Powered by Smartsupp

Dla Studenta

Koła naukowe

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE PASJONATÓW PSYCHOLOGII SKNPP

Studenckie Koło Naukowe Pasjonatów Psychologii SKNPP powstało z inicjatywy studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi w kwietniu 2024 r.

 

Założycielką i Opiekunka Koła jest mgr Dorota Kochalska - psycholog, praktyk nurtu eriksonowskiego, wykładowca WSBiNoZ.

 

Celem działalności Koła jest:

a) poszerzanie wiedzy z szeroko rozumianej dziedziny psychologii,

b) rozszerzanie wiadomości w oparciu o kanon lektur i artykułów wykraczających poza podstawowy program studiów psychologicznych,

c) budzenie zainteresowań naukowych studentów,

d) prowadzenie badań naukowych,

e) integracja środowiska akademickiego.

 

Swoje cele Koło realizuje poprzez:

a) przygotowanie materiałów do przyszłych publikacji,

b) praca nad narzędziami badawczymi, które mogą zostać wykorzystane w dziedzinie psychologii

c) praca nad badaniami empirycznymi, zagłębiając się w metodologii prowadzenia badań empirycznych,

d) organizowanie spotkań i konferencji naukowych,

e) współpracę z innymi organizacjami studenckimi, działającymi zarówno w WSBINOZ jak i poza uczelnią,

f) omawianie zagadnień, wyników badań i najświeższych informacji związanych z psychologią,

g) doskonalenie wiedzy i umiejętności z zakresu metod diagnozy psychologicznej.

 

Obszar zainteresowań tematycznych SKNPP jest dość bogatych i obejmuje m.in. zaburzenia osobowości, w tym szczególną uwagę zajmuje tu tzw. mroczna triada (np. zaburzenia dysocjacyjne), diagnoza i psychoterapia - nurt eriksonowski, zagadnienia stanów transowych, neuroatypowość u dzieci i dorosłych, problemy związane z psychologiczną opieką nad osobami starszymi, psychoedukacja i promocja zdrowia psychicznego.

 

W pierwszym etapie działalności postanowiliśmy zająć się: - rozwojem naszych umiejętności, wiedzy i kompetencji psychologicznych - dyskusje w grupie zamkniętej na FB, spotkania w czasie rzeczywistym na platformie Teams, - tworzeniem ogólnodostępnych treści z zakresu naszej działalności w interencie (webinary, podcasty, filmy edukacyjne, posty tematyczne): FB, Instagram, YouTube, TikTok, - prowadzeniem spotkań edukacyjnych w zainteresowanych placówkach oświatowych, opiekuńczych, edukacyjnych itp.

 

Opiekunka Koła: mgr Dorota Kochalska

Jeśli studiujesz na naszej Uczelni, a proponowana przez nasze Koło tematyką jest Ci bliska - zapraszamy! Dołącz do nas.

Kontakt: psychologicznekolo@gmail.com

 

Nasza strona FB: https://www.facebook.com/SKNPP.WZBINOZ

KOŁO NAUKOWE "PsychoWariancje"

Koło Naukowe “PsychoWariancje” powstało w 2024 roku z inicjatywy studentów psychologii Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu.

Opiekunem naukowym i założycielką Koła jest mgr Katarzyna Wasiak (psycholog, psychoterapeuta, wykładowca WSBiNoZ).

Działalność Koła wyraża się w:

● pogłębianiu zainteresowań naukowych jego członków

● umożliwieniu realizacji celów badawczych jego członków

● inicjowaniu spotkań, webinarów, konferencji oraz aktywny udział w ich przygotowaniu i uczestnictwie

● inicjowaniu i realizacji warsztatów prewencyjnych i psychoedukacyjnych w szkołach oraz innych instytucjach

 

 

Nasze cele

● umożliwienie studentom zdobycie dodatkowej wiedzy i praktycznych umiejętności,

● propagowanie wiedzy z zakresu psychologii i pokrewnych subdyscyplin,

● spotkania warsztatowe ze studentami innych uczelni,

● udziałwkonkursach i konferencjach, wyjazdy naukowe,

● wspieranie studenckich projektów naukowych,

● zawieranie współpracy z innymi organizacjami o podobnych celach naukowych,

● propagowanie pozytywnych wzorców wśród studentów,

● inne formy działalności zgodne ze Statutem;

 

Drogi Studencie! Jeśli cele Naszego Koła są Ci bliskie, psychologia jest kierunkiem w którym chcesz się rozwijać, serdecznie zapraszamy do Naszego zespołu!

