Powered by Smartsupp

Start rekrutacji!

więcej

Drzwi otwarte

więcej

Stop depresji

więcej

Pracownia VR

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej

Kosmetologia

więcej

Prawo

więcej

Psychologia

więcej

Dietetyka

więcej

Pedagogika

więcej

Studia podyplomowe

więcej

Wysokie stypendia z MON

« wróć

2280 zł miesięcznie – tyle wyniesie kwota stypendiów z Ministerstwa Obrony Narodowej dla studentów kierunków:

 

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Prawo

Psychologia

zainteresowanych powołaniem do zawodowej służby wojskowej.

 

Program stypendialny MON to nowość wprowadzona Ustawą o obronie ojczyzny. Zakłada on wsparcie finansowe dla studentów kierunków cywilnych, których nie ma na uczelniach wojskowych, a które oferują zdobycie kwalifikacji przydatnych w wojsku.

Warunkiem otrzymania stypendium jest ukończenie szkolenia podstawowego przed rozpoczęciem drugiego roku nauki oraz minimum pięcioletnia służba wojskowa po studiach.

 

Co należy zrobić, żeby uzyskać stypendium?

  1. Zapisać się na studia do Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na jeden z kierunków ujętych w programie MON

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Prawo

Psychologia

  1. Złożyć wniosek do szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji (do 31 sierpnia danego roku).

Centra rekrutacji - CWCR (wojsko-polskie.pl)

 

We wniosku muszą znaleźć się dane:


- imię i nazwisko kandydata;
- dane kontaktowe kandydata, obejmujące: adres do korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej;
- zaświadczenie potwierdzające przyjęcie na studia na kierunku określonym w załączniku do rozporządzenia;
- planowany termin ukończenia studiów;
- krótkie przedstawienie okoliczności ubiegania się o stypendium;
- oświadczenie kandydata o spełnianiu wymogów formalnych do powołania do zawodowej służby wojskowej

 

Złożone wnioski będą najpierw weryfikowane przez szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, a następnie rozpatrywane przez ministra obrony narodowej. Jeśli dany wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, z kandydatem zawarta zostanie umowa o stypendium.

 

Zasady wypłaty

Program przewiduje wypłatę stypendium do 10 dnia każdego miesiąca przez cały okres studiów. Student będzie musiał dostarczać szefowi CWCR zaświadczenia potwierdzające zaliczenie kolejnych semestrów studiów: do 30 marca albo do 30 września.

 

TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001447/O/D20221447.pdf

created by: Strony Internetowe Łódź