Powered by Smartsupp

Start rekrutacji!

więcej

Drzwi otwarte

więcej

Stop depresji

więcej

Pracownia VR

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej

Kosmetologia

więcej

Prawo

więcej

Psychologia

więcej

Dietetyka

więcej

Pedagogika

więcej

Studia podyplomowe

więcej

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w służbie edukacji i rozwoju społeczeństwa

« wróć

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w służbie edukacji i rozwoju społeczeństwa

Łódź, miasto znane ze swojego przemysłowego dziedzictwa, stało się również ważnym ośrodkiem edukacyjnym dzięki instytucjom takim jak Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu. Uczelnia ta jest liderem w kształceniu na kierunkach kosmetologia oraz dietetyka oraz znana jest z rozwijania kompetencji  liderów w branżach takich jak pedagogika, psychologia, kryminologia, prawo i bezpieczeństwo wewnętrzne.  WSBiNoZ nie tylko oferuje doskonałe programy nauczania, ale także aktywnie uczestniczy w międzynarodowych projektach edukacyjnych, szczególnie w ramach programu Erasmus Plus, dzięki współpracy z uczelnianym działem Centrum Europejskich Inicjatyw Edukacyjnych (CEIE).

Działająca w Uczelni jednostka od początku swojego istnienia organizuje liczne seminaria, szkolenia i konferencje, których celem z jednej strony podzielenie się wynikami i doświadczeniami prowadzonych projektów międzynarodowych, z drugiej zaś – poszerzanie wiedzy i kompetencji różnych grup zawodowych.

Bezpłatna Konferencja

Już 30 października CEIE zaprasza na bezpłatną Konferencję (finansowaną ze środków UE) "Zrozumienie pacjentów onkologicznych i doskonalenie kompetencji miękkich kadry medycznej”. Konferencja odbędzie się w siedzibie WSBiNoZ przy ul. Piotrkowskiej 278. Wydarzenie stanowi doskonałą okazję do wymiany doświadczeń, które wpłyną a poprawę jakości życia pacjentów onkologicznych przez doszkalanie służby medycznej oraz warsztaty dotyczące radzenia sobie ze stresem w codziennym życiu. Zachęcamy przedstawicieli służby medycznej pielęgniarki, pielęgniarzy, lekarzy, terapeutów, studentów medycyny oraz innych pracowników służby zdrowia do uczestnictwa, a także pacjentów, do udziału w tym inspirującym wydarzeniu.

Zapisy dostępne pod numerem telefonu: 453 041 376 lub 609 120 955 oraz poprzez formularz online: link (https://tiny.pl/cjs1p).

Poznaj Centrum Europejskich Inicjatyw Edukacyjnych

Od roku 2011 CEIE aktywnie uczestniczy w projektach edukacyjnych realizowanych w ramach programu Erasmus Plus. Obejmuje on sektory  edukacji szkolnej, szkolnictwa wyższego, kształcenia zawodowego i szkoleń, edukacji dorosłych a także sektor młodzieży oraz sport.

Poniżej przedstawimy kilka projektów realizowanym obecnie przez CEIE, z których każdy skupia się na innej sferze edukacji i rozwoju społecznego.

Wspieranie Sektora Pielęgniarstwa w Psychologii Onkologicznej, jest ważnym elementem rozwoju kompetencji miękkich w obliczu rosnącej liczby przypadków chorób nowotworowych. Istnieje coraz większe zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych specjalistów w obszarze psychologii onkologicznej. Projekt PsychONskills ma na celu wypełnienie luki między tradycyjnym podejściem do pielęgniarstwa onkologicznego, a obecnymi wymaganiami w zakresie umiejętności cyfrowych oraz rozwoju kompetencji miękkich niezbędnych do pracy z pacjentami onkologicznymi.

Kształtowanie Edukacji STEAM dla Małych Dzieci Poprzez Gry Komputerowe na etapie wczesnej edukacji w obszarze nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki (STEAM) odgrywa kluczową rolę w przygotowaniu dzieci do sukcesów w przyszłości. Projekt SEGA koncentruje się na tworzeniu narzędzi cyfrowych i materiałów pomocniczych, które mają zachęcać najmłodszych do zainteresowania się nauką i technologią poprzez wykorzystanie gier komputerowych i gamifikacji.

Edukacja Przyjazna Dla ADHD - dorosłe osoby ze zdiagnozowanymi trudnościami w nauce, takimi jak ADHD, często potrzebują specjalnego podejścia do edukacji. Projekt BFF ma na celu stworzenie strategii edukacyjnych, które pomogą pracować z dorosłymi z niezdiagnozowaną chorobą ADHD. Opracowane materiały pomogą im zrozumieć potrzeb tych uczniów i dostosowanie programów nauczania.

Innowacyjny Model Szkolenia w Dziedzinie Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (ESD) staje się coraz bardziej istotny w obliczu globalnych wyzwań środowiskowych. Projekt Competences4ESD skupia się na doskonaleniu nauczycieli w zakresie kluczowych kompetencji ESD, które są niezbędne do kształtowania młodego pokolenia zorientowanego na zrównoważony rozwój. Nauczyciele zdobędą umiejętności nie tylko przekazywania wiedzy, ale także inspiracji i motywacji do działań na rzecz zrównoważonej przyszłości.

Ochrona Dobrostanu Zwierząt w Edukacji Szkolnej to niezbędny element programu edukacyjnego. Opracowane w ramach PAW materiały, mają uzupełniać szkolne programy nauczania, aby zwiększać wśród uczniów świadomość i zrozumienie ochrony i dobrostanu zwierząt. Projekt ten promuje także adopcję zwierząt domowych oraz terapię ze zwierzętami jako formę wsparcia, szczególnie dla dzieci, seniorów i osób o specjalnych potrzebach.

created by: Strony Internetowe Łódź