Prawo

więcej

Kryminologia

więcej

Studia podyplomowe

więcej

Psychologia

więcej
Dietetyka
więcej
Kosmetologia
więcej
Pedagogika
więcej
Przeniesienie z innej uczelni
więcej

Opis kierunku

FIZJOTERAPIA STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

* Kierunek w przygotowaniu


Tryb: stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: 5 lat
Tytuł po zakończeniu nauki: magister

 

Fizjoterapia to kierunek studiów, który został zakwalifikowany do dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Fizjoterapeuta zajmuje się przywracaniem sprawności fizycznej osobom z ograniczeniami ruchu, wynikającymi z chorób lub będącymi następstwem wypadków. Dokonuje tego za pomocą ruchu, odpowiednio dobranego do potrzeb rehabilitacyjnych danej osoby. Studenci kierunku Fizjoterapia zdobywają wiedzę szczegółową z zakresu podstaw fizjoterapii, celem zrozumienia problemów związanych z medycyną fizykalną i balneoklimatologią, która ponadto pozwala na zaznajomienie się z diagnostyką funkcjonalną. Studenci zdobywają również wiedzę oraz umiejętności praktyczne z obszaru fizjoterapii klinicznej. Program kształcenia realizowany jest na oddziałach reumatologii, neurologii i neurochirurgii, pediatrii i neurologii dziecięcej, kardiologii i kardiochirurgii, pulmonologii, ginekologii i położnictwa, geriatrii, psychiatrii, intensywnej terapii, onkologii i medycyny paliatywnej, a także medycyny sportowej. Student uzyskuje pełny obraz z zakresu pracy fizjoterapeuty w warunkach szpitalnych.

 

W pracy fizjoterapeuty niezbędne są również wiedza i umiejętności z zakresu fizjoterapii klinicznej w dysfunkcjach narządu ruchu. Szczególnie istotna z tej perspektywy jest ortopedia, traumatologia i medycyna sportowa, a także reumatologia, neurologia i neurochirurgia. Duży zakres wiedzy i umiejętności poświęcony jest wieku rozwojowemu. Swoistym ukoronowaniem wiedzy i umiejętności zdobytych w ramach procesu kształcenia jest proces programowania rehabilitacji, który pozwala zaplanować proces rehabilitacji w okresie bezpośrednim po powstaniu dysfunkcji lub choroby aż do tworzenia planów życiowych pacjentów. Szczególny nacisk położony jest na programowanie rehabilitacji w wieku rozwojowym.

 

Podstawową formą kształcenia w zawodzie fizjoterapeuty jest kształcenie praktyczne. Daje ono takie przygotowanie zawodowe absolwentowi, dzięki któremu może on podołać wymaganiom różnych jednostek ochrony zdrowia. Jest to ważny element kształcenia w preferowanym przez Forum Europejskiego Regionu Światowej Konfederacji Fizjoterapii (WCPT) i Europejską Sieć Wyższych Szkół Fizjoterapii (ENPHE) profilu zawodowym.

 

ATUTY KIERUNKU

 

PRAKTYKA
Studenci nabywają umiejętności praktycznych w profesjonalnie wyposażonych pracowniach, jak również mają szansę zdobycia doświadczenia zawodowego w instytucjach współpracujących z Uczelnią.


DOŚWIADCZONA KADRA
Uczelnia współpracując ściśle z najlepszą kadrą akademicką oraz fachowcami - praktykami - z zakresu nauk medycznych i specjalistów w swoich dziedzinach.

 

DODATKOWE POKAZY, KURSY, SZKOLENIA
Możliwość uczestnictwa w atrakcyjnych kursach, szkoleniach, konferencjach podnoszących kompetencje, zakończonych certyfikatami.

created by: Strony Internetowe Łódź