez dr. Dominika Matusiaka (d.matusiak@wsbinoz.pl).

Webinarium odbędzie się 11 kwietnia 2022 r. o 18.00 za pośrednictwem platformy Microsoft Teams i będzie trwać jedną godzinę. Kurs dedykowany jest dla wszystkich studentów i absolwentów kierunków medycznych (szczególnie dietetyki i medycyny). W ramach webinarium przewidziane są prelekcja oraz aktywny udział słuchaczy w formie dyskusji.

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w kursie.

 

Link do zapisania się na kurs na platformie Microsoft Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2Q3ODY4NTgtOGRmNS00NjA2LTkzNmItOGI4Mjg4YzRjYjU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228fad55d4-3523-455e-abfe-19f81d4782f5%22%2c%22Oid%22%3a%22a87b97a7-68b1-4060-966b-c9b1edcf4d20%22%7d

created by: Strony Internetowe Łódź