Powered by Smartsupp

Start rekrutacji!

więcej

Drzwi otwarte

więcej

Stop depresji

więcej

Pracownia VR

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej

Kosmetologia

więcej

Prawo

więcej

Psychologia

więcej

Dietetyka

więcej

Pedagogika

więcej

Studia podyplomowe

więcej

Kryminologia - nowość w ofercie edukacyjnej WSBiNoZ

« wróć

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi zdobyła uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku KRYMINOLOGIA. Jest jedyną uczelnią w województwie łódzkim, która posiada w swojej ofercie ten interdyscyplinarny kierunek studiów. Studia będą miały charakter praktyczny.

 

Rozmowa z prof. WSBiNoZ dr. hab. Wojciechem Welskopem – Rektorem Uczelni

 

Panie Rektorze skąd pomysł na uruchomienie kierunku KRYMINOLOGIA?

Utworzenie studiów pierwszego stopnia na kierunku kryminologia determinowane jest przede wszystkim rozwojem różnego rodzaju przestępczości, przede wszystkim jej nowych, skomplikowanych i coraz bardziej niebezpiecznych form. Obecnie wykrywanie sprawców przestępstw nie polega jedynie na wykonywaniu prostych czynności dochodzeniowo-śledczych i operacyjno-rozpoznawczych. Dziś niezbędna jest w tym celu specjalistyczna wiedza poznawcza z zakresu motywów postępowania osób dokonujących czynu zabronionego, jak i okoliczności jego popełnienia. Przestępczość rozwija się zarówno w wymiarze lokalnym, krajowym, jak i międzynarodowym, zatem rynek pracy oczekuje od absolwentów szkół wyższych przygotowania merytorycznego oraz umiejętności praktycznych, niezbędnych do tego, aby przeciwdziałać przyczynom i minimalizować społeczne skutki przestępczości i innych zjawisk patologicznych.

 

 

Komu poleciłby Pan ten kierunek studiów?

W związku z ogromną interdyscyplinarnością kryminologii, która wykorzystuje nauki prawne, socjologiczne, a także psychologię, kierunek ten adresowany jest przede wszystkim do osób, które interesują się różnego rodzaju zjawiskami prawnymi, politycznymi, społecznymi, a także ekonomicznymi. W każdym bowiem obszarze życia społecznego możemy spotkać się z różnego rodzaju zachowaniami przestępczymi lub patologicznymi. Jeśli ktoś chciałby poznać przyczyny tych zachowań, motywy sprawców tychże zachowań, a także sposoby wykrywania przestępstw różnego rodzaju technikami kryminalistycznymi, wówczas zapraszam na studia. 

 

Jakie zajęcia będą odbywały się w ramach kryminologii?

W programie studiów na kierunku kryminologia znajdują się przedmioty z zakresu prawa, socjologii czy psychologii. Studenci będą uczestniczyć między innymi w zajęciach z socjologii zachowań dewiacyjnych, psychopatologii, symptomatologii kryminalnej, wiktymologii czy kryminologii eksperymentalnej. Każdy student będzie również uczestniczył w warsztatach kryminologiczno-kryminalistycznych, prowadzonych przez technika kryminalistycznego, celem zapoznania się z różnego rodzaju śladami kryminalistycznymi, a także celem nabycia umiejętności rozpoznawania poszczególnych rodzajów śladów, ich ujawniania oraz zabezpieczania.

 

Poza tym studenci będą również uczestniczyli w zajęciach z podstaw medycyny sądowej, prowadzonych przez lekarza medycyny sądowej, podczas których zapoznają się z podstawami tanatologii sądowej, a w szczególności z sądowo-lekarską sekcją zwłok, sposobem zabezpieczania materiału biologicznego do badań i interpretacją wyników badań.

 

 

W ramach kierunku studenci będą mieli do wyboru dwie ścieżki kształcenia: psychokryminalistykę oraz przestępczość i patologie społeczne.

Tak, zgadza się od piątego semestru studenci rozpoczną studia w ramach wybranej przez siebie ścieżki kształcenia: psychokryminalistyki albo przestępczości i patologii społecznych.

 

Wówczas w ramach ścieżki kształcenia psychokryminalistyka studenci będą uczestniczyli między innymi w zajęciach z profilowania psychologiczno-kryminalistycznego, prowadzonych w Laboratorium przesłuchań, podczas których nabędą umiejętności profilowania w sprawach zabójstw, w sprawach przestępstw seksualnych czy w sprawach podpaleń. Studenci posiądą także umiejętności prowadzenia wywiadu wiktymologicznego.

 

Z kolei w ramach ścieżki kształcenia: przestępczość i patologie społeczne studenci będą uczestniczyli między innymi w zajęciach dotyczących ekspertyz sądowych, podczas których poznają techniki badawcze używane podczas badania poligraficznego, nauczą się również prowadzić badania nad istotą zapachu i percepcją zapachu. Poznają także zasady prowadzenia ekspertyz pismoznawczych, zasady fonoskopii czy balistyki sądowej.

 

Czy studia będą miały formę praktyczną?

Oczywiście studia będą miały formę praktyczną, co oznacza, że zajęcia prowadzone będą przede wszystkim w formie ćwiczeń praktycznych lub zajęć terenowych. Wszystkie zajęcia praktyczne będą prowadzone natomiast przez specjalistów – praktyków, między innymi policjantów z wydziałów śledczych, kryminalnych, techników kryminalistycznych, prokuratorów, sędziów czy lekarzy medycyny sądowej.

 

 

Gdzie studenci będą zdobywać umiejętności praktyczne?

Studenci kierunku kryminologia umiejętności praktyczne będą zdobywać w specjalistycznych pracowniach, w których będą odbywały się zajęcia, a także podczas zawodowych praktyk studenckich. Na studentów czekają już: Laboratorium chemiczno-kryminalistyczne, w którym będą dokonywać analizy substancji narkotycznych, poznają metody otrzymywania amfetaminy, a także jej profilowania. Zapoznają się również z chemią procesów spalania, deflagracją czy detonacją. Zajęcia z Psychologii kryminalnej czy Profilowania psychologiczno-kryminalistycznego będą z kolei odbywały się w Laboratorium przesłuchań, w którym studenci będą mogli zapoznać się z procesami formowania zeznań i wyjaśnień czy fazami przesłuchania. Będą mieli oczywiście okazję wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności w praktyce, podczas prowadzonych zajęć.

 

 

Jakie umiejętności praktyczne zyskają studenci tego kierunku?

Studenci zdobędą wiedzę z zakresu taktyki czynności kryminalistycznych, a także nauczą się praktycznie wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu daktyloskopii, genetyki sądowej, traseologii czy mechanoskopii, podczas zajęć w laboratorium kryminalistycznym. Będą potrafili identyfikować i zabezpieczać ślady kryminalistyczne - ślady traseologiczne, daktyloskopijne, mechanoskopijne, biologiczne, osmologiczne, także ślady broni palnej. Będą potrafili także dokonać oględzin ze względu na ich miejsce oraz ze względu na ich przedmiot oraz przygotować dokumentację dotyczącą ujawnienia śladów i ich zabezpieczania oraz dokumentację przeprowadzonych oględzin.

 

Czy uczelnia planuje przygotować nowe pracownie, zaplecze dydaktyczne czy podpisze umowy z instytucjami z zewnątrz?

Pracujemy cały czas nad Pracownią kryminologiczno-kryminalistyczną, która będzie wyposażona w nowoczesny sprzęt, potrzebny do zabezpieczania oraz badania śladów z miejsca zdarzenia, między innymi w zestaw daktyloskopijny, traseologiczny, mechanoskopijny, zestaw do mikrośladów, zestaw osmologiczny, zestaw pułapek kryminalistycznych, zestaw biologiczny do zabezpieczania śladów do badań DNA, zestaw do oględzin zwłok, stolik daktyloskopijny, narkogogle, alkogogle, sengogle, a także wariograf.

 

Podpisaliśmy również porozumienie o współpracy z Zakładem Patomorfologii i Cytopatologii Klinicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, w którym będą odbywały się zajęcia z zakresu badań pośmiertnych, tj. Podstawy medycyny sądowej.

 

Czy Pana zdaniem jest zapotrzebowanie na absolwentów kryminologii i jakie są dla nich perspektywy zawodowe?

Kryminologia jako kierunek studiów od kilku lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród absolwentów szkół średnich. W badaniach „Barometr zawodów” w prognozie na 2021 rok pojawił się deficyt pomiędzy dostępnymi pracownikami a potrzebami pracodawców w zakresie pracowników służb mundurowych, w tym policjantów służby kryminalnej i specjalistów w dziedzinie kryminalistyki. Szczególnie duży deficyt zauważalny jest w siedmiu powiatach województwa łódzkiego, tj. powiecie łódzkim wschodnim, powiecie kutnowskim, łęczyckim, sieradzkim, zduńskowolskim, wieluńskim i pajęczańskim. Istnieje zatem bardzo duża potrzeba kształcenia kolejnych pokoleń kadr specjalistów w dziedzinie kryminologii, zarówno w regionie łódzkim, jak i w całej Polsce.

 

 

Jak zachęciłby Pan kandydatów do studiowania kryminologii?

Jeśli dla kogoś świat przestępczy wydaje się zagadką, którą chciałby rozwiązać, zapraszam na studia na kierunku kryminologia w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi. Nikt z pewnością nie będzie nudzić się na zajęciach!

created by: Strony Internetowe Łódź