Poznaj nas bliżej...

Instytut Nauk Społecznych - Filia w Rybniku

prof. WSBiNoZ dr hab. Wojciech Welskop

Kontakt:

 

prof. WSBiNoZ dr hab. Wojciech Welskop

profesor WSBiNoZ w Łodzi,

Rektor Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

w.welskop@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 10.2012 – obecnie Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

stanowisko: profesor WSBiNoZ

pełniona funkcja: Rektor (10.2019 - obecnie)

Prorektor ds. organizacji studiów i jakości kształcenia (10.2016 – 09.2019)

Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych (10.2018 – 09.2019)

Uczelniany Koordynator ds. Programu Erasmus+ (09.2016 - obecnie)

Wicekanclerz ds. dydaktyki (11.2015 - 09.2016)

Prodziekan ds. kierunku pedagogika (11.2014 – 09.2018)

Kierownik Katedry Nauk Społecznych (11.2013 – 09.2018)

 •  Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu,

stanowisko: wykładowca

 •  04.2014 – 06.2015 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu,

stanowisko: ekspert – trener

 •  10.2013 – 06.2014 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie,

stanowisko: wykładowca

 •  09.2012 – 02.2013 Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, WNS w Gliwicach,

stanowisko: wykładowca

 • 12.2010 – 12.2011 Kruk S.A. we Wrocławiu

stanowisko: trener wewnętrzny

 •  03.2010 – 11.2011Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

stanowisko: specjalista ds. ewaluacji projektu EFS

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • TeBelSi – Part Certification in the Professional Field of Information Security.Czas trwania projektu: 01.09.2018-31.08.2021.Erasmus+ Partnerstwo strategiczne na rzecz szkolenia i edukacji zawodowej. Numer projektu: 2018-1-DE02-KA202-005218.
  Koordynator merytoryczny projektu w Polsce.
 • Bezpieczeństwo społeczne w wymiarze lokalnym i ogólnopaństwowym. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w PłockuWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych. Czas trwania projektu: 2017-2018.
  Uczestnik projektu.
 • HOMO CREATOR w wymiarze społecznym, kulturowym i ekonomicznym w XXI wieku Czas trwania projektu: 01.10.2014-30.06.2015. Numer projektu PB-3/2014.
  Uczestnik projektu.

AUTORSKIE PROGRAMY KSZTAŁCENIA

 • Autor programów specjalności na kierunku PEDAGOGIKA I-go stopnia
 • Asystent osoby starszej z elementami andragogiki
 • Coaching
 • Edukacja dorosłych i BHP
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii
 • Zarządzani zasobami ludzkimi

 

 • Autor programu specjalności na kierunku PEDAGOGIKA II-go stopnia
 • Opiekun osoby starszej
 • Pedagogika wieku dziecięcego z integracją sensoryczną
 • Trener biznesu

WSPÓŁAUTORSTWO PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA

 • Członek zespołu przygotowującego wniosek o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów jednolitych magisterskich na kierunku Prawo (2018-2019)
 •  Członek zespołu przygotowującego wniosek o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów jednolitych magisterskich na kierunku Psychologia (2017-2018)
 • Członek zespołu przygotowującego wniosek o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów I-go stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne (2016-2017)
 • Członek zespołu przygotowującego wniosek o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów II-go stopnia na kierunku Pedagogika (2013-2014)

Wybrane publikacje:

