Stop depresji

więcej

Pracownia VR

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej

Kosmetologia

więcej

Prawo

więcej

Psychologia

więcej

Dietetyka

więcej

Pedagogika

więcej

Studia podyplomowe

więcej

Współpraca z Centrum Dialogu

« wróć
Rektor Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi prof. WSBiNoZ dr hab. Wojciech Welskop podpisał porozumienie z Centrum Dialogu im. Marka Edelmana.
 
Mamy nadzieję na owocne działania z Dyrektor Centrum Joanną Podolską i jej zaangażowanym zespołem.
 
Chcielibyśmy, jako społeczność akademicka, zaangażować się aktywnie między innymi w akcje: "Kolorowa tolerancja" oraz "Żywa Biblioteka". Mamy nadzieję, że wspólnych działań będzie więcej, by szerzyć idee tolerancji, empatii i wzajemnego szacunku. 
 
 
Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi jest otwartą, świecką instytucją kultury, działającą ponad podziałami politycznymi, a jego podstawowym celem jest prowadzenie działalności edukacyjno-kulturalnej, dotyczącej przede wszystkim popularyzowania dorobku różnych kultur, promowanie wielokulturowego i wieloetnicznego dziedzictwa Łodzi, ze szczególnym uwzględnieniem kultury żydowskiej – co podkreślono  w statucie  -   oraz upowszechnianie idei tolerancji i  przeciwdziałanie przejawom rasizmu, ksenofobii i braku szacunku dla ludzi odmiennych światopoglądów, pochodzenia i kultury.
 
Więcej informacji na stronie:
 
 
 
 

created by: Strony Internetowe Łódź