 

Opiekun naukowy Koła: mgr Katarzyna Wasiak

 

Zapisy: psycho.warinacje@gmail.com

(2) Facebook

KOŁO NAUKOWE KRYMINOLOGII - Circulus criminalis

Koło Naukowe Kryminologii – „Circulus Criminalis WSBiNoZ w Łodzi” rozpoczęło swoją działalność w 2022 roku.

 

Circulus Criminalis WSBiNoZ w Łodzi jest organizacją studencką o charakterze pedagogicznym i samokształceniowym.

 

Koło zostało stworzone w celu propagowania wiedzy nabytej w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi z zakresu kryminologii i zrzesza osoby, których pasją jest kryminologia.

 

Koło umożliwia studentom zebranie nowych doświadczeń związanych z działalnością naukową i podnosi kwalifikacje związane z przyszłą pracą zawodową.

 

Koło daje możliwość współpracy ze Stowarzyszeniami, Fundacjami oraz Kołami naukowymi zajmującymi się podobną problematyką.

 

Władze Koła stanowią Walne Zebranie i Zarząd, który składa się z Prezesa Koła, Zastępcy Prezesa Koła, Sekretarza i Członków Zarządu w liczbie określonej przez Walne Zebranie.

 

Członkiem Koła może zostać każdy student Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi akceptujący Regulamin Koła.

 

 

Opiekun 

dr Krzysztof Nawrocki

 

Zapisy : k.nawrocki@wsbinoz.pl

 

STUDENCKIE KOŁO PRAKTYKÓW I SYMPATYKÓW PEDAGOGIKI WSBINOZ W RYBNIKU

Koło powstało z inicjatywy Pani Doktor Gabrieli Kowalskiej, która wierząc w potencjał swoich Studentów umożliwiła im rozwój w dziedzinie praktykowania kierunku, który wybrali tj. Pedagogiki. Koło ostatecznie zostało utworzone końcem listopada 2021roku i jego misją jest wsperanie instytucji i osób potrzebujących oraz rozwój wszystkich Członków Koła w dziedzinie działań pedagogicznych. W skład Koła wchodzą:

Opiekun Koła- P. Dr Gabriela kowalska

Prezes Koła- P. Bożena Grzesik

Zastępca Prezesa – P. Patrycja Fuchs

Sekretarz Koła – Michalina Godziek

oraz ponad 40 Członków Koła, których nadal przybywa. Uczestnictwo w Kole jest dobrowolne, na zasadzie wolontariatu. Członkiem Koła może zostać każdy Student WSBINOZ, który wyrazi chęć dołączenia poprzez wypełnienie Karty Członkowskiej. Koło po okresie ponad rocznej działalności ma na swoim koncie wiele akcji, które przeprowadziło i które pozwala Studentom realizować misję Koła i daje szansę na zdobycie nowej wiedzy oraz praktyki w dziedzinie pedagogiki:zrealizowano następujące akcje:

 • dobrowolne udziały w Sympozjach i Konferencjach wszystkich Członków Kołą
 • akcja charytatywna na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia "Serdeczni" w Tarnowskich Górach
 • akcja z okazji Dnia Babci i Dziadka- odwiedziny Domów Pomocy Społecznej w Rybniku i w Żorach
 • akcja charytatywna na rzecz Uchodźców z Ukrainy
 • akcja charytatywna na rzecz Stowarzyszenia "Pet Patrol", która zajmuje się opieką nad zwierzętami bezdomnymi i pokrzywdzonymi
 • czynny udział Prezes Koła w Konferencji
KOŁO NAUKOWE ŻYWIENIA KLINICZNEGO

Koło naukowe zostało założone na początku 2020 roku pod patronatem Uczelni.

Koło powstało w celu poszerzania wiedzy na temat dietetyki, dietoprofilaktyki i żywienia klinicznego, a także rozwijania zainteresowań badawczych wśród studentów kierunku Dietetyka.

Warunkiem dołączenia jest wypełnienie deklaracji członkowskiej i przesłanie jej do opiekuna Koła.

 

Działalność Koła ma na celu między innymi:

 

 • Poszerzanie wiedzy z zakresu dietetyki i żywienia klinicznego
 • Promowaniu zdrowego stylu życia i prawidłowego żywienia
 • Prowadzenie edukacji żywieniowej
 • Przeprowadzanie badań naukowych
 • Przygotowywanie prelekcji i plakatów do wystąpień na konferencjach naukowych
 • Przygotowywanie publikacji do czasopism naukowych
 • Promowanie Uczelni

 

Aktualnie członkowie koła pracują nad przygotowaniem webinarium pt. „Jak wzmocnić odporność  organizmu dietą?”

 

 

Opiekun koła i kontakt do koła

 

dr Agnieszka Caban

a.caban@wsbinoz.pl

zywieniek@gmail.com

KOŁO NAUKOWE MŁODYCH DIETETYKÓW

Koło Naukowe Młodych Dietetyków

Koło Naukowe "Młodych Dietetyków" jest czynnie działającą jednostką naukową Studentów w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi. Opiekunem i założycielką Koła jest dr n. med. Natalia Wittek-Smorąg (adiunkt, wykładowca WSBiNoZ). Celem Koła jest rozwijanie pasji badawczej jak i poszerzanie wiedzy dotyczącej współczesnych trendów w dietetyce oraz zagrożeń zdrowotnych związanych ze spożywaniem żywności. Członkowie Koła wyniki swoich badań prezentują w postaci prelekcji lub w formie plakatowej na ogólnopolskich konferencjach. Przeprowadzone badania w ramach działalności Koła, są również podstawą do opracowania artykułów naukowych lub doniesień naukowych, publikowanych w czasopismach branżowych. Również członkowie Koła biorą udział w spotkaniach i oraz w eventach organizowanych na Uczelni, a także prowadzą szkolenia lub prelekcje dla uczniów np. szkół ponadpodstawowych. 

 

OPIEKUN KOŁA I KONTAKT DO KOŁA

Dr n. med. Natalia Wittek-Smorąg

Mail: parazytologia.kolo@onet.pl

n.wittek@wsbinoz.pl

 

KOŁO NAUKOWE DIETOPROFILAKTYKI

Koło Naukowe Dietoprofilaktyki rozpoczęło swoją działalność w 2019 r.

Zostało stworzone w celu poszerzania wiedzy o żywieniu klinicznym. Wspólne zamiłowanie do działania przyczyniło się do  powstania Koła Naukowego  zrzeszającego osoby, których pasją jest dietetyka. 

 

Nasza działalność opiera się na propagowaniu najnowszej wiedzy o żywieniu a także edukacji żywieniowej mającej na celu zapobieganie chorobom cywilizacyjnym. Prace badawcze  koła naukowego będą  publikowane w najnowszych renomowanych czasopismach medycznych oraz prezentowane na Konferencjach.

 

Obecnie pracujemy nad tematem dotyczącym spożycia kofeiny i jej wpływu na zdrowie. Wyniki naszych badań zostaną opublikowane w renomowanych czasopismach medycznych a także na Konferencjach

 

Cele:

 1. rozwijanie zainteresowań naukowych Studentów,
 2. rozwijanie twórczej aktywności Studentów,
 3. integracja środowiska studenckiego,
 4. realizacja projektów badawczo-naukowych na rzecz Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 5. rozszerzona działalność naukowa w zakresie dietetyki

 

Członkostwo:

 

Drogi Studencie, jeżeli twoją pasją jest dietetyka i chciałbyś rozpocząć

działalność naukową w tym obszarze  to zachęcamy do zapisów!

 

Członkiem Koła Naukowego może zostać każdy student Dietetyki . 

 

Opiekun 

dr Paulina Konrad

 

Zapisy : p.konrad@wsbinoz.pl

 

KOŁO NAUKOWE MŁODYCH KOSMETOLOGÓW

Koło Naukowe Młodych Kosmetologów rozpoczęło swoją działalność w grudniu 2017 roku. Koło jest zrzeszeniem Studentów i Pracowników opartym na zasadzie dobrowolności.

Celem Koła jest rozwój zainteresowań Członków „Koła Naukowego Młodych Kosmetologów”, rozszerzanie wiedzy merytoryczno-praktycznej jej Członków w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej oraz specjalistycznej, wspieranie i wzdrażanie w życie potencjału zdolnościowego każdego z Członków Koła, prezentowanie się i przedstawianie efektów naukowych działalności Członków Koła w Polsce i na świecie, prowadzenie prac badawczych i prezentacja wyników prowadzonych badań w ramach i pod patronatem Uczelni, oraz inne formy działalności zgodne ze Statutem.

 

Konferencje

 

W październiku 2018 roku Koło Naukowe Młodych Kosmetologów było współorganizatorem I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowych Kół Kosmetologicznych w WSBINOZ. Dnia 25 października 2019 planowana jest II Ogólnopolska Konferencja Naukowych Kół Kosmetologicznych w WSBINOZ, gdzie Koło Naukowe Młodych Kosmetologów będzie również współorganizatorem. W listopadzie 2019 planowana jest I Ogólnopolska Konferencja Onkologiczno – Kosmetologiczna w WSBINOZ, gdzie Koło Naukowe Młodych Kosmetologów będzie głównym Organizatorem.

 

Działalność podsekcji

 

Na początku kwietnia 2019 w Kole Naukowym Młodych Kosmetologów zostały zatwierdzone trzy podsekcje: 1. Onkologiczno – Kosmetologiczna, 2. Młodzieżowa, 3.Seniorów

W każdej podsekcji Członkowie Koła Naukowego Młodych Kosmetologów prowadzą badania naukowe, uczestniczą w prelekcjach w placówkach medycznych i oświatowych, szerzą swoją wiedzę  i dzielą się nią.

 

Cykl Wykładów

 

W roku akademickim 2018/2019 w Kole Naukowym Młodych Kosmetologów prowadzony jest cykl wykładów naukowych z wyjątkowymi i wybitnymi Naukowcami  - praktykami, o tematyce kosmetologicznej min: Współpraca lekarza z kosmetologiem; Współczesne możliwości korekcji blizny w kosmetologii; Możliwości wykorzystania grzybów makroskopowych w kosmetologii; Masaż u kobiet w ciąży;  Trychologia w praktyce; Podologia w Kosmetologii.

 

Badania naukowe

 

W Kole Naukowym Młodych Kosmetologów w roku 2018 prowadzone były badania naukowe i  zaprezentowane na konferencji naukowej o tematyce min: Światło LED – najnowsze osiągnięcia naukowe w kosmetologii, Manicure Hybrydowy – współczesne udogodnienie czy inicjator uczuleń, Depilacja Laserowa.

W roku 2019 w Kole Naukowym Młodych Kosmetologów trwają prace badawcze, które zostaną przedstawione na najbliższych konferencjach naukowych w kraju i na świecie.

Do Koła może przystąpić każdy, Wykładowca, Student, Sympatyk Koła, każda osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, deklarująca pomoc finansową, rzeczową, lub merytoryczną w realizacji celów Koła, która pragnie poszerzać swoją wiedzę, prowadzić badania naukowe i jej pasją jest Kosmetologia.

 

OPIEKUN KOŁA I KONTAKT DO KOŁA

Dr n. med. Marta Klimczyk – Caryk

FACEBOOK – Koło Naukowe Młodych Kosmetologów

Mail: kolonaukowe.mlodychkosmetologow@gmail.com

created by: Strony Internetowe Łódź