MONOGRAFIE

 • Welskop W., Współczesna szkoła wyższa świątynią konsumpcji? Szkolnictwo wyższe na tle przeobrażeń społeczno-politycznych w zglobalizowanym świecie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019, ISBN 978-83-66220-51-5 [80 pkt]
 • Welskop W., Tanaś V. (red.), Mass media we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2019, ISBN 978-83-949948-1-5 [5 pkt]
 • Welskop W., Tanaś V. (red.), Rodzina w społeczeństwie konsumpcyjnym, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2018, ISBN 978-83-949948-0-8 [5 pkt]
 • Welskop W., Tanaś V. (red.), Człowiek wobec zagrożeń współczesności, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2017, ISBN 978-83-940080-8-6 [5 pkt]
 • Welskop W., Tanaś V. (red.), Kultura czasu wolnego we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2016, ISBN 978-83-940080-7-9 [5 pkt]
 • Welskop W., Tanaś V. (red.), Edukacja w zglobalizowanym świecie, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2016, ISBN 978-83-940080-6-2 [5 pkt]
 • Welskop W., Tanaś V. (red.), Lifelong Learning, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2015, ISBN 978-83-940080-4-5 [5 pkt]
 • Welskop W., Tanaś V. (red.), Pedagog we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2015, ISBN 978-83-940080-4-8 [5 pkt]
 • Welskop W. (red.), Przyszłość edukacji - edukacja przyszłości, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2014, ISBN 978-83-940080-0-0 [5 pkt]
 • Welskop W., Jak napisać pracę licencjacką i magisterską? Poradnik dla studentów, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2014, ISBN 978-83-940080-2-4 [25 pkt]
 • Welskop W., Zjawisko prostytucji w Polsce po 1989 roku, Wydawnictwo Europejskie Centrum Edukacyjne, Toruń 2013, ISBN 978-83-62363-83-4 [25 pkt]

 

ROZDZIAŁY W PRACACH ZBIOROWYCH

 •  Welskop W., Alienacja i reifikacja we współczesnej rodzinie – w recenzji
 • Welskop W., Destrukcja podmiotu w życiu społecznym zagrożeniem współczesnej edukacji [w:] Bezpieczeństwo społeczne w wymiarze lokalnym i ogólnopaństwowym, (red.) A. Rumianowska, A. Fordyński, D. Urbański, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, Płock 2018, ISBN 978-83-61601-67-8 [5 pkt]
 • Welskop W., Nauczyciel liderem w procesie wdrażania zmian w edukacji XXI wieku [w:] Człowiek wobec zagrożeń współczesności, (red.) W. Welskop, V. Tanaś, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2017, ISBN 978-83-940080-8-6 [5 pkt]
 • Welskop W., Szkoła świątynią konsumpcji [w:] Edukacja na rozdrożu, Część 1, Nauczyciel – uczeń – edukacja, (red.) W. Duczmal, J. Tej, Ł. Fiebich, Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o., Opole 2016, ISBN 978-83-62683-76-5 [5 pkt]
 • Welskop W., Nauczyciel w obliczu wychowania do konsumpcji [w:] Nauczyciel – między etosem a presją rzeczywistości, Tom 2. Społeczne i wychowawcze role nauczyciela, S. Kowal, A. Kwater, E. Zawisza, Wydawnictwo internetowe e-bookowo, Kraków 2015, ISBN 978-83-7859-612-7 [5 pkt]
 • Welskop W., Zjawisko makdonaldyzacji edukacji a postawy twórcze dzieci i młodzieży [w:] Homo creator w wymiarze społecznym, kulturowym i ekonomicznym w XXI wieku (cz.II), O. Gogolin, E. Szymik, Wydawnictwo Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, Gliwice 2015, ISBN 978-83-61401-25-4 [5 pkt]
 • Welskop W., Oczekiwania nauczyciela wobec uczniów w kontekście wykluczenia społecznego w szkole [w:] Dzieło Lucyny Frąckiewicz inspiracją dla współczesnej polityki społecznej, E. Górnikowska-Zwolak, W. Walkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. kard. Augusta Honda w Mysłowicach, Katowice - Mysłowice 2015, ISBN 978-83-8012-834-7 [5 pkt]
 • Welskop W., Tanaś V., Sala lekcyjna żelazną klatką we współczesnej szkole [w:] Przyszłość edukacji – edukacja przyszłości, W. Welskop, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ w Łodzi, Łódź 2014, ISBN 978-83-940080-0-0 [5 pkt]
 • Welskop W., Tanaś V., Uniwersytety Trzeciego Wieku jako forma edukacji ustawicznej [w:] Przyszłość edukacji – edukacja przyszłości, W. Welskop, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ w Łodzi, Łódź 2014, ISBN 978-83-940080-0-0 [5 pkt]
 • Welskop W., The teacher as a social engineer in the inclusion education [w:] Proinkluzivna klima skoly, M. Hornakova, P. Janośko, VERBUM, Ruzomberk 2014, ISBN 978-80-561-0175-9 [5 pkt]
 • Welskop W., Rola nauczyciela – tutora w procesie wspierania rozwoju osobistego uczniów [w:] Edukacja – wczoraj, dziś jutro, t. VI, Nauczyciel wobec wyzwań współczesności, E. Jagiełło, R. Matysiuk, U. Tyluś, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2013, ISBN 978-83-936635-4-5 [5 pkt]
 • Welskop W., Rola nauczyciela w edukacji międzykulturowej [w:] Language and The Environment, Tom II, red. U. Michalik, M. Michalska-Suchanek, Wydawnictwo Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, Gliwice 2013, ISBN 978-83-61401-88-9 [5 pkt]
 • Welskop W., Komunikacja w relacji nauczyciel-uczeń a występowanie sytuacji kryzysowych w szkole [w:] Komunikacja w sytuacjach kryzysowych IV, P. Potejko, Wydawnictwa i Szkolenia Opcjon, Gliwice-Katowice 2013, ISBN 978-83-918592-3-0 [5 pkt]
 • Welskop W., Relatywizm wartości nauczyciela a kształtowanie tożsamości uczniów [w:] Wychowanie: czy może „obejść się” bez duchowości? J. Bartoszewski, J. Swędrak, E. Struzik, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Sieradzu, Kraków 2013, ISBN 978-83-935527-4-0 [5 pkt]
 •  Welskop W., E-tutoring as a way to support students in the education process [w:] Language and The Environment, Tom I, red. Michalik, M. Michalska-Suchanek, Wydawnictwo Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, Gliwice 2013, ISBN 978-83-61401-84-1 [5 pkt]
 • Welskop W., Action learning in education [w:] Evropské Pedagogické Fórum 2012, Pedagogical and psychological aspects of education, vol. II, Magnanimitas, Hradec Králové, The Czech Republic 2012, ISBN 978-80-905243-2-3 [5 pkt]

