Stop depresji

więcej

Pracownia VR

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej

Kosmetologia

więcej

Prawo

więcej

Psychologia

więcej

Dietetyka

więcej

Pedagogika

więcej

Studia podyplomowe

więcej

Dlaczego warto studiować w WSBiNoZ – Filia w Rybniku?

« wróć

Dlaczego warto studiować w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu – Filia w Rybniku? Rozmawiamy z Dyrektorem Instytutu Nauk Społecznych WSBiNoZ w Filii w Rybniku dr Dorotą Gawlik.

 

Od kiedy działa Filia WSBiNoZ w Rybniku i jakie kierunki kształcenia oferuje?

Filia w Rybniku została utworzona na podstawie decyzji Ministerstwa Nauk i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12.10. 2017 r. Aktualnie oferuje kształcenie na kierunku Pedagogika I i II stopnia oraz Kryminologia I stopnia.

 

Jakie są największe atuty studiowania w Filii WSBiNoZ w Rybniku?

Przede wszystkim jesteśmy jedyną uczelnią w okolicy, która oferuje kierunek Kryminologia. Do naszych atutów bez wątpienia należy praktyczny profil kształcenia, co jest bardzo cenione na runku pracy. Ponadto mamy bardzo ciekawe i nowatorskie ścieżki kształcenia oraz program kształcenia dostosowany do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy i do potrzeb oraz zainteresowań naszych studentów.

Warto także wspomnieć o tym, że gwarantujemy naprawdę atrakcyjne czesne- jego wysokość wyróżnia się na tle innych śląskich uczelni.

Nasi wykładowcy to specjaliści w swoich dziedzinach i w większości praktycy, co stanowi dodatkowy atut. Poza tym prowadząc zajęcia wykorzystujemy nowoczesne metody kształcenia, takie jak: e-learning, warsztaty oraz projekty. Studia odbywają się w przyjemnej atmosferze opartej na wzajemnym szacunku i tolerancji.

Gdzie odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się w Rybniku w budynku Politechniki Śląskiej przy ul. Kościuszki 54.

 

Co trzeba zrobić, aby zostać studentem WSBiNoZ – Filia w Rybniku i do kiedy trwa rekrutacja?

Trzeba zdać maturę na poziomie podstawowym i zgłosić się do nas z kompletem dokumentów.

Można skontaktować się też telefonicznie, mailowo lub przez formularz kontaktowy na stronie www.rybnik.wsbinoz.pl Następnie należy umówić się na podpisanie umowy i to wszystko J Nie ma żadnych opłat rekrutacyjnych.

Rekrutacja trwa do końca września.

 

Jakie perspektywy zawodowe mają absolwenci Uczelni?

Perspektywy zawodowe są bardzo szerokie, wszystko zależy od kierunku i wybranej ścieżki kształcenia. Studia pedagogiczne ze względu na program oraz liczbę godzin praktyk zawodowych, dają pełne kwalifikacje pedagogiczne. Absolwenci kierunku pedagogika są zatem gotowi do planowania, organizowania i realizowania praktyk społecznych związanych z edukacją i szeroko pojętym wychowaniem. Potrafią kreatywnie działać na rzecz rozwoju człowieka w różnych fazach życia oraz pełnienia funkcji w konkretnych instytucjach oświatowych i opiekuńczych, zgodnie z wybraną ścieżką kształcenia.

 

Natomiast absolwent studiów z zakresu kryminologii posiada umiejętności posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą kryminologiczną. Zdobywa też wiedzę dotyczącą funkcjonowania służb i instytucji bezpieczeństwa i porządku publicznego.  Posiada umiejętności analizy zjawiska przestępczości, jego przyczyn, rozmiarów, nasilenia, dynamiki czy struktury, a także podstawowego rozumienia tekstów prawnych, posługiwania się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania przepisów. Studia w profilu praktycznym przygotują studentów do pracy w instytucjach publicznych i prywatnych, zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny państwa (między innymi Policja, więziennictwo,

kuratela sądowa, organy administracji rządowej i samorządowej, instytucje prywatne zajmujące się ochroną osób i mienia).

 

Czy studenci WSBiNoZ Filia w Rybniku mają takie same możliwości jak studenci w Łodzi np. dostęp do stypendiów?

Oczywiście. Studenci mają możliwość odbywania praktyk oraz staży w wielu placówkach i instytucjach w regionie. Ponadto mają także możliwość udziału w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, czy konferencjach. Dostępne są również wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus + a także wysokie stypendia: naukowe i socjalne. Odnosząc się jeszcze do kwestii finansowych: dla studentów dostępne są także atrakcyjne warunki płatności czesnego.

Serdecznie zapraszam do podjęcia studiów w WSBiNoZ w Filii w Rybniku. Zachęcam również do zapoznania się z naszą stroną internetową, na której można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji, kierunków oraz ścieżek kształcenia.

created by: Strony Internetowe Łódź