Film interaktywny

więcej

Start rekrutacji

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej
Prawo
więcej
Psychologia
więcej
Dietetyka
więcej
Kosmetologia
więcej
Pedagogika
więcej

Podpisanie umowy patronackiej

« wróć

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi objęła patronatem Liceum Sportowo-Mundurowe Centrum Edukacji Oświatowiec w Łodzi. Umowa patronacka została podpisana przez Rektora Uczelni prof. WSBiNoZ dra hab. Wojciecha Welskopa, Kanclerza WSBiNoZ mgra Michała Orskiego, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Sportowo-Mundurowe Centrum Edukacji Oświatowiec mgr Magdalenę Byczkowską.

 

W ramach podpisanego patronatu uczniowie będą mogli uczestniczyć w organizowanych przez Uczelnię konferencjach, szkoleniach, warsztatach i innych wydarzeniach naukowych, brać udział w wykładach prowadzonych przez Uczelnię. Celem Patronatu jest sprawowanie przez Uczelnię opieki naukowo-dydaktycznej nad Szkołą poprzez wspólne inicjatywy edukacyjne.

 

created by: Strony Internetowe Łódź