Stop depresji

więcej

Pracownia VR

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej

Kosmetologia

więcej

Prawo

więcej

Psychologia

więcej

Dietetyka

więcej

Pedagogika

więcej

Studia podyplomowe

więcej

Gerontologia – w służbie seniorom

« wróć

W Polsce żyje około miliona starszych osób, a zjawisko starzenia się społeczeństwa trwa już od kilku lat. Nasz kraj nie wyróżnia się tym na tle Europy – jest to tendencja, którą obserwujemy także w innych krajach. Polityka senioralna nabiera zatem coraz większego znaczenia, a jej prowadzenie to zadanie nie tylko rządu, ale każdego z nas. Dlatego też jednym z zawodów przyszłości jest dziś pedagog specjalizujący się w pracy z osobami starszymi.

Profesjonalne wykształcenie w tym kierunku można zdobyć na studiach wyższych związanych z gerontologią społeczną i andragogiką. Gerontologia jest nauką o procesach starzenia się i zdecydowanie można ją zaliczyć do interdyscyplinarnych dziedzin nauki. Łączy w sobie zagadnienia z biologii, medycyny, psychologii, antropologii kulturowej i kulturoznawstwa. Gerontologii nie należy mylić z geriatrią, która jest nauką o chorobach podeszłego wieku.

Jeśli chodzi zaś o andragogikę, jest to dyscyplina podrzędna wobec pedagogiki i w największym skrócie zajmuje się kształceniem dorosłych. Jej przedmiot bardzo obrazowo zawiera się w odpowiedziach na pytanie, jaki może być dorosły człowiek, jaki poziom rozwoju jest w stanie osiągnąć, gdy stworzy mu się optymalne warunki do edukacji i gdy on sam podejmie działanie w tym zakresie.
Specjalność gerontologia społeczna z elementami andragogiki kształci w zakresie podejmowania działań aktywizujących seniorów, by w pełniejszy sposób uczestniczyli w życiu społecznym. Studenci tej specjalności uczą się metod pracy indywidualnej i zespołowej ze starszymi, dzięki czemu są w stanie projektować programy pomocy zarówno indywidualnej, jak i instytucjonalnej, co w starzejącym się społeczeństwie jest po prostu niezbędne.

Absolwenci specjalności mogą pracować w klubach i domach seniora, domach pomocy społecznej, spokojnej starości, w ośrodkach interwencji kryzysowej, w szeroko pojętej służbie zdrowia (szpitale, przychodnie, poradnie, hospicja, sanatoria, instytucje medyczne zajmujące się promocją zdrowia i profilaktyką gerontologiczną) oraz na coraz prężniej rozwijających się uniwersytetach trzeciego wieku.

Pedagog z umiejętnościami pracy z osobami starszymi to dziś bardzo pożądany specjalista. Dzięki takim osobom, zwalczane są stereotypy na temat seniorów. Starsi ludzie przy wsparciu gerontologów zaczynają na nowo w sobie wierzyć i podejmować aktywności społeczne, kulturalne, edukacyjne oraz rekreacyjne.

created by: Strony Internetowe Łódź