 

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH NAUKOWYCH

 • Welskop W., Makdonaldyzacja systemu edukacyjnego w Polsce, „Studia Edukacyjne” nr 44/2017, ISSN 1233-6688, Wyd. Naukowe UAM (część C, baza ERIH) [13 pkt]
 • Welskop W., Kompetencje społeczne uczniów wyzwaniem współczesnej edukacji, „Społeczeństwo i edukacja” 19 (4)/2015, ISSN 1898-0171 (część B) [7 pkt]
 • Welskop W., Socjologiczne ujęcie „Innego” w szkole, „Edukacja Humanistyczna” nr 1 (30), 2014 Wyd. Pedagogium, Szczecin 2014, ISSN 1507-4943 (część B) [6 pkt]
 • Welskop W., Makdonaldyzacja systemu penitencjarnego w Polsce, „Społeczeństwo i Polityka” nr 3 (40)/2014, Wyd. Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora, Pułtusk 2014, ISSN 1733-8050 (część B) [8 pkt]
 • Welskop W., Konformizm i nonkonformizm uczniów a socjalizacja szkolna, „Perspektywy Edukacyjno-Społeczne” 02/2014, Wyd. Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2014, ISSN 2353-8031
 • Welskop W., Socjalizacja odwrotna a dewaluacja autorytetu tradycjonalistycznego, „Perspektywy Edukacyjno-Społeczne” 01/2014, Wyd. Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2014, ISSN 2353-8031

Udział w konferencjach:

 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Współczesne trendy w Naukach Humanistycznych i Społecznych – Interdyscyplinarne ujęcie podmiotowości, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Członek Komitetu Naukowego, Łódź, 20 grudnia 2018 r.

Referat: Rola konsumpcji w zglobalizowanym świecie – reifikacja, alienacja i fetyszyzacja towarowa

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Akredytacja i zapewnianie jakości kształcenia po wejściu w życie Ustawy 2.0, Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Warszawa, 12 grudnia 2018 r.

Udział w dyskusji

 

 • Konferencja Naukowa Przeciwdziałanie uzależnieniu od Internetu/ technologii, narkotyków oraz hazardu poprzez rozwój kompetencji emocjonalno-społecznych wśród uczniów w ramach europejskiego projektu edukacyjnego CHOICE – Empowerment practices for students’ choice against Internet, drugs and gambling addiction, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Łódź, 17 października 2018 r.

