Powered by Smartsupp

Start rekrutacji!

więcej

Drzwi otwarte

więcej

Stop depresji

więcej

Pracownia VR

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej

Kosmetologia

więcej

Prawo

więcej

Psychologia

więcej

Dietetyka

więcej

Pedagogika

więcej

Studia podyplomowe

więcej

Współpraca z Centrum Dialogu

« wróć
Rektor Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi prof. WSBiNoZ dr hab. Wojciech Welskop podpisał porozumienie z Centrum Dialogu im. Marka Edelmana.
 
Mamy nadzieję na owocne działania z Dyrektor Centrum Joanną Podolską i jej zaangażowanym zespołem.
 
Chcielibyśmy, jako społeczność akademicka, zaangażować się aktywnie między innymi w akcje: "Kolorowa tolerancja" oraz "Żywa Biblioteka". Mamy nadzieję, że wspólnych działań będzie więcej, by szerzyć idee tolerancji, empatii i wzajemnego szacunku. 
 
 
Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi jest otwartą, świecką instytucją kultury, działającą ponad podziałami politycznymi, a jego podstawowym celem jest prowadzenie działalności edukacyjno-kulturalnej, dotyczącej przede wszystkim popularyzowania dorobku różnych kultur, promowanie wielokulturowego i wieloetnicznego dziedzictwa Łodzi, ze szczególnym uwzględnieniem kultury żydowskiej – co podkreślono  w statucie  -   oraz upowszechnianie idei tolerancji i  przeciwdziałanie przejawom rasizmu, ksenofobii i braku szacunku dla ludzi odmiennych światopoglądów, pochodzenia i kultury.
 
Więcej informacji na stronie:
 
 
 
 

created by: Strony Internetowe Łódź