Powered by Smartsupp

Start rekrutacji!

więcej

Drzwi otwarte

więcej

Stop depresji

więcej

Pracownia VR

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej

Kosmetologia

więcej

Prawo

więcej

Psychologia

więcej

Dietetyka

więcej

Pedagogika

więcej

Studia podyplomowe

więcej

Bądźcie, prowadźcie, chrońcie

« wróć

Instytut Nauk Społecznych WSBiNoZ oraz Filii w Rybniku zaprasza na bezpłatny cykl spotkań pod hasłem:

„Bądźcie, prowadźcie, chrońcie” o tematyce zdrowotnej, psychologicznej i społecznej.

 

Na webinary zapraszamy rodziców, pedagogów, psychologów oraz osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą, a także wszystkich zainteresowanych tematyką spotkań. Webinary będą organizowane raz w miesiącu.

Już  1 grudnia o godzinie 18:00 odbędzie się pierwsze spotkanie z cyklu:

Dziecko przewlekle chore i niepełnosprawne ruchowo w szkole i w środowisku rówieśniczym.

 

Termin spotkania:1 grudnia 2023 r., godz. 18.00

Organizator: Instytut Nauk Społecznych w Łodzi i w Rybniku

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGRjZGNmM2MtNzQ0MC00ZGZhLThlZmMtMGM2MTQzMTJlYmYw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228fad55d4-3523-455e-abfe-19f81d4782f5%22%2c%22Oid%22%3a%227bf2ec06-a00b-4b01-a003-391fa0a964cc%22%7d

Kod do spotkania: SmDHxt

 

Opis wydarzenia: 

Coraz częściej w środowisku szkolnym mamy do czynienia z dziećmi przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi ruchowo. Nie zawsze wiemy jak postępować w takich okolicznościach. Zadajemy sobie pytania: jak ułożyć plan zajęć, jakie stosować metody pracy, jak wspomóc takie dziecko w środowisku rówieśniczym, czy po prostu jak zaspokoić jego potrzeby. Webinar pozwoli uzyskać odpowiedzi na te i inne pytania - przede wszystkim z punktu widzenia wieloletniej praktyki edukacyjnej.

Prowadzący: dr Gabriela Kowalska - Doktor nauk humanistycznych z zakresu pedagogiki; Wykładowca w WSBiNoZ Filia w Rybniku; prezes i założyciel ogólnopolskiego stowarzyszenia SERDECZNI działającego na rzecz dzieci i młodzieży specjalnej troski; autorka książek m.in: Model wsparcia chorych na dystrofię i ich rodzin; System diagnozy, edukacji i rehabilitacji chorych na dystrofię w Polsce i na Świecie; Rola organizacji pozarządowych w życiu dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny; Problematyka terapii uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Koncepcje-Programy –Wdrożenia i wielu artykułów z zakresu pedagogiki specjalnej.
Obszar zainteresowań : pomoc edukacyjna, terapeutyczna i diagnostyczna osób terminalnie i przewlekle chorych, pomoc terapeutyczna dla rodzin dysfunkcyjnych, organizacja pomocy społecznej i wsparcie instytucjonalne dla osób z niepełnosprawnością.

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ:

18 STYCZNIA 2024

Pomóż mi to zrobić samemu - rola osób dorosłych w budowaniu kompetencji personalnych dziecka w kontekście pedagogiki Marii Montessori.

 

 7 LUTEGO 2024

Pomoc dzieciom i młodzieży w obliczu straty-śmierci bliskich.

 

11 MARCA 2024

Uważność.

 

11 KWIETNIA 2024

Uczeń z zespołem Aspergera - diagnoza, wsparcie, edukacja.

 

15 MAJA 2024

Jak rozmawiać z rodzicami, jak rozmawiać z nauczycielami? – czyli komunikacja szkoła-dom, specjaliści-rodzice.

 

14 CZERWCA 2024

Nie bój się opowiadać siebie- trening wyrażania emocji.

 

Linki do poszczególnych spotkań będą zamieszczane na bieżąco na stronie www oraz w mediach społecznościowych. 

Zapraszamy! 

created by: Strony Internetowe Łódź