Gospodarka przestrzenna

Perspektywy zawodowe

ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA: REWITALIZACJA MIAST I OBSZARÓW WIEJSKICH

GDZIE ABSOLWENT ZNAJDZIE PRACĘ:

 • instytucje samorządu terytorialnego - działy związane z zarządzaniem strategicznym, zarządzaniem transportem, ochroną środowiska, rewitalizacją, gospodarką mieszkaniową, polityką społeczną, pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych, marketingiem i promocją, inwestycjami gospodarczymi,
 • wydziały planowania przestrzennego (planista, urbanista, specjalista ds. gospodarki gruntami, promocji i rozwoju regionalnego),
 • pracownie planistyczne i urbanistyczne, biura projektowe,
 • przedsiębiorstwa wprowadzające nowoczesne technologie w zakresie ochrony środowiska i zarządzania energią,
 • przedsiębiorstwa przeprowadzające audyty energetyczne budynków,
 • firmy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzające nieruchomościami,
 • firmy doradcze i konsultingowe, wyspecjalizowane w doradztwie dla samorządów,
 • agencje public relations, wyspecjalizowane w promocji samorządów terytorialnych,
 • organizacje pozarządowe, specjalizujące się w działaniach aktywizujących różne grupy społeczne i w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

SUGEROWANA ŚCIEŻKA KARIERY:

 • studia drugiego stopnia w dziedzinie nauk społecznych (np. gospodarka przestrzenna, planowanie przestrzenne),
 • studia podyplomowe,
 • zdobycie uprawnień do samodzielnego wykonywania planów zagospodarowania przestrzennego.

ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA: PLANOWANIE PRZESTRZENNE I PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE

GDZIE ABSOLWENT ZNAJDZIE PRACĘ:

 • instytucje samorządu terytorialnego - działy związane z zarządzaniem strategicznym, zarządzaniem transportem, ochroną środowiska, rewitalizacją, gospodarką mieszkaniową, polityką społeczną, pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych, marketingiem i promocją, inwestycjami gospodarczymi,
 • wydziały planowania przestrzennego (planista, urbanista, specjalista ds. gospodarki gruntami, promocji i rozwoju regionalnego),
 • pracownie planistyczne i urbanistyczne, biura projektowe,
 • przedsiębiorstwa wprowadzające nowoczesne technologie w zakresie ochrony środowiska i zarządzania energią,
 • przedsiębiorstwa przeprowadzające audyty energetyczne budynków,
 • firmy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzające nieruchomościami,
 • firmy doradcze i konsultingowe, wyspecjalizowane w doradztwie dla samorządów,
 • agencje public relations, wyspecjalizowane w promocji samorządów terytorialnych,
 • organizacje pozarządowe, specjalizujące się w działaniach aktywizujących różne grupy społeczne i w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

 SUGEROWANA ŚCIEŻKA KARIERY:

 • studia drugiego stopnia w dziedzinie nauk społecznych (np. gospodarka przestrzenna, planowanie przestrzenne),
 • studia podyplomowe,
 • zdobycie uprawnień do samodzielnego wykonywania planów zagospodarowania przestrzennego.

created by: Strony Internetowe Łódź