Powered by Smartsupp

Start rekrutacji!

więcej

Drzwi otwarte

więcej

Stop depresji

więcej

Pracownia VR

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej

Kosmetologia

więcej

Prawo

więcej

Psychologia

więcej

Dietetyka

więcej

Pedagogika

więcej

Studia podyplomowe

więcej

Czym zajmuje się analityk pracy?

« wróć

Analityk pracy to osoba, której zadania polegają głównie na systematycznym zbieraniu i opracowywaniu informacji na temat stanowisk pracy i analizowaniu ich efektywności. Dzięki uzyskanym wnioskom analityk może inicjować zmiany prowadzące do usprawnienia funkcjonowania danego systemy pracy.

 

Zakres obowiązków analityka pracy obejmuje przede wszystkim badanie i opisywanie wszystkich tych relacji, które zachodzą pomiędzy środowiskiem materialnym, organizacyjnym oraz społecznym w danym zakładzie czy organizacji, którą się zajmuje. Dlatego osoba pracująca w tym zawodzie musi wyróżniać się zaawansowaną znajomością teorii, narzędzi oraz metod związanych z analizą pracy.

 

Analiza pracy polega na zapoznaniu się z charakterystyką danego miejsca pracy i końcowym efektem w nim uzyskiwanym. Obserwuje się pracownika podczas wykonywania czynności prowadzących do tego efektu. Uzyskane dane zapisuje w odpowiednich arkuszach, które umożliwiają porównywanie pracowników pod względem wydajności i efektywności. Na tej podstawie określany jest optymalny sposób wykonywania pracy na danym stanowisku.

 

Rezultatem tej pracy jest jednak nie tylko możliwość stworzenia opisów konkretnych stanowisk pracy, ale także modyfikacja polityki personalnej i polityki wynagrodzeń w zakładzie czy innej organizacji.

 

Te wszystkie narzędzia mogą być wykorzystywane przez analityka zarówno w sektorze prywatnym, jak i państwowym. Osoba wykonująca ten zawód może być konsultantem w obszarze systemów wynagradzania, zarządzania ludźmi czy też w trakcie organizowania procesu pracy.

 

Aby zostać analitykiem pracy, potrzebne jest wykształcenie wyższe ze specjalnością dotyczącą procesów pracy albo skończenie studiów podyplomowych obejmujących tę tematykę. Dodatkowo niezbędna jest również wiedza biznesowa, którą można uzyskać w procesie nauki na uczelni lub podczas samokształcenia.

created by: Strony Internetowe Łódź