Powered by Smartsupp

Start rekrutacji!

więcej

Drzwi otwarte

więcej

Stop depresji

więcej

Pracownia VR

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej

Kosmetologia

więcej

Prawo

więcej

Psychologia

więcej

Dietetyka

więcej

Pedagogika

więcej

Studia podyplomowe

więcej

Czym jest coaching i czym zajmuje się coach?

« wróć

Coaching to przede wszystkim narzędzie przydatne w rozwoju osobistym i zawodowym , który zorientowany jest na rezultaty. Jest to interaktywny proces pomagający w przyspieszeniu tempa rozwoju, polepszeniu efektów działania i wprowadzeniu w życie pozytywnych zmian.

 

Profesjonalny coach współpracuje ze swoim klientem nad różnorodnymi zagadnieniami, w tym związanymi z rozwojem kariery, zmianą ścieżki zawodowej, finansami czy relacjami społecznymi. Poprzez słuchanie i obserwację dopasowuje swoje podejście do każdego klienta indywidualnie, wydobywa z danej osoby jej umiejętności, kreatywność i posiadane zasoby.

 

W odróżnieniu od psychoterapii coaching koncentruje się na tym, co dzieje się w teraźniejszości oraz na przyszłości. Korzystanie z informacji o przeszłości klienta jest stosowane tylko w celu ustalenia jego obecnej sytuacji i miejsca, w którym się znajduje. Nie służy natomiast rozwiązywania przeszłych problemów emocjonalnych czy poznawczych.

 

Cele coachingu

 

Celem coachingu jest głównie wspieranie klienta w osiąganiu celów, jakie sobie stawia. Coach nie może działać za kogoś ani do niczego zmuszać, jego zadanie to dostarczenie odpowiednich narzędzi, uczenie nowych umiejętności i zachowań, a także motywowanie i pomoc w pokonywaniu ograniczeń.

 

Dzięki wsparciu coacha dana osoba łatwiej może osiągnąć zaplanowane cele, efektywniej podejmować decyzje oraz doskonalić swoje umiejętności, w tym np. komunikacyjne, przywódcze czy skutecznego zarządzania zaspołem.

 

Zadaniem coachingu jest więc przede wszystkim zbudowanie u klienta pewności siebie i zapewnienie, by mógł on powiększać swoje umiejętności. To udzielanie rad oraz wyrażanie opinii i sugestii, które ostatecznie klient może przyjąć lub odrzucić, ponieważ to on ponosi odpowiedzialność za swoje życie i dokonywane w nim wybory.

created by: Strony Internetowe Łódź