Powered by Smartsupp

Start rekrutacji!

więcej

Drzwi otwarte

więcej

Stop depresji

więcej

Pracownia VR

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej

Kosmetologia

więcej

Prawo

więcej

Psychologia

więcej

Dietetyka

więcej

Pedagogika

więcej

Studia podyplomowe

więcej

Ubezpieczenie zdrowotne w pigułce

« wróć

Studencie, nie oblej egzaminu z eWUŚ !

Jeżeli studiujesz, musisz być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego, żeby mieć prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Kto może zgłosić Cię do ubezpieczenia?

  • Twoi rodzice, dziadkowie - jako członka rodziny; o szkoła, szkoła wyższa albo jednostka prowadząca studia doktoranckie - pod warunkiem, że uczysz się na terenie RP, nie jesteś członkiem rodziny osoby ubezpieczonej i złożysz oświadczenie, że nie podlegasz obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu; o samodzielnie na podstawie zawartej z NFZ umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego — jak jesteś cudzoziemcem pochodzącym z kraju spoza UE/EFTA.

Twoi rodzice mogą zgłosić Cię do swojego ubezpieczenia jako członka rodziny do ukończenia przez Ciebie 26 roku życia o ile do tego czasu wciąż kontynuujesz naukę. Jeżeli ukończyłeś już 26 lat i nie jesteś objęty ubezpieczeniem z innego tytułu, do ubezpieczenia może zgłosić Cię Twoja uczelnia. Musisz w tej sprawie złożyć odpowiedni wniosek w dziekanacie.

Ważne!

Jeżeli byłeś zgłoszony do ubezpieczenia rodzica, ale jednocześnie podjąłeś pracę, na przykład w czasie wakacji w ramach umowy zlecenia, Twoje ubezpieczenie zgłoszone przez rodzica wygasło i nie zostanie przywrócone automatycznie gdy zakończysz swoją pracę. W" takim przypadku, żebyś mógł korzystać ze świadczeń zdrowotnych, rodzic ponownie musi zgłosić Cię do ubezpieczenia w swoim zakładzie pracy.

Twoje prawo do świadczeń wygaśnie także w przypadku, gdy rodzice, którzy zgłosili Cię do ubezpieczenia zmienią pracę i nie zgłoszą Cię u nowego pracodawcy. Przypomnij im wtedy, żeby uczynili to ponownie.

Jeżeli ukończyłeś studia albo zostałeś skreślony z listy studentów, a jeszcze nie pracujesz i nie zostałeś zgłoszony do ubezpieczenia, prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach NFZ masz jeszcze przez 4 miesiące!

created by: Strony Internetowe Łódź