Powered by Smartsupp

Start rekrutacji!

więcej

Drzwi otwarte

więcej

Stop depresji

więcej

Pracownia VR

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej

Kosmetologia

więcej

Prawo

więcej

Psychologia

więcej

Dietetyka

więcej

Pedagogika

więcej

Studia podyplomowe

więcej

Jak zostać mediatorem?

« wróć

Mediator to osoba zajmująca się rozwiązywaniem sporów pomiędzy zwaśnionymi stronami. Mediatorem może zostać w zasadzie każdy, kto ukończył 18 lat i korzysta z pełni praw publicznych. Z jednym zastrzeżeniem – nie może być czynnym sędzią i musi zostać wybrany lub zaakceptowany przez strony konfliktu.

 

W kodeksie postępowania cywilnego nie ma żadnych innych warunków, nie licząc umiejętności sporządzenia i podpisania protokołu z mediacji (trzeba więc umieć pisać). Możemy zajmować się mediacją tylko w sprawach umownych, na zasadach uzgodnionych ze stronami sporu, możemy też zostać mediatorem stałym, wpisanym na listę prowadzoną przez ośrodek mediacyjny i zgłoszoną prezesowi sądu okręgowego. Mediatorzy stali muszą się jednak obligatoryjnie podejmować spraw skierowanych przez sąd (odmówić mediacji można tylko z ważnych przyczyn).

 

Jaki powinien być dobry mediator?

 

Anegdota mówi, że modelowy mediator powinien mieć cierpliwość Hioba, szczerość Anglika, dowcip Irlandczyka, wytrzymałość maratończyka, przebiegłość Machiavellego, znawstwo typów osobowości dobrego psychiatry, a do tego skórę nosorożca i mądrość Salomona. Jednak bez względu na wykształcenie, osobowość i doświadczenia życiowe, każdy dobry mediator powinien mieć rozwinięte tzw. kompetencje miękkie, a w szczególności zdolności komunikacyjne i negocjacyjne.

 

Te umiejętności można zdobyć i rozszerzyć między innymi na studiach podyplomowych mediacji. Jednak należy pamiętać, że nawet po ich ukończeniu najpierw będziemy pracować w roli asystenta mediatora. Dzięki temu nabierzemy doświadczenia, które będzie niezbędne do samodzielnego prowadzenia mediacji.

 

Podsumowując, mediatorem może zostać niemal każdy, ale dobrym mediatorem będzie tylko ten, kto nie boi się sytuacji konfliktowych, nie ocenia pochopnie ludzi i potrafi przełamywać bariery komunikacyjne swoich klientów. Ostatecznie rolą mediatora nie jest przecież samodzielne rozwiązywanie sporów tylko stworzenie odpowiednich warunków, w których obie zwaśnione strony będą mogły zbudować wspólny kompromis.

created by: Strony Internetowe Łódź