Stop depresji

więcej

Pracownia VR

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej

Kosmetologia

więcej

Prawo

więcej

Psychologia

więcej

Dietetyka

więcej

Pedagogika

więcej

Studia podyplomowe

więcej

Ubezpieczenie zdrowotne w pigułce

« wróć

Studencie, nie oblej egzaminu z eWUŚ !

Jeżeli studiujesz, musisz być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego, żeby mieć prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Kto może zgłosić Cię do ubezpieczenia?

  • Twoi rodzice, dziadkowie - jako członka rodziny; o szkoła, szkoła wyższa albo jednostka prowadząca studia doktoranckie - pod warunkiem, że uczysz się na terenie RP, nie jesteś członkiem rodziny osoby ubezpieczonej i złożysz oświadczenie, że nie podlegasz obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu; o samodzielnie na podstawie zawartej z NFZ umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego — jak jesteś cudzoziemcem pochodzącym z kraju spoza UE/EFTA.

Twoi rodzice mogą zgłosić Cię do swojego ubezpieczenia jako członka rodziny do ukończenia przez Ciebie 26 roku życia o ile do tego czasu wciąż kontynuujesz naukę. Jeżeli ukończyłeś już 26 lat i nie jesteś objęty ubezpieczeniem z innego tytułu, do ubezpieczenia może zgłosić Cię Twoja uczelnia. Musisz w tej sprawie złożyć odpowiedni wniosek w dziekanacie.

Ważne!

Jeżeli byłeś zgłoszony do ubezpieczenia rodzica, ale jednocześnie podjąłeś pracę, na przykład w czasie wakacji w ramach umowy zlecenia, Twoje ubezpieczenie zgłoszone przez rodzica wygasło i nie zostanie przywrócone automatycznie gdy zakończysz swoją pracę. W" takim przypadku, żebyś mógł korzystać ze świadczeń zdrowotnych, rodzic ponownie musi zgłosić Cię do ubezpieczenia w swoim zakładzie pracy.

Twoje prawo do świadczeń wygaśnie także w przypadku, gdy rodzice, którzy zgłosili Cię do ubezpieczenia zmienią pracę i nie zgłoszą Cię u nowego pracodawcy. Przypomnij im wtedy, żeby uczynili to ponownie.

Jeżeli ukończyłeś studia albo zostałeś skreślony z listy studentów, a jeszcze nie pracujesz i nie zostałeś zgłoszony do ubezpieczenia, prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach NFZ masz jeszcze przez 4 miesiące!

created by: Strony Internetowe Łódź