Powered by Smartsupp

Start rekrutacji!

więcej

Drzwi otwarte

więcej

Stop depresji

więcej

Pracownia VR

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej

Kosmetologia

więcej

Prawo

więcej

Psychologia

więcej

Dietetyka

więcej

Pedagogika

więcej

Studia podyplomowe

więcej

Terapeuta środowiskowy – charakterystyka zawodu

« wróć

Terapeuta środowiskowy pracuje z osobami z zaburzeniami psychicznymi i emocjonalnymi. Jego rolą jest udzielanie wszechstronnego wsparcia i pomocy terapeutycznej podopiecznym i ich rodzinie. Najważniejszym zadaniem terapeuty środowiskowego jest nawiązanie kontaktu z podopiecznym i rozpoznanie jego potrzeb oraz możliwości.

 

Po zapoznaniu się z sytuacją pacjenta, terapeuta planuje konkretne działania terapeutyczne i opracowuje indywidualny plan zajęć swoich podopiecznych. Ważnym elementem terapii jest działanie interwencyjne w środowisku pacjenta. W tym celu terapeuta podejmuje współpracę z innymi pracownikami medycznymi, pomocy społecznej, ośrodkami wsparcia, rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz jednostkami związanymi z zatrudnianiem.

 

Pomaga także rodzinie podopiecznego w rozwiązywaniu sporów i budowaniu prawidłowych relacji opartych na akceptacji i wzajemnym zrozumieniu.

 

Terapeuta środowiskowy udziela realnego wsparcia podopiecznemu, pracując z nim bezpośrednio i dokładnie dokumentując podejmowane działania.

 

Zakres działania terapeuty środowiskowego:

  • rozpoznawanie potrzeb i możliwości pacjenta/podopiecznego;
  • planowanie działań terapeutycznych oraz opracowywanie indywidualnego i społecznego planu wsparcia;
  • powadzenie treningów umiejętności społecznych;
  • edukowanie otoczenia pacjenta w sprawach związanych z chorobą;
  • prowadzenie interwencji środowiskowych;
  • współpraca z zespołem terapeutycznym oraz placówkami ochrony zdrowia i pomocy społecznej;
  • prowadzenie dokumentacji pracy z pacjentem/podopiecznym;
  • wykonywanie działań zapobiegających stygmatyzacji osób z zaburzeniami psychicznymi;
  • pozyskiwanie informacji o możliwych szkoleniach umożliwiających zdobycie zatrudnienia przez pacjenta/podopiecznego.

 

Terapeutą środowiskowym może zostać osoba posiadająca co najmniej wykształcenie średnie oraz ukończone szkolenie z zakresu terapii środowiskowej. W trakcie szkolenia kandydaci na terapeutów zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu: psychologii, pedagogiki, socjologii, psychiatrii, geriatrii, podstawowych technik psychoterapeutycznych, patologii z klinicznym zarysem schorzeń i innych niezbędnych do pracy w zawodzie.

 

Wybierz studia z zakresu terapii środowiskowej

Terapeuta środowiskowy jest zawodem o charakterze opiekuńczym - pracuje z osobami z zaburzeniami psychicznymi i emocjonalnymi. Jego rolą jest udzielanie wszechstronnego wsparcia i pomocy terapeutycznej pacjentom, ich rodzinie oraz społeczności lokalnej. Najważniejszym zadaniem terapeuty środowiskowego jest nawiązanie kontaktu z podopiecznym i rozpoznanie jego potrzeb oraz możliwości.

 

Praca terapeuty środowiskowego rozpoczyna się od zapoznania z sytuacją pacjenta. Planuje on konkretne działania terapeutyczne i opracowuje indywidualny plan zajęć dla swoich podopiecznych. Istotnym elementem terapii jest działanie interwencyjne w środowisku pacjenta. Następuje to w ramach wielospecjalistycznego zespołu - terapeuta podejmuje współpracę z innymi pracownikami medycznymi, pomocy społecznej czy ośrodkami wsparcia. Pomaga on rodzinie pacjenta w rozwiązywaniu sporów, prowadzi edukację rodziców i wychowawców, która ma na celu rozwinięcie ich umiejętności dobrego kontaktu z dzieckiem, umacnianie więzi emocjonalnych i wprowadzanie w normy społeczne.

 

Aby podjąć się takiego wyzwania i zostać specjalistą w tym zakresie, należy mieć co najmniej wykształcenie średnie i ukończyć szkolenie lub studia z zakresu terapii środowiskowej. W trakcie studiów terapia środowiskowa, studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu: psychologii, pedagogiki, socjologii, psychiatrii, geriatrii, podstawowych technik psychoterapeutycznych, patologii z klinicznym zarysem schorzeń i innych niezbędnych do pracy w zawodzie.

 

Studia terapia środowiskowa – co dalej?

Osoba po studiach terapia środowiskowa w swojej pracy będzie przede wszystkim rozpoznawała potrzeby i możliwości podopiecznego, planowała działania terapeutyczne z indywidualnym planem wsparcia, zwykle współpracując przy tym z zespołem terapeutycznym oraz placówkami ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Poza tym posiądzie ona kompetencje, które pozwalają na prowadzenie treningów umiejętności społecznych, a w szczególnych przypadkach nawet prowadzenie interwencji środowiskowych.

 

Absolwent studiów terapia środowiskowa może podjąć zatrudnienie we wszystkich placówkach zajmujących się udzielaniem pomocy dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, emocjonalnymi, behawioralnymi i ich rodzinom, np. w szkołach i przedszkolach (w tym specjalnych), w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, na oddziałach psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży, czy w ośrodkach leczenia uzależnień.

created by: Strony Internetowe Łódź