Powered by Smartsupp

Start rekrutacji!

więcej

Drzwi otwarte

więcej

Stop depresji

więcej

Pracownia VR

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej

Kosmetologia

więcej

Prawo

więcej

Psychologia

więcej

Dietetyka

więcej

Pedagogika

więcej

Studia podyplomowe

więcej

Kryminologia

« wróć

KRYMINOLOGIA I STOPNIA

Tryb: stacjonarne i niestacjonarne

Nowość! Możliwość studiowania online

Czas trwania: 3 lata

Tytuł po zakończeniu nauki: licencjat

 

INFORMACJE OGÓLNE

Kierunek kryminologia jest dyscypliną interdyscyplinarną, łączącą wiedzę i umiejętności z zakresu prawa, psychologii oraz socjologii.

Studenci tego kierunku zdobywają wszechstronną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, rozpoznawania zjawisk przestępczości kryminalnej, gospodarczej, narkotykowej, zorganizowanej oraz patologii społecznych. Uczą się, jak wykorzystywać wiedzę z zakresu psychologii czy socjologii do rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości.

Techniki śledcze, profil przestępcy, badanie poszlak, rekonstrukcja zdarzeń to tylko wybrane zagadnienia poruszane podczas studiów. Przykładowe przedmioty obejmować będą:

 • Socjologia zachowań dewiacyjnych
 • Psychopatologia
 • Podstawy medycyny sądowej
 • Symptomatologia kryminalna
 • Wiktymologia
 • Warsztaty kryminologiczno-kryminalistyczne
 • Kryminologia eksperymentalna
 • Przestępczość terrorystyczna
 • Profilowanie psychologiczno-kryminalistyczne
 • Laboratorium kryminalistyczne
 • Przestępczość seksualna
 • Ekspertyzy sądowe

 

 

W toku studiów przewidziane są zajęcia praktyczne i warsztaty prowadzone m.in. przez sędziów, prokuratorów, kuratorów, mediatorów, funkcjonariuszy Policji oraz Służby Więziennej. Absolwenci kierunku kryminologia zdobędą praktyczne umiejętności do pracy w: 

 • policja
 • więziennictwo
 • służby specjalne
 • służby celne
 • inne instytucje prywatne lub publiczne zapewniające bezpieczeństwo

 


ATUTY KIERUNKU

NOWOCZESNY PROGRAM

Studia realizowane są z użyciem nowoczesnych form kształcenia: warsztaty, projekty, e-learning.

WYJĄTKOWE ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA

Proponowane ścieżki kształcenia oraz program studiów są dostosowane do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

STYPENDIA ZAGRANICZNE 
Bogaty program stypendialny, w tym możliwość odbycia praktyk i staży za granicą w ramach Programu Erasmus+.

OPŁATA REKRUTACYJNA:

85 zł 0 zł

CZESNE NA KIERUNKU KRYMINOLOGIA I STOPNIA*:

Stacjonarne 3000 zł / semestr

 • I, II rok 12 rat w wysokości 500 zł
 • III 6 rat w wysokości 500 zł i 4 raty w wysokości 750 zł

 

Niestacjonarne oraz online: 3000 zł / semestr

 • I, II rok 12 rat w wysokości 500 zł
 • III rok 6 rat w wysokości 500 zł i 4 raty w wysokości 750 zł

* obowiązuje dla umów zawartych po 01.05.2023 r.

PSYCHOKRYMINALISTYKA

 

Celem ścieżki kształcenia jest pogłębianie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie  wykorzystania psychologii do wykrywania, rozpoznawania i zwalczania przestępczości.

Kryminalistyka zaliczana jest do tzw. nauk penalnych, a więc tych nauk prawnych, które zajmują się różnymi aspektami przestępczości i kary. Zajęcia w laboratorium kryminalistycznym przygotują studentów do praktycznego wykorzystywania wiedzy z zakresu daktyloskopii, genetyki sądowej, traseologii czy mechanoskopii.

Głównym celem ścieżki kształcenia jest jednak ukazanie znaczenia psychologii w procesie wykrywania sprawców przestępstw. W programie ścieżki kształcenia zostały uwzględnione elementy psychologii sądowej, psychologii osobowości, psychologii emocji i motywacji, psychologii różnic indywidualnych. Przewidziane są zajęcia praktyczne z profilowania psychologiczno-kryminalistycznego, warsztaty z zakresu mediacji i negocjacji w sprawach karnych i cywilnych, a także postępowania karnego wobec osób zaburzonych psychicznych.

 

 

Absolwent posiada kwalifikacje i umiejętności w zakresie:

 • postępowania z ofiarami przestępstw (przesłuchiwania ich, udzielania pomocy po popełnieniu na ich szkody przestępstwa),
 • oddziaływania na sprawców na różnych etapach postępowania karnego: od postępowania przygotowawczego po wykonywanie kary w zakładzie karnym, udzielania pomocy ofiarom przestępstw,
 • znajomością specyfiki i warunków pracy w różnych podmiotach związanych z psychokryminalistyką.
PRZESTĘPCZOŚĆ I PATOLOGIE SPOŁECZNE

Celem ścieżki kształcenia jest pogłębienie wiedzy w zakresie przestępczości i patologii społecznych występujących we współczesnym świecie, a także zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie zapobiegania przestępczości i zjawiskom z zakresu patologii społecznej, wykrywania przestępstw i ich sprawców.

Program ścieżki kształcenia uwzględnia również interdyscyplinarne problemy kryminologii XXI wieku, w tym współczesne zagrożenia o charakterze kryminogennym, takie jak cyberprzestępczość, przestępczość terrorystyczna, przestępczość zorganizowana czy przestępczość gospodarcza. W programie ścieżki kształcenia zostały uwzględnione także elementy przestępczości w ruchu drogowym, nieletnich, skazanych czy elementy przestępczości seksualnej. Celem ścieżki kształcenia jest również kształcenie umiejętności praktycznych podczas zajęć z zakresu działań pomocowych w ramach różnych form przemocy, a także wykonywanie ekspertyz sądowych.

 

Absolwent posiada kwalifikacje i umiejętności w zakresie:

 • zapobiegania przestępczości i zjawiskom z zakresu patologii społecznej, wykrywania przestępstw i ich sprawców,
 • oceny przydatności, wykorzystania metod, procedur oraz praktyk w kontekście realizacji zadań w celu eliminacji zjawisk patologicznych i różnych form przestępczości,
 • interpretowania i wyjaśniania mechanizmów zachowań przestępczych oraz patologicznych.

created by: Strony Internetowe Łódź