Prawo

więcej

Psychologia

więcej

Kryminologia

więcej

Kosmetologia

więcej
Dietetyka
więcej
Pedagogika
więcej

Koronawirus - informacje

Komunikat Rektora w sprawie organizacji zajęć w roku akademickim 2020/2021 w semestrze zimowym

KOMUNIKAT REKTORA WSBiNoZ w ŁODZI Z DNIA 03.09.2020 R.
W SPRAWIE ORGANIZACJI ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

w semestrze zimowym

 

Szanowni Studenci,

 

uprzejmie informujemy, iż zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2020/2021, w semestrze zimowym, będą prowadzone w formie hybrydowej (zarówno w siedzibie Uczelni, jak i z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – za pośrednictwem usługi Teams oraz z wykorzystaniem platformy Moodle). Oczywiście naszym celem jest organizacja jak największej liczby zajęć w siedzibie Uczelni i jeśli sytuacja epidemiczna w naszym kraju na to pozwoli, będziemy dążyli, aby ten cel zrealizować. Zależy nam na tym, aby każdy z Was, niezależnie od studiowanego kierunku czy semestru, mógł spędzić w Uczelni co najmniej kilka godzin w tygodniu w ramach studiów stacjonarnych czy podczas danego zjazdu na studiach niestacjonarnych, uczestnicząc w tradycyjnych zajęciach.

Obecnie pracujemy nad szczegółowymi wytycznymi, dotyczącymi organizacji zajęć w siedzibie Uczelni, które wkrótce zostaną podane do Państwa wiadomości.

Uprzejmie informujemy również, że w związku z przedłużeniem rekrutacji, spowodowanej zmianą terminów matur, zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych rozpoczną się 19.10.2020 r. (dotyczy to wszystkich semestrów). Zajęcia na studiach niestacjonarnych, rozpoczną się natomiast od drugiego zjazdu, zgodnie z harmonogramem organizacji studiów w roku akademickim 2020/2021. Szczegółowe plany zajęć zostaną podane do Państwa wiadomości co najmniej na tydzień przed dniem rozpoczęcia zajęć.

Liczymy na Państwa zrozumienie i odpowiedzialność odnośnie przestrzegania zasad reżimu sanitarnego.

 

Dużo zdrowia i do zobaczenia w siedzibie Uczelni!

prof. WSBiNoZ dr hab. Wojciech Welskop

Rektor Wyższej szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Zarządzenie Rektora dotyczące przeprowadzania egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2019/2020

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora w sprawie zasad przeprowadzania i organizacji egzaminów dyplomowych

Zarządzenie Rektora dotyczące sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2019/2020

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora w sprawie sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2019/2020

Rekomendacje Ministerstwa Nauk i Szkolnictwa Wyższego

Uprzejmie informujemy, że wszystkie aktualne zalecenia dotyczące działalności uczelni wyższych w obecnej sytuacji są zamieszczone na stronie:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

created by: Strony Internetowe Łódź