Stop depresji

więcej

Pracownia VR

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej

Kosmetologia

więcej

Prawo

więcej

Psychologia

więcej

Dietetyka

więcej

Pedagogika

więcej

Studia podyplomowe

więcej

Bądźcie, prowadźcie, chrońcie

« wróć

Instytut Nauk Społecznych WSBiNoZ oraz Filii w Rybniku zaprasza na bezpłatny cykl spotkań pod hasłem:

„Bądźcie, prowadźcie, chrońcie” o tematyce zdrowotnej, psychologicznej i społecznej.

 

Na webinary zapraszamy rodziców, pedagogów, psychologów oraz osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą, a także wszystkich zainteresowanych tematyką spotkań. Webinary będą organizowane raz w miesiącu.

Już  1 grudnia o godzinie 18:00 odbędzie się pierwsze spotkanie z cyklu:

Dziecko przewlekle chore i niepełnosprawne ruchowo w szkole i w środowisku rówieśniczym.

 

Termin spotkania:1 grudnia 2023 r., godz. 18.00

Organizator: Instytut Nauk Społecznych w Łodzi i w Rybniku

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGRjZGNmM2MtNzQ0MC00ZGZhLThlZmMtMGM2MTQzMTJlYmYw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228fad55d4-3523-455e-abfe-19f81d4782f5%22%2c%22Oid%22%3a%227bf2ec06-a00b-4b01-a003-391fa0a964cc%22%7d

Kod do spotkania: SmDHxt

 

Opis wydarzenia: 

Coraz częściej w środowisku szkolnym mamy do czynienia z dziećmi przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi ruchowo. Nie zawsze wiemy jak postępować w takich okolicznościach. Zadajemy sobie pytania: jak ułożyć plan zajęć, jakie stosować metody pracy, jak wspomóc takie dziecko w środowisku rówieśniczym, czy po prostu jak zaspokoić jego potrzeby. Webinar pozwoli uzyskać odpowiedzi na te i inne pytania - przede wszystkim z punktu widzenia wieloletniej praktyki edukacyjnej.

Prowadzący: dr Gabriela Kowalska - Doktor nauk humanistycznych z zakresu pedagogiki; Wykładowca w WSBiNoZ Filia w Rybniku; prezes i założyciel ogólnopolskiego stowarzyszenia SERDECZNI działającego na rzecz dzieci i młodzieży specjalnej troski; autorka książek m.in: Model wsparcia chorych na dystrofię i ich rodzin; System diagnozy, edukacji i rehabilitacji chorych na dystrofię w Polsce i na Świecie; Rola organizacji pozarządowych w życiu dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny; Problematyka terapii uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Koncepcje-Programy –Wdrożenia i wielu artykułów z zakresu pedagogiki specjalnej.
Obszar zainteresowań : pomoc edukacyjna, terapeutyczna i diagnostyczna osób terminalnie i przewlekle chorych, pomoc terapeutyczna dla rodzin dysfunkcyjnych, organizacja pomocy społecznej i wsparcie instytucjonalne dla osób z niepełnosprawnością.

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ:

18 STYCZNIA 2024

Pomóż mi to zrobić samemu - rola osób dorosłych w budowaniu kompetencji personalnych dziecka w kontekście pedagogiki Marii Montessori.

 

 7 LUTEGO 2024

Pomoc dzieciom i młodzieży w obliczu straty-śmierci bliskich.

 

11 MARCA 2024

Uważność.

 

11 KWIETNIA 2024

Uczeń z zespołem Aspergera - diagnoza, wsparcie, edukacja.

 

15 MAJA 2024

Jak rozmawiać z rodzicami, jak rozmawiać z nauczycielami? – czyli komunikacja szkoła-dom, specjaliści-rodzice.

 

14 CZERWCA 2024

Nie bój się opowiadać siebie- trening wyrażania emocji.

 

Linki do poszczególnych spotkań będą zamieszczane na bieżąco na stronie www oraz w mediach społecznościowych. 

Zapraszamy! 

created by: Strony Internetowe Łódź