Powered by Smartsupp

Start rekrutacji!

więcej

Drzwi otwarte

więcej

Stop depresji

więcej

Pracownia VR

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej

Kosmetologia

więcej

Prawo

więcej

Psychologia

więcej

Dietetyka

więcej

Pedagogika

więcej

Studia podyplomowe

więcej

Czym jest prewencja kryminalna?

« wróć

Pojęcie prewencja kryminalna oznacza zapobieganie przestępstwom (połączenie łacińskich słów praeventio – zapobiegać i crimen – przestępstwo, zbrodnia). Jest to oczywiście definicja bardzo uproszczona. Dlatego należałoby dodać, że prewencja kryminalna to wszystkie działania mające na celu zmniejszenie ilości i jakości przestępstw poprzez ograniczenie okazji do ich popełnienia oraz poprzez wpływ na potencjalnych przestępców. W szerszym ujęciu prewencja kryminalna to wszystkie przedsięwzięcia państwa i obywateli zmierzające do eliminowania przestępstw.

 

Główną instytucja stworzoną do wykonywania tej misji jest Policja. Zadania te wykonywane są przez policjantów pionu prewencji.

 

Czego studenci uczą się na specjalności prewencja kryminalna?

Prewencja kryminalna to nie tylko zadania wykonywane przez policjantów z prewencji, ale także kierunek studiów. Jest on dedykowany przede wszystkim osobom, które chciałyby pracować w Policji albo Służbach Mundurowych. W ramach specjalności prewencja kryminalna, studenci nabywają wiedzę o zapobieganiu i popełnianiu wykroczeń przez ludzi w różnych fazach życia. Szczególnie istotne jest przyswajanie wiedzy i umiejętności analizowania mechanizmu zjawisk kryminogennych i konstruowania planów przeciwdziałania przestępstwom.

 

Absolwent studiów Prewencja kryminalna potrafi nie tylko znaleźć przyczynę popełnionych przestępstw, ale wie także w jaki sposób im zapobiegać. Potrafi dostrzegać objawy zjawisk kryminogennych oraz cechy osób i ludzi zagrażających bezpieczeństwu ludzi.

 

W trakcie studiów, studenci zdobywają podstawową wiedzę z takich dziedzin, jak: kryminologia, wiktymologia oraz kryminalistyka.

 

Gdzie znajdę pracę po studiach na Prewencji Kryminalnej?

Absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie w instytucjach administracji publicznej, jednostkach administracji terytorialnej, fundacjach i stowarzyszeniach jako koordynatorzy, twórcy i realizatorzy projektów profilaktycznych. Są także doskonałymi kandydatami do pracy w wydziałach prewencji w Policji.

created by: Strony Internetowe Łódź