Gospodarka przestrzenna

Opis kierunku

GOSPODARKA PRZESTRZENNA I STOPNIA (INŻYNIERSKA) (*KIERUNEK W PRZYGOTOWANIU)

Tryb: stacjonarne i niestacjonarne

Nowość! Możliwość studiowania online

Czas trwania: 3,5 roku (VII semestrów)

Tytuł po zakończeniu nauki: inżynier

 

INFORMACJE OGÓLNE

Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna w profilu praktycznym jest przygotowanie profesjonalnej kadry specjalistów z zakresu rozwoju przestrzennego na poziomie regionalnym i lokalnym dla administracji publicznej, instytucji pozarządowych oraz gospodarki w zakresie polityki i planowania przestrzennego oraz ochrony i zarządzania przestrzenią. Celem kształcenia jest nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania metod i narzędzi geoinformacyjnych, analitycznych, statystycznych, przygotowywania planów rozwoju i przygotowywania dokumentów rozwoju przestrzennego, a także pozyskiwania środków europejskich na finansowanie projektów służących rozwojowi miejsc i obszarów.

Studia te zakładają również przygotowanie do prowadzenia własnej działalności w obszarze planowania przestrzennego oraz podmiotach prywatnych, zajmujących się ochroną i zarządzaniem przestrzenią.

Wśród przedmiotów w ramach programu studiów znajdą się m.in.

 • Podstawy urbanistyki i architektury
 • Podstawy geodezji i kartografii
 • Projektowanie urbanistyczne
 • Rysunek techniczny i planistyczny
 • Podstawy teledetekcji
 • Systemy informacji geograficznej
 • Projektowanie komputerowe (CAD)
 • Grafika inżynierska
 • Wizualizacja 3D w gospodarce przestrzennej
 • Laboratorium inżynierskie - inwentaryzacja przyrodnicza
 • Laboratorium inżynierskie - inwentaryzacja urbanistyczna
 • Gleboznawstwo
 • Planowanie infrastruktury technicznej

 

Do potencjalnych miejsc pracy absolwentów kierunku gospodarka przestrzenna można zaliczyć:

 • instytucje samorządu terytorialnego zarówno na szczeblu lokalnym, jak i regionalnym, przede wszystkim w działach związanych z zarządzaniem strategicznym, zarządzaniem transportem, ochroną środowiska, rewitalizacją, gospodarką mieszkaniową, polityką społeczną, pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych, marketingiem i promocją, inwestycjami gospodarczymi,
 • administracja publiczna, wydziały planowania przestrzennego (planista, urbanista, specjalista ds. gospodarki gruntami, promocji i rozwoju regionalnego)
 • pracownie planistyczne i urbanistyczne, biura projektowe,
 • przedsiębiorstwa wprowadzające nowoczesne technologie w zakresie ochrony środowiska i zarządzania energią,
 • przedsiębiorstwa przeprowadzające audyty energetyczne budynków,
 • firmy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzające nieruchomościami,
 • firmy doradcze i konsultingowe, wyspecjalizowane w doradztwie dla samorządów,
 • agencje public relations, wyspecjalizowane w promocji samorządów terytorialnych,
 • organizacje pozarządowe, specjalizujące się w działaniach aktywizujących różne grupy społeczne i w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

 

Absolwenci studiów inżynierskich są przygotowani do pracy w pracowniach projektowych. Po studiach mogą ubiegać się o uprawnienia do samodzielnego wykonywania planów zagospodarowania przestrzennego lub podjąć pracę w zespołach planistycznych, tworzonych w ramach struktury organizacyjnej samorządów lokalnych.

 

ATUTY KIERUNKU

NOWOCZESNY PROGRAM

Studia realizowane są z użyciem nowoczesnych form kształcenia: warsztaty, projekty, e-learning.

WYJĄTKOWE ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA

Proponowane ścieżki kształcenia oraz program studiów są dostosowane do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

STYPENDIA ZAGRANICZNE

Bogaty program stypendialny, w tym możliwość odbycia praktyk i staży za granicą w ramach Programu Erasmus+.

created by: Strony Internetowe Łódź