Stop depresji

więcej

Pracownia VR

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej

Kosmetologia

więcej

Prawo

więcej

Psychologia

więcej

Dietetyka

więcej

Pedagogika

więcej

Studia podyplomowe

więcej

Kryminologia

« wróć

KRYMINOLOGIA I STOPNIA

Tryb: stacjonarne i niestacjonarne

Nowość! Możliwość studiowania online

Czas trwania: 3 lata

Tytuł po zakończeniu nauki: licencjat

 

INFORMACJE OGÓLNE

Kierunek kryminologia jest dyscypliną interdyscyplinarną, łączącą wiedzę i umiejętności z zakresu prawa, psychologii oraz socjologii.

Studenci tego kierunku zdobywają wszechstronną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, rozpoznawania zjawisk przestępczości kryminalnej, gospodarczej, narkotykowej, zorganizowanej oraz patologii społecznych. Uczą się, jak wykorzystywać wiedzę z zakresu psychologii czy socjologii do rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości.

Techniki śledcze, profil przestępcy, badanie poszlak, rekonstrukcja zdarzeń to tylko wybrane zagadnienia poruszane podczas studiów. Przykładowe przedmioty obejmować będą:

 • Socjologia zachowań dewiacyjnych
 • Psychopatologia
 • Podstawy medycyny sądowej
 • Symptomatologia kryminalna
 • Wiktymologia
 • Warsztaty kryminologiczno-kryminalistyczne
 • Kryminologia eksperymentalna
 • Przestępczość terrorystyczna
 • Profilowanie psychologiczno-kryminalistyczne
 • Laboratorium kryminalistyczne
 • Przestępczość seksualna
 • Ekspertyzy sądowe

 

 

W toku studiów przewidziane są zajęcia praktyczne i warsztaty prowadzone m.in. przez sędziów, prokuratorów, kuratorów, mediatorów, funkcjonariuszy Policji oraz Służby Więziennej. Absolwenci kierunku kryminologia zdobędą praktyczne umiejętności do pracy w: 

 • policja
 • więziennictwo
 • służby specjalne
 • służby celne
 • inne instytucje prywatne lub publiczne zapewniające bezpieczeństwo

 


ATUTY KIERUNKU

NOWOCZESNY PROGRAM

Studia realizowane są z użyciem nowoczesnych form kształcenia: warsztaty, projekty, e-learning.

WYJĄTKOWE ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA

Proponowane ścieżki kształcenia oraz program studiów są dostosowane do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

STYPENDIA ZAGRANICZNE 
Bogaty program stypendialny, w tym możliwość odbycia praktyk i staży za granicą w ramach Programu Erasmus+.

OPŁATA REKRUTACYJNA:

85 zł 0 zł

CZESNE NA KIERUNKU KRYMINOLOGIA I STOPNIA*:

Stacjonarne 3000 zł / semestr

 • I, II rok 12 rat w wysokości 500 zł
 • III 6 rat w wysokości 500 zł i 4 raty w wysokości 750 zł

 

Niestacjonarne oraz online: 3000 zł / semestr

 • I, II rok 12 rat w wysokości 500 zł
 • III rok 6 rat w wysokości 500 zł i 4 raty w wysokości 750 zł

* obowiązuje dla umów zawartych po 01.05.2023 r.

PSYCHOKRYMINALISTYKA

 

Celem ścieżki kształcenia jest pogłębianie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie  wykorzystania psychologii do wykrywania, rozpoznawania i zwalczania przestępczości.

Kryminalistyka zaliczana jest do tzw. nauk penalnych, a więc tych nauk prawnych, które zajmują się różnymi aspektami przestępczości i kary. Zajęcia w laboratorium kryminalistycznym przygotują studentów do praktycznego wykorzystywania wiedzy z zakresu daktyloskopii, genetyki sądowej, traseologii czy mechanoskopii.

Głównym celem ścieżki kształcenia jest jednak ukazanie znaczenia psychologii w procesie wykrywania sprawców przestępstw. W programie ścieżki kształcenia zostały uwzględnione elementy psychologii sądowej, psychologii osobowości, psychologii emocji i motywacji, psychologii różnic indywidualnych. Przewidziane są zajęcia praktyczne z profilowania psychologiczno-kryminalistycznego, warsztaty z zakresu mediacji i negocjacji w sprawach karnych i cywilnych, a także postępowania karnego wobec osób zaburzonych psychicznych.

 

 

Absolwent posiada kwalifikacje i umiejętności w zakresie:

 • postępowania z ofiarami przestępstw (przesłuchiwania ich, udzielania pomocy po popełnieniu na ich szkody przestępstwa),
 • oddziaływania na sprawców na różnych etapach postępowania karnego: od postępowania przygotowawczego po wykonywanie kary w zakładzie karnym, udzielania pomocy ofiarom przestępstw,
 • znajomością specyfiki i warunków pracy w różnych podmiotach związanych z psychokryminalistyką.
PRZESTĘPCZOŚĆ I PATOLOGIE SPOŁECZNE

Celem ścieżki kształcenia jest pogłębienie wiedzy w zakresie przestępczości i patologii społecznych występujących we współczesnym świecie, a także zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie zapobiegania przestępczości i zjawiskom z zakresu patologii społecznej, wykrywania przestępstw i ich sprawców.

Program ścieżki kształcenia uwzględnia również interdyscyplinarne problemy kryminologii XXI wieku, w tym współczesne zagrożenia o charakterze kryminogennym, takie jak cyberprzestępczość, przestępczość terrorystyczna, przestępczość zorganizowana czy przestępczość gospodarcza. W programie ścieżki kształcenia zostały uwzględnione także elementy przestępczości w ruchu drogowym, nieletnich, skazanych czy elementy przestępczości seksualnej. Celem ścieżki kształcenia jest również kształcenie umiejętności praktycznych podczas zajęć z zakresu działań pomocowych w ramach różnych form przemocy, a także wykonywanie ekspertyz sądowych.

 

Absolwent posiada kwalifikacje i umiejętności w zakresie:

 • zapobiegania przestępczości i zjawiskom z zakresu patologii społecznej, wykrywania przestępstw i ich sprawców,
 • oceny przydatności, wykorzystania metod, procedur oraz praktyk w kontekście realizacji zadań w celu eliminacji zjawisk patologicznych i różnych form przestępczości,
 • interpretowania i wyjaśniania mechanizmów zachowań przestępczych oraz patologicznych.

created by: Strony Internetowe Łódź