Stop depresji

więcej

Pracownia VR

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej

Kosmetologia

więcej

Prawo

więcej

Psychologia

więcej

Dietetyka

więcej

Pedagogika

więcej

Studia podyplomowe

więcej

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w służbie edukacji i rozwoju społeczeństwa

« wróć

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w służbie edukacji i rozwoju społeczeństwa

Łódź, miasto znane ze swojego przemysłowego dziedzictwa, stało się również ważnym ośrodkiem edukacyjnym dzięki instytucjom takim jak Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu. Uczelnia ta jest liderem w kształceniu na kierunkach kosmetologia oraz dietetyka oraz znana jest z rozwijania kompetencji  liderów w branżach takich jak pedagogika, psychologia, kryminologia, prawo i bezpieczeństwo wewnętrzne.  WSBiNoZ nie tylko oferuje doskonałe programy nauczania, ale także aktywnie uczestniczy w międzynarodowych projektach edukacyjnych, szczególnie w ramach programu Erasmus Plus, dzięki współpracy z uczelnianym działem Centrum Europejskich Inicjatyw Edukacyjnych (CEIE).

Działająca w Uczelni jednostka od początku swojego istnienia organizuje liczne seminaria, szkolenia i konferencje, których celem z jednej strony podzielenie się wynikami i doświadczeniami prowadzonych projektów międzynarodowych, z drugiej zaś – poszerzanie wiedzy i kompetencji różnych grup zawodowych.

Bezpłatna Konferencja

Już 30 października CEIE zaprasza na bezpłatną Konferencję (finansowaną ze środków UE) "Zrozumienie pacjentów onkologicznych i doskonalenie kompetencji miękkich kadry medycznej”. Konferencja odbędzie się w siedzibie WSBiNoZ przy ul. Piotrkowskiej 278. Wydarzenie stanowi doskonałą okazję do wymiany doświadczeń, które wpłyną a poprawę jakości życia pacjentów onkologicznych przez doszkalanie służby medycznej oraz warsztaty dotyczące radzenia sobie ze stresem w codziennym życiu. Zachęcamy przedstawicieli służby medycznej pielęgniarki, pielęgniarzy, lekarzy, terapeutów, studentów medycyny oraz innych pracowników służby zdrowia do uczestnictwa, a także pacjentów, do udziału w tym inspirującym wydarzeniu.

Zapisy dostępne pod numerem telefonu: 453 041 376 lub 609 120 955 oraz poprzez formularz online: link (https://tiny.pl/cjs1p).

Poznaj Centrum Europejskich Inicjatyw Edukacyjnych

Od roku 2011 CEIE aktywnie uczestniczy w projektach edukacyjnych realizowanych w ramach programu Erasmus Plus. Obejmuje on sektory  edukacji szkolnej, szkolnictwa wyższego, kształcenia zawodowego i szkoleń, edukacji dorosłych a także sektor młodzieży oraz sport.

Poniżej przedstawimy kilka projektów realizowanym obecnie przez CEIE, z których każdy skupia się na innej sferze edukacji i rozwoju społecznego.

Wspieranie Sektora Pielęgniarstwa w Psychologii Onkologicznej, jest ważnym elementem rozwoju kompetencji miękkich w obliczu rosnącej liczby przypadków chorób nowotworowych. Istnieje coraz większe zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych specjalistów w obszarze psychologii onkologicznej. Projekt PsychONskills ma na celu wypełnienie luki między tradycyjnym podejściem do pielęgniarstwa onkologicznego, a obecnymi wymaganiami w zakresie umiejętności cyfrowych oraz rozwoju kompetencji miękkich niezbędnych do pracy z pacjentami onkologicznymi.

Kształtowanie Edukacji STEAM dla Małych Dzieci Poprzez Gry Komputerowe na etapie wczesnej edukacji w obszarze nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki (STEAM) odgrywa kluczową rolę w przygotowaniu dzieci do sukcesów w przyszłości. Projekt SEGA koncentruje się na tworzeniu narzędzi cyfrowych i materiałów pomocniczych, które mają zachęcać najmłodszych do zainteresowania się nauką i technologią poprzez wykorzystanie gier komputerowych i gamifikacji.

Edukacja Przyjazna Dla ADHD - dorosłe osoby ze zdiagnozowanymi trudnościami w nauce, takimi jak ADHD, często potrzebują specjalnego podejścia do edukacji. Projekt BFF ma na celu stworzenie strategii edukacyjnych, które pomogą pracować z dorosłymi z niezdiagnozowaną chorobą ADHD. Opracowane materiały pomogą im zrozumieć potrzeb tych uczniów i dostosowanie programów nauczania.

Innowacyjny Model Szkolenia w Dziedzinie Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (ESD) staje się coraz bardziej istotny w obliczu globalnych wyzwań środowiskowych. Projekt Competences4ESD skupia się na doskonaleniu nauczycieli w zakresie kluczowych kompetencji ESD, które są niezbędne do kształtowania młodego pokolenia zorientowanego na zrównoważony rozwój. Nauczyciele zdobędą umiejętności nie tylko przekazywania wiedzy, ale także inspiracji i motywacji do działań na rzecz zrównoważonej przyszłości.

Ochrona Dobrostanu Zwierząt w Edukacji Szkolnej to niezbędny element programu edukacyjnego. Opracowane w ramach PAW materiały, mają uzupełniać szkolne programy nauczania, aby zwiększać wśród uczniów świadomość i zrozumienie ochrony i dobrostanu zwierząt. Projekt ten promuje także adopcję zwierząt domowych oraz terapię ze zwierzętami jako formę wsparcia, szczególnie dla dzieci, seniorów i osób o specjalnych potrzebach.

created by: Strony Internetowe Łódź