Powered by Smartsupp

Start rekrutacji!

więcej

Drzwi otwarte

więcej

Stop depresji

więcej

Pracownia VR

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej

Kosmetologia

więcej

Prawo

więcej

Psychologia

więcej

Dietetyka

więcej

Pedagogika

więcej

Studia podyplomowe

więcej

STOP Depresji

« wróć

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk i Zdrowiu w Łodzi z Filią w Rybniku
oraz w Szczawnie-Zdroju zaprasza do udziału w kampanii społeczno-edukacyjnej STOP Depresji, skierowanej do młodzieży, uczniów szkół ponadpodstawowych, rodziców oraz nauczycieli oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką.

 

Zaniepokojeni wzrastającą z roku na rok liczbą młodych ludzi cierpiących na depresję, lęki, nerwice  i inne zaburzenia natury emocjonalnej i psychicznej oraz zatrważającą liczbą samobójstw wśród nastolatków, chcielibyśmy dołączyć do tych, którym zdrowie dzieci i młodzieży nie jest obojętny.

 

Jako Uczelnia Wyższa, której celem jest edukacja,  czujemy obowiązek, aby szerzyć wiedzę i dzielić się sprawdzonymi informacji, które sprzyjać będą profilaktyce zdrowia psychicznego wśród młodzieży oraz ich opiekunów. Od blisko 20 lat kształcimy studentów w zakresie kosmetologii i dietetyki, od kilka lat także w zakresie psychologii i prawa. Naszą kadrę dydaktyczną stanowią specjaliści wyżej wymienionych dziedzin, z których wiedzy i doświadczenia będziemy czerpać, aby przekazywane treści były wartościowe i merytoryczne. 

 

Podejmowane tematy i poruszane treści będą dotyczyły obszarów:

  • psychologii
  • pedagogiki
  • dietetyki 
  • kosmetologii
  • prawa

 

W zakresie psychologii poruszymy zagadnienia, które mają duże znaczenie w profilaktyce zdrowia psychicznego, takie jak samoakceptacja i budowanie pewności siebie, sposoby radzenia sobie ze stresem i higiena cyfrowa.

 

W zakresie dietetyki pokażemy, że prawidłowe odżywianie ma duże znaczenie i wpływ na samopoczucie oraz może zmniejszyć ryzyko depresji, obniżyć poziom stresu i napięć.

 

W zakresie kosmetologii zastanowimy się, jak holistyczne podejście do pielęgnacji może wpłynąć na poprawę samopoczucia i samoocen.

 

W zakresie prawa przedstawimy zagadnienia cyberbulingu i cyberstalkingu oraz sposoby reakcji na te zjawiska w aspekcie konsekwencji prawnych.

 

Z racji tego, że przekazywane treści chcemy adresować przede wszystkim do młodych ludzi, głównym narzędziem kampanii będą filmy, które planujemy publikować w mediach społecznościowych – Facebook, Instagram, TikTok. Mamy nadzieję, że w ten sposób uda nam się dotrzeć do jak największej grupy odbiorców.

 

Kampanię zainauguruje bezpłatny webinar:

„Odporność psychiczna - czym jest, czy warto i jak o nią dbać?”, który poprowadzi mgr Ewelina Miłota, który odbędzie się 23 lutego 2024 r. w Międzynarodowym Dniu Walki z Depresją.

 

LINK DO WEBINARU: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjJhMzc2MmUtNzA1Ni00NTc2LTgwMDItZGIxNzU3ODdjOTQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228fad55d4-3523-455e-abfe-19f81d4782f5%22%2c%22Oid%22%3a%22aa662808-bbdd-4fdc-83b6-5d8c65b5c0fe%22%7d

 

 

Podsumowaniem kampanii będzie II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Zdrowie i bezpieczeństwo psychospołeczne w interdyscyplinarnym dyskursie, która odbędzie się 20 MAJA 2024 w Filii Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Rybniku.

 

NASI EKSPERCI:

Krzysztof Durnaś Pedagog, trener rozwoju osobistego, interwent kryzysowy

dr Dorota Gawlik, wykładowca WSBiNoZ, Filia Rybnik

mgr Magdalena Jóźwiak Łódzka Fundacja Trampolina

mgr Przemysław Stano, dietetyk, wykładowca WSBiNoZ , dyrektor szkoły z ASPiracjami

mgr Anna Drobnik, kosmetolog, trener, wykładowca WSBiNoZ

dr Dominika Sujka-Kujawiak, prawniczka, wykładowca WSBiNoZ, Kancelaria Adwokacka Piotr Nowakowki&Dominika Sujka-Kujawiak

 

Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Filia w Rybniku i w Szczawnie-Zdroju

 

PATRONAT HONOROWY

 

PARTNERZY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

PATRONAT MEDIALNY

 

 

created by: Strony Internetowe Łódź