Stop depresji

więcej

Pracownia VR

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej

Kosmetologia

więcej

Prawo

więcej

Psychologia

więcej

Dietetyka

więcej

Pedagogika

więcej

Studia podyplomowe

więcej

Podpisanie umowy patronackiej

« wróć

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi objęła patronatem Liceum Sportowo-Mundurowe Centrum Edukacji Oświatowiec w Łodzi. Umowa patronacka została podpisana przez Rektora Uczelni prof. WSBiNoZ dra hab. Wojciecha Welskopa, Kanclerza WSBiNoZ mgra Michała Orskiego, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Sportowo-Mundurowe Centrum Edukacji Oświatowiec mgr Magdalenę Byczkowską.

 

W ramach podpisanego patronatu uczniowie będą mogli uczestniczyć w organizowanych przez Uczelnię konferencjach, szkoleniach, warsztatach i innych wydarzeniach naukowych, brać udział w wykładach prowadzonych przez Uczelnię. Celem Patronatu jest sprawowanie przez Uczelnię opieki naukowo-dydaktycznej nad Szkołą poprzez wspólne inicjatywy edukacyjne.

 

created by: Strony Internetowe Łódź