Stop depresji

więcej

Pracownia VR

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej

Kosmetologia

więcej

Prawo

więcej

Psychologia

więcej

Dietetyka

więcej

Pedagogika

więcej

Studia podyplomowe

więcej

Czym jest coaching i czym zajmuje się coach?

« wróć

Coaching to przede wszystkim narzędzie przydatne w rozwoju osobistym i zawodowym , który zorientowany jest na rezultaty. Jest to interaktywny proces pomagający w przyspieszeniu tempa rozwoju, polepszeniu efektów działania i wprowadzeniu w życie pozytywnych zmian.

 

Profesjonalny coach współpracuje ze swoim klientem nad różnorodnymi zagadnieniami, w tym związanymi z rozwojem kariery, zmianą ścieżki zawodowej, finansami czy relacjami społecznymi. Poprzez słuchanie i obserwację dopasowuje swoje podejście do każdego klienta indywidualnie, wydobywa z danej osoby jej umiejętności, kreatywność i posiadane zasoby.

 

W odróżnieniu od psychoterapii coaching koncentruje się na tym, co dzieje się w teraźniejszości oraz na przyszłości. Korzystanie z informacji o przeszłości klienta jest stosowane tylko w celu ustalenia jego obecnej sytuacji i miejsca, w którym się znajduje. Nie służy natomiast rozwiązywania przeszłych problemów emocjonalnych czy poznawczych.

 

Cele coachingu

 

Celem coachingu jest głównie wspieranie klienta w osiąganiu celów, jakie sobie stawia. Coach nie może działać za kogoś ani do niczego zmuszać, jego zadanie to dostarczenie odpowiednich narzędzi, uczenie nowych umiejętności i zachowań, a także motywowanie i pomoc w pokonywaniu ograniczeń.

 

Dzięki wsparciu coacha dana osoba łatwiej może osiągnąć zaplanowane cele, efektywniej podejmować decyzje oraz doskonalić swoje umiejętności, w tym np. komunikacyjne, przywódcze czy skutecznego zarządzania zaspołem.

 

Zadaniem coachingu jest więc przede wszystkim zbudowanie u klienta pewności siebie i zapewnienie, by mógł on powiększać swoje umiejętności. To udzielanie rad oraz wyrażanie opinii i sugestii, które ostatecznie klient może przyjąć lub odrzucić, ponieważ to on ponosi odpowiedzialność za swoje życie i dokonywane w nim wybory.

created by: Strony Internetowe Łódź