Stop depresji

więcej

Pracownia VR

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej

Kosmetologia

więcej

Prawo

więcej

Psychologia

więcej

Dietetyka

więcej

Pedagogika

więcej

Studia podyplomowe

więcej

Czym zajmuje się broker edukacyjny?

« wróć

Rynek pracy jest bardzo zmienny, jedne zawody znikają, a inne powstają, gdy tylko pojawia się takie zapotrzebowanie. Jednym z takich nowych zawodów jest broker edukacyjny. To rodzaj doradcy, który zajmowałby się dobieraniem usług edukacyjnych do potrzeb i możliwości klienta. W odróżnieniu od doradcy zawodowego broker, wskazując indywidualną drogę rozwoju swojego klienta, musi uwzględniać nie tylko potrzeby rynku, ale też kwalifikacje danej osoby oraz jej indywidualne możliwości psychologiczne i ekonomiczne.

 

W zakres kompetencji brokera edukacyjnego wchodzi znajomość prawa pracy, ustawy o oświacie i innych aktów prawnych związanych z tym tematem. Natomiast jego zadania polegają na gromadzeniu aktualnych informacji dotyczących rynku edukacyjnego, a także badaniu predyspozycji osobowościowych i zawodowych osób, które się do niego zgłaszają.

 

Broker może pomóc w podjęciu takich decyzji jak wybór rodzaju szkoły zawodowej czy studiów, szkolenia językowego, zawodowego albo studiów podyplomowych. Jest w stanie doradzić optymalną, spośród wielu dostępnych, drogę edukacji lub szkolenia zawodowego. Z jego pomocy mogą skorzystać osoby, które chciałyby uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe lub przekwalifikować się, ponieważ nie znalazły pracy w zawodzie wyuczonym.

 

W pierwszym etapie broker przeprowadza szczegółowy wywiad z osobą zainteresowaną, którego celem jest sprecyzowanie jej możliwości i uwarunkowań psychologicznych, a także dowiedzenie się wszystkiego na temat jej dotychczasowych osiągnięć i posiadanych kwalifikacji. Dzięki wszystkim uzyskanym informacjom broker może opracować indywidualną ofertę, w której zawiera kilka najbardziej korzystnych dla danej osoby alternatyw.

 

Obecnie, aby zdobyć odpowiednie kwalifikacje, można ukończyć studia podyplomowe o specjalności „Broker edukacyjny”. Pomogą one w zdobyciu wiedzy teoretycznej i praktycznej związanej z zawodem oraz dadzą narzędzia do rozwiązywania konkretnych problemów, które pojawią się w przyszłej pracy.

created by: Strony Internetowe Łódź