Referat: Polityka wobec uzależnień behawioralnych w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa W rocznicę 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Członek Komitetu Naukowego, Łódź, 28 kwietnia 2018 r.

Referat: Socjalizacja polityczna współczesnego nastolatka w epoce płynnej nowoczesności  

 

 • VI Międzynarodowa E-konferencja Naukowa Rodzina w społeczeństwie konsumpcyjnym, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Członek Komitetu Naukowego, Łódź, 12 kwietnia 2018 r.

Moderator panelu dyskusyjnego

Referat: Alienacja i reifikacja we współczesnej rodzinie  

 

 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kultura i (sub)kultury w dobie Internetu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy, Legnica, 19 stycznia 2018 r.

Referat: Kultura transparencji w kontekście nowoczesnych technologii kontroli w edukacji

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Akredytacja, zapewnianie i ocena jakości kształcenia na polskich uczelniach, Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Warszawa, 1 grudnia 2017 r.

Udział w dyskusji

 

 • Seminarium Narzędzia narracyjne w edukacji społecznej. Determinanty wykluczenia społecznego w ramach europejskiego projektu edukacyjnego NAR-SPI - Narrative Educational Resources for Socio Professional Inclusion, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Łódź, 24 listopada 2017 r.

Referat: Oczekiwania nauczyciela wobec uczniów w kontekście wykluczenia społecznego

 

 • III Międzynarodowe Sympozjum NeurodydaktykiUniwersytet Śląski w Katowicach, Członek Komitetu Naukowego, Katowice, 20-22 października 2017 r.

 

 • V Międzynarodowa E-konferencja Naukowa Człowiek wobec zagrożeń współczesności, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Łódź, 18 maja 2017 r.

Moderator panelu dyskusyjnego

Referat: Nauczyciel liderem w procesie wdrażania zmian w edukacji XXI wieku  

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nierówności społeczne i edukacyjne, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego, Łódź, 14 grudnia 2016 r.

Referat: Kariera edukacyjna we współczesnej szkole z perspektywy symbolicznego interakcjonizmu

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Akredytacja i zapewnianie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym – zmiany, wyzwania, doświadczenia, Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Akademia Finansów i Biznesu VISTULA w Warszawie, Warszawa, 1 grudnia 2016 r.

Udział w dyskusji

 

 • IV Międzynarodowa E-konferencja Naukowa Kultura czasu wolnego we współczesnym świecie, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Łódź, 24 listopada 2016 r.

Moderator panelu dyskusyjnego

 

 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Codzienność jako wyzwanie edukacyjne: Refleksyjność wobec codzienności, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Ogólnej, Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Wrocław, 23 listopada 2016 r.

Referat: Wychowanie do refleksyjności wyzwaniem współczesnej szkoły

 

 • International Scientific and Practical Conference The Organization and Method of Creating the Branch Library and Informational Resourcces for Educational Sphere of Ukraine, Ministry of Education and Science of Ukraine, National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Pedagogical Library of Ukraine, Kijów, 17-18 listopada 2016 r.

Referat: Self-education in the context of proper use of library

 

 • Naukowo-Praktyczna Konferencja Naukowa Technologie multimedialne w edukacji i innych obszarach, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Narodowy Uniwersytet Lotnictwa w Kijowie, Akademia Nauk Pedagogicznych w Kijowie, Członek Komitetu Międzynarodowego, Kijów, 10 listopada 2016 r.

Referat: Net-Pedagogy – new models of teaching and learning

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Kobiet, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Członek Komitetu Naukowego, Łódź, 9 listopada 2016 r.

Referat: Socjalizacja językowa dziewcząt i chłopców w kontekście nierówności ról kobiet i mężczyzn we współczesnym świecie

 

 • II Międzynarodowe Sympozjum NeurodydaktykiUniwersytet Śląski w Katowicach, Członek Komitetu Naukowego, Katowice, 21-22 października 2016 r.

 

 • Debata na temat Przyszłość edukacji, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Łódź, 22 września 2016 r.

Udział w dyskusji

 

 • XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Podręczniki jako narzędzie kształtowania świadomości narodowej, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Uniwersytet Łódzki, Państwowy Uniwersytet Moskiewski im. M.W. Łomonosowa, Członek Komitetu Naukowego, Łódź, 28 czerwca 2016 r.

Referat: Ewolucja podręczników szkolnych w kontekście kształtowania kompetencji społecznych uczniów

 

 • III Międzynarodowa E-konferencja Naukowa Edukacja w zglobalizowanym świecie, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Łódź, 12 maja 2016 r.

Moderator panelu dyskusyjnego

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Przemiany cywilizacyjne na ziemiach polskich na przestrzeni dziejów – w 1050 rocznicę Chrztu Polski, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Członek Komitetu Naukowego, Łódź, 26 kwietnia 2016 r.

Referat: Proces socjalizacji w epoce płynnej nowoczesności

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina dawniej i dziś, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Łódź, 1 marca 2016 r.

Referat: Makdonadyzacja współczesnej rodziny w kontekście socjalizacji i wychowania

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Akredytacja w szkolnictwie wyższym. Wyzwania - Kryteria - Dobre Praktyki, Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Akademia Edukacji Praktycznej „Meritum”, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Warszawa, 15 grudnia 2015 r.

Udział w dyskusji

 

 • II Międzynarodowa E-konferencja Naukowa Lifelong Learning, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Łódź, 10 grudnia 2015 r.

Moderator panelu dyskusyjnego

 

 • Konferencja Naukowa Nauczyciel: między etosem a presją rzeczywistości. Teoria, praktyka, codzienność Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Kraków, 27 listopada 2015 r.

Referat: Nauczyciel w obliczu wychowania do konsumpcji 

 

 • I Międzynarodowe Sympozjum NeurodydaktykiUniwersytet Śląski w Katowicach, Członek Komitetu Naukowego, Katowice, 23-24 października 2015 r.

Referat: Skuteczność technik szybkiego uczenia się w opinii przyszłych pedagogów

 

 • I Ogólnopolska E-konferencja Naukowa Pedagog we współczesnym świecie, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Łódź, 21 maja 2015 r.

Moderator panelu dyskusyjnego

 

 • International Scientific Conference Inclusive Climate as a Challenge and Mission, Catholic University in Ruzomberok, Słowacja, 10 października 2014 r.

Referat: The teacher as a social engineer in inclusive education

 

 • Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Przyszłość edukacji – edukacja przyszłości, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Łódź, 22 października 2014 r.

Prowadzący konferencję

Moderator panelu dyskusyjnego

Referat: Sala lekcyjna żelazną klatką we współczesnej szkole

 

 • Konferencja Naukowa z cyklu „Przeszłość dla przyszłości” nt. Polityka społeczna w obliczu dzisiejszych wyzwań: między teorią a praktyką, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Mysłowice, 27 czerwca 2014 r.

Referat: Oczekiwania nauczyciela wobec uczniów a wykluczenie społeczne w szkole 

 

 • Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Kobieta… bezpieczna 3 - Uniwersytet Śląski w Katowicach, Członek Komitetu Naukowego, Katowice, 8-9 marca 2014 r.

Referat: Bezpieczeństwo społeczne kobiet prostytuujących się w Polsce 

  

 • Konferencja Naukowa Komunikacja w sytuacjach kryzysowych IV, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Członek Komitetu Naukowego, Katowice, 29 listopada 2013 r.

Referat: Komunikacja w relacji nauczyciel-uczeń a występowanie sytuacji kryzysowych w szkole

 

 • The Second Language and the Environment E-conference (LATEec) at the Gliwice Academy of Entrepreneurship, Gliwice, 12 września 2013 r.

Referat: Rola nauczyciela w edukacji międzykulturowej

 

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Edukacja w czasach kryzysów: reprodukcja, opór, zmiana, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Wrocław, 16-17 kwietnia 2013 r.

Referat: Nieracjonalność racjonalności – jak wyjść z „żelaznej klatki” współczesnej edukacji?

 

 • The First International Language and the Environment E-conference (LATEec) at the Gliwice Academy of Entrepreneurship, Gliwice, 25 marca 2013 r.

Referat: E-tutoring as a way to support students in the education process

 

 • International Scientific Conference - European Pedagogy Forum: Pedagogical and psychological aspects of education, MAGNANIMITAS Assn., Hradec Králové, 3-7 grudnia 2012 r.

Referat: Action learning in education

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Wychowanie, kształtowanie, formowanie. Czy współczesna pedagogika poradzi sobie bez duchowości? Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu, Sieradz, 5 grudnia 2012 r.

Referat: Relatywizm wartości nauczyciela a kształtowanie tożsamości uczniów

Zainteresowania badawcze:

socjologia edukacji; socjologia szkolnictwa wyższego; globalizacja; konsumpcjonizm

prof. WSBiNoZ dr hab. Svitlana Loboda

Kontakt:

 

prof. WSBiNoZ dr hab. Svitlana Loboda

Profesor zwyczajny

s.loboda@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

2019 – obecnie prodziekan ds. nauki i spraw międzynarodowych, kierownik Katedry Komputerowych Technologii Multimedialnych Wydziału Stosunków Międzynarodowych Narodowego Uniwersytetu Lotniczego w Kijowie

01.10.21 – 31.12.21 - visiting profesor Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

2015 – 30.09.2018 – profesor zwyczajny Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Studia wyższe odbyłam na fakultecie języków obcych Ługańskiego Państwowego Instytutu Pedagogicznego im. T. Szewczenki Wschodnioukraińskiego Uniwersytetu Państwowego w specjalności Język i literatura rosyjska. Uzyskałam kwalifikację Filolog, Nauczyciel języka i literatury rosyjskiej, dyplom ЛВ № 000634 z wyróżnieniem (1995 r.).

Stopień magistra w specjalności Język i literatura rosyjska uzyskałam w Ługańskim Państwowym Instytucie Pedagogicznym im. T. Szewczenki Wschodnioukraińskiego Uniwersytetu Państwowego, dyplom ДМ № 002832 (1996 r.).

Stopień naukowy kandydata nauk filologicznych (równoważny z polskim stopniem doktora) z 2002 roku. Stopień naukowy kandydata nauk filologicznych w zakresie specjalności „Język rosyjski” nadała mi Wyższa Komisja Certyfikacyjna Ukrainy w Kijowie w dniu 10.04.2002 r., dyplom ДК № 014282 na podstawie rozprawy pracy doktorskiej na temat „Przestrzenne słowa - koncepty w artystycznym obrazie świata N. Gumilowa i J. Brodskiego”. Obrona pracy doktorskiej odbyła się w 2001 roku na Tawrijskim Narodowym Uniwersytecie im. W.I. Wiernadskiego.

Tytuł naukowy docenta Katedry Językoznawstwa Rosyjskiego i Technologii Komunikatywnych nadało mi Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy w Kijowie w dniu 16.12.2004r., dyplom ДЦ № 009660.

Stopień naukowy doktora nauk pedagogicznych (równoważny z polskim stopniem doktora habilitowanego) z 2011 roku. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk pedagogicznych w specjalności 13.00.01 – pedagogika ogólna i historia pedagogiki, dyplom ДД № 009259 nadała mi Wyższa Komisja Certyfikacyjna Ukrainy w Kijowie w dniu 30 marca 2011 roku na podstawie rozprawy pracy habilitacyjnej na temat „Pedagogiczna prasa jako czynnik kształtowania pedagogicznej twórczości nauczyciela w historii rozwoju ukraińskiej edukacji (ХХ stulecia)”, która odbyła się w 2011 roku na Ługańskim Narodowym Uniwersytecie im. T. Szewczenki.

Tytuł naukowy profesora – profesor Katedry Dziennikarstwa i Edytorstwa – nadało mi Ministerstwo Oświaty i Nauki, Młodzieży i Sportu Ukrainy w Kijowie w dniu 05.04.2013 r., dyplom 12ПР № 008665.

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Wydział Nauk Pedagogicznych – uznanie dyplomu doktora nauk pedagogicznych za równoważny z polskim dyplomem doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie pedagogika – 2018 r.

Jestem członkiem dwóch specjalistycznych rad z obrony prac doktorskich i habilitacyjnych w specjalności 13.00.01 – pedagogika ogólna i historia pedagogiki:

Д 26.452.01 w Instytucie Pedagogiki Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy (m. Kijów);

Д 64.053.04 w Narodowym Pedagogicznym Uniwersytecie im. G. S. Skoworody w Charkowie.

Członek rady eksperckiej ds. rozpatrywania prac doktoranckich oraz habilitacyjnych Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy z zakresu nauk pedagogicznych (zarządzenie nr 158 z dnia 11 lutego 2019 r.).

Ekspert ds. akredytacji programów edukacyjnych Narodowej Agencji Zapewniania Jakości w Szkolnictwie Wyższym (09.12.22)

Wybrane publikacje:

H. Vaskivska, M. R.Tanaś, S. Loboda, Interdisciplinary links as a didactic basis of the future teacher's professional training // Interdisciplinary Studies of Complex Systems. 2017. No. 10 – 11. Pp. 46 – 59. (eng) (Web of Science)

С. Лобода, С. Денісенко Використання інформаційно-комунікаційних інтерактивних технологій у професійній підготовці фахівців видавництва і поліграфії [Електронний ресурс] / С. Лобода, С. Денісенко // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2017. – № 6. – Режим доступу до журналу: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt  (Web of Science)

Blaszczak, I., Loboda, S., & Plyska, Y. (2021). “The role of Media and Professional Information and Communication Environment in the Formation of Social Activity of a Young University Teacher”, Youth Voice Journal: Young People In Education, Vol. 3, pp. 7-14. ISBN (ONLINE): 978-1-911634-35-5. (SCOPUS)

Meleshko M., Loboda S., Rakitsky V. Application of the shauder basic function system for the presentation and concentration of information // Norwegian Journal of development of the International Science (ISSN 3453-9875). – VOL.1. – №41/2020. – p. 62 - 68.

Svitlana LOBODA, Yuriy PLYSKA Problem determinacji aksjologicznej stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w warunkach przejścia do nowego paradygmatu edukacyjnego // Rocznik Lubuski pt. Zmiana społeczna i jej implikacje, tom 46. Cz. II, 2020. – s. 167 – 178. URL:http://www.roczniklubuski.uz.zgora.pl/tom-46-2020/

Udział w konferencjach:

2020 r. – członek Komitetu Naukowego XX Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej. Zdrowie psychiczne wyzwaniem współczesnego społeczeństwa, Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, 23.10.2020.

2019 r. Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційне забезпечення сфери освіти та науки», м.Київ, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського, 07 листопада 2019 р.

2018 r. - „Uniwersytet jako ośrodek kultury intelektualnej narodu”, м. Варшава, Республіка Польща, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW), 06.12.2018 р.

2018 r. - VIII Inter University Conference „Engineer of XXI Century” м. Бельсько-Бяла, Республіка Польща, Університет Бельсько-Бяла, 07 – 08 грудня 2018 р.

2015 r. - obecnie – organizator Konferencji z cyklu „Technologie multimedialne w edukacji” (NAU, Kijów)

2015 r.- obecnie – członek Komitetu Naukowego Międzynarodowej E-konferencji Naukowej z cyklu „Pedagogika XXI wieku: dylematy i wyzwania” (WSBiNoZ, Łódź)

2014 r. – IV Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik "Dialog der Sprachen - Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht" (Monachium Berlin);

2014 r. – członek Komitetu Naukowego Konferencji zamykającej projekt: Focus on children’s future (WSIU, Łódź)

Zainteresowania badawcze:

Historia pedagogiki; technologie multimedialne w edukacji; edytorstwo czasopism naukowych

dr Jacek Cheda

Kontakt:

 

dr Jacek Cheda

adiunkt

j.cheda@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • Od 2022 – adiunkt Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

 • 2020-2022 – adiunkt Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

 • 1998-2020 – adiunkt - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

 • 2015- nadal – prowadzenie własnej działalności gospodarczej: Mentoris Centrum Edukacyjno-Logopedyczne

 • 2011-2014 członek zarządu Fundacji Ius Medicinae.

 • 2011-2015 – adiunkt – Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Sieradzu

 • 2016-2019 - Dziekan   filii w Sieradzu - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

 • 2004-2009 prorektor ds. studiów Niestacjonarnych i Zamiejscowych- Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

 • 2002-2003 – Dziekan   Wydziału Zamiejscowego w Koninie -  Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

 • 1998-2004 - Prodziekan ds. studenckich Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

 • 1994-1999 – studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2013- nadal - redaktor prowadzący Karpackiego Przeglądu Naukowego
 • 2011-2013 – redaktor prowadzący czasopisma Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie

Realizacja projektów:

 • Projekt „Nowe kwalifikacje i umiejętności w obszarze administracji (II stopień)” nr POWR.03.01.00-00-K284/16-00, realizowany w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie w 2018 r., współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Projekt „Nowe kwalifikacje i umiejętności w obszarze zarządzania (II stopień)” POWR.03.01.00-00-K280/16-00, realizowany w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie w 2018 r., współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Projekt „Nowe kwalifikacje i umiejętności w obszarze Zarządzanie zarządzania (I stopień)” nr POWR.03.01.00-00-K283/16-00, realizowany w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie w 2018 r., współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • Projekt „Czas na urząd przyjazny interesantom” realizowany w 2013 r. w Chodzieży, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Przygotowanie decyzji administracyjnych pod względem merytorycznym w zakresie budownictwa i ochrony środowiska.
 • Projekt „Czas na urząd przyjazny interesantom” realizowany w 2013 r. w Chodzieży, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Przygotowanie decyzji administracyjnych pod względem merytorycznym w zakresie zagospodarowania przestrzennego.
 • Projekt „Czas na urząd przyjazny interesantom” realizowany w 2013 r. w Chodzieży, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Przygotowanie decyzji administracyjnych pod względem merytorycznym w zakresie gospodarki nieruchomościami i drogownictwa.

Wybrane publikacje:

Podręczniki:

 • Bezpieczeństwo ekologiczne, (podręcznik on-line dla studentów Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Sieradzu), Sieradz 2014.
 • Partnerstwo publiczno–prywatne, (podręcznik on-line dla studentów Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego), Łódź 2013.
 • Prawo ochrony środowiska, (podręcznik on-line dla studentów Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego), Łódź 2013.  

Wybrane rozdziały monografii i artykuły

 • Komunikacja publiczna jako instrument oddziaływania organizacji politycznych na społeczeństwo, Karpacki Przegląd Naukowy nr 1/(39) 2022.
 • Podatki lokalne jako źródło finansowania zadań własnych gminy, Karpacki Przegląd Naukowy nr 4/(38) 2021.
 • Utwór jako przedmiot ochrony w polskim prawie autorskim. Część 2. Rodzaje i kategorie utworów, Karpacki Przegląd Naukowy nr 3/(37) 2021.
 • Utwór jako przedmiot ochrony w polskim prawie autorskim. Część 1. Pojęcie utworu na gruncie polskiego prawa autorskiego, Karpacki Przegląd Naukowy nr 2/(36) 2021.
 • Polityka ochrony środowiska Polski, stan obecny i perspektywy, Karpacki Przegląd Naukowy nr 1/(35) 2021.
 • Prawo do godnego pochówku w świetle prawa wyznaniowego i kanonicznego w Polsce, Karpacki Przegląd Naukowy nr 3-4/(34) 2020.
 • Zapewnienie cyberbezpieczeństwa w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim, Karpacki Przegląd Naukowy nr 3/(31) 2019.
 • Rola jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu i realizacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Ekspertyzy i opracowania, Narodowy Instytut Samorządu terytorialnego, Ekspertyza 84/2019.
 • Systemy motywacyjne jako instrumenty kształtowania i realizacji polityki zatrudnienia w administracji publicznej w Polsce, Karpacki Przegląd Naukowy nr 1/(29) 2019.
 • Myśl filozoficzna w procesie budowania relacji obywatel – państwo w wybranych koncepcjach starożytności, oświecenia i pozytywizmu, Karpacki Przegląd Naukowy nr 4/(28) 2018 (współautorstwo).
 • Pomoc osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w ramach Państwowego Ratownictwa Medycznego [w:] Miejsce jednostki we współczesnym świecie, pod redakcją naukową Mirosławy Świtały-Chedy i Jacka Chedy, Krosno-Rozworzyn 2017.
 • Rola Rzecznika Praw Obywatelskich w ochronie praw człowieka w Unii Europejskiej i w Polsce, [w:] Ochrona praw człowieka w Polsce i na świecie w XXI wieku - stan obecny i perspektywy, pod redakcją naukową Jacka Chedy, Krosno-Rozworzyn 2015 (współautorstwo).
 