Stop depresji

więcej

Pracownia VR

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej

Kosmetologia

więcej

Prawo

więcej

Psychologia

więcej

Dietetyka

więcej

Pedagogika

więcej

Studia podyplomowe

więcej

STOP Depresji

« wróć

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk i Zdrowiu w Łodzi z Filią w Rybniku
oraz w Szczawnie-Zdroju zaprasza do udziału w kampanii społeczno-edukacyjnej STOP Depresji, skierowanej do młodzieży, uczniów szkół ponadpodstawowych, rodziców oraz nauczycieli oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką.

 

Zaniepokojeni wzrastającą z roku na rok liczbą młodych ludzi cierpiących na depresję, lęki, nerwice  i inne zaburzenia natury emocjonalnej i psychicznej oraz zatrważającą liczbą samobójstw wśród nastolatków, chcielibyśmy dołączyć do tych, którym zdrowie dzieci i młodzieży nie jest obojętny.

 

Jako Uczelnia Wyższa, której celem jest edukacja,  czujemy obowiązek, aby szerzyć wiedzę i dzielić się sprawdzonymi informacji, które sprzyjać będą profilaktyce zdrowia psychicznego wśród młodzieży oraz ich opiekunów. Od blisko 20 lat kształcimy studentów w zakresie kosmetologii i dietetyki, od kilka lat także w zakresie psychologii i prawa. Naszą kadrę dydaktyczną stanowią specjaliści wyżej wymienionych dziedzin, z których wiedzy i doświadczenia będziemy czerpać, aby przekazywane treści były wartościowe i merytoryczne. 

 

Podejmowane tematy i poruszane treści będą dotyczyły obszarów:

  • psychologii
  • pedagogiki
  • dietetyki 
  • kosmetologii
  • prawa

 

W zakresie psychologii poruszymy zagadnienia, które mają duże znaczenie w profilaktyce zdrowia psychicznego, takie jak samoakceptacja i budowanie pewności siebie, sposoby radzenia sobie ze stresem i higiena cyfrowa.

 

W zakresie dietetyki pokażemy, że prawidłowe odżywianie ma duże znaczenie i wpływ na samopoczucie oraz może zmniejszyć ryzyko depresji, obniżyć poziom stresu i napięć.

 

W zakresie kosmetologii zastanowimy się, jak holistyczne podejście do pielęgnacji może wpłynąć na poprawę samopoczucia i samoocen.

 

W zakresie prawa przedstawimy zagadnienia cyberbulingu i cyberstalkingu oraz sposoby reakcji na te zjawiska w aspekcie konsekwencji prawnych.

 

Z racji tego, że przekazywane treści chcemy adresować przede wszystkim do młodych ludzi, głównym narzędziem kampanii będą filmy, które planujemy publikować w mediach społecznościowych – Facebook, Instagram, TikTok. Mamy nadzieję, że w ten sposób uda nam się dotrzeć do jak największej grupy odbiorców.

 

Kampanię zainauguruje bezpłatny webinar:

„Odporność psychiczna - czym jest, czy warto i jak o nią dbać?”, który poprowadzi mgr Ewelina Miłota, który odbędzie się 23 lutego 2024 r. w Międzynarodowym Dniu Walki z Depresją.

 

LINK DO WEBINARU: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjJhMzc2MmUtNzA1Ni00NTc2LTgwMDItZGIxNzU3ODdjOTQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228fad55d4-3523-455e-abfe-19f81d4782f5%22%2c%22Oid%22%3a%22aa662808-bbdd-4fdc-83b6-5d8c65b5c0fe%22%7d

 

 

Podsumowaniem kampanii będzie II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Zdrowie i bezpieczeństwo psychospołeczne w interdyscyplinarnym dyskursie, która odbędzie się 20 MAJA 2024 w Filii Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Rybniku.

 

NASI EKSPERCI:

Krzysztof Durnaś Pedagog, trener rozwoju osobistego, interwent kryzysowy

dr Dorota Gawlik, wykładowca WSBiNoZ, Filia Rybnik

mgr Magdalena Jóźwiak Łódzka Fundacja Trampolina

mgr Przemysław Stano, dietetyk, wykładowca WSBiNoZ , dyrektor szkoły z ASPiracjami

mgr Anna Drobnik, kosmetolog, trener, wykładowca WSBiNoZ

dr Dominika Sujka-Kujawiak, prawniczka, wykładowca WSBiNoZ, Kancelaria Adwokacka Piotr Nowakowki&Dominika Sujka-Kujawiak

 

Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Filia w Rybniku i w Szczawnie-Zdroju

 

PATRONAT HONOROWY

 

PARTNERZY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

PATRONAT MEDIALNY

 

 

created by: Strony Internetowe Łódź