Stop depresji

więcej

Pracownia VR

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej

Kosmetologia

więcej

Prawo

więcej

Psychologia

więcej

Dietetyka

więcej

Pedagogika

więcej

Studia podyplomowe

więcej

Nowość - KRYMINOLOGIA

« wróć

Z ogromną satysfakcją informujemy, że trwają przygotowania do uruchomienia nowego kierunku studiów KRYMINOLOGII - studia I stopnia. 

 

Do wyboru będą dwie ścieżki kształcenia:

PSYCHOKRYMINALISTYKA

PRZESTĘPCZOŚĆ I PATOLOGIE SPOŁECZNE

 

Kierunek kryminologia jest dziedziną interdyscyplinarną łączącą wiedzę i umiejętności z zakresu kryminologii, ale także prawa, psychologii, socjologii i psychiatrii. Poznanie zagadnień z tych obszarów pozwoli przyszłym absolwentom na rozpoznanie, przeciwdziałanie oraz reagowanie na zjawiska szeroko rozumianej przestępczości oraz patologii społecznych.

 

Absolwent studiów posiada umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu kryminologii oraz funkcjonowania służb i instytucji bezpieczeństwa i porządku publicznego. Posiada umiejętności korzystania z wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Posiada umiejętności analizy zjawiska przestępczości, jego przyczyn, rozmiarów, nasilenia, dynamiki czy struktury, a także podstawowego rozumienia tekstów prawnych, posługiwania się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania przepisów. Studia w profilu praktycznym przygotują studentów do pracy w instytucjach publicznych i prywatnych, zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny państwa (między innymi Policja, więziennictwo, kuratela sądowa, organy administracji rządowej i samorządowej, instytucje prywatne zajmujące się ochroną osób i mienia).

 

 

created by: Strony Internetowe Łódź