Powered by Smartsupp

Start rekrutacji!

więcej

Drzwi otwarte

więcej

Stop depresji

więcej

Pracownia VR

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej

Kosmetologia

więcej

Prawo

więcej

Psychologia

więcej

Dietetyka

więcej

Pedagogika

więcej

Studia podyplomowe

więcej

Gerontologia – w służbie seniorom

« wróć

W Polsce żyje około miliona starszych osób, a zjawisko starzenia się społeczeństwa trwa już od kilku lat. Nasz kraj nie wyróżnia się tym na tle Europy – jest to tendencja, którą obserwujemy także w innych krajach. Polityka senioralna nabiera zatem coraz większego znaczenia, a jej prowadzenie to zadanie nie tylko rządu, ale każdego z nas. Dlatego też jednym z zawodów przyszłości jest dziś pedagog specjalizujący się w pracy z osobami starszymi.

Profesjonalne wykształcenie w tym kierunku można zdobyć na studiach wyższych związanych z gerontologią społeczną i andragogiką. Gerontologia jest nauką o procesach starzenia się i zdecydowanie można ją zaliczyć do interdyscyplinarnych dziedzin nauki. Łączy w sobie zagadnienia z biologii, medycyny, psychologii, antropologii kulturowej i kulturoznawstwa. Gerontologii nie należy mylić z geriatrią, która jest nauką o chorobach podeszłego wieku.

Jeśli chodzi zaś o andragogikę, jest to dyscyplina podrzędna wobec pedagogiki i w największym skrócie zajmuje się kształceniem dorosłych. Jej przedmiot bardzo obrazowo zawiera się w odpowiedziach na pytanie, jaki może być dorosły człowiek, jaki poziom rozwoju jest w stanie osiągnąć, gdy stworzy mu się optymalne warunki do edukacji i gdy on sam podejmie działanie w tym zakresie.
Specjalność gerontologia społeczna z elementami andragogiki kształci w zakresie podejmowania działań aktywizujących seniorów, by w pełniejszy sposób uczestniczyli w życiu społecznym. Studenci tej specjalności uczą się metod pracy indywidualnej i zespołowej ze starszymi, dzięki czemu są w stanie projektować programy pomocy zarówno indywidualnej, jak i instytucjonalnej, co w starzejącym się społeczeństwie jest po prostu niezbędne.

Absolwenci specjalności mogą pracować w klubach i domach seniora, domach pomocy społecznej, spokojnej starości, w ośrodkach interwencji kryzysowej, w szeroko pojętej służbie zdrowia (szpitale, przychodnie, poradnie, hospicja, sanatoria, instytucje medyczne zajmujące się promocją zdrowia i profilaktyką gerontologiczną) oraz na coraz prężniej rozwijających się uniwersytetach trzeciego wieku.

Pedagog z umiejętnościami pracy z osobami starszymi to dziś bardzo pożądany specjalista. Dzięki takim osobom, zwalczane są stereotypy na temat seniorów. Starsi ludzie przy wsparciu gerontologów zaczynają na nowo w sobie wierzyć i podejmować aktywności społeczne, kulturalne, edukacyjne oraz rekreacyjne.

created by: Strony Internetowe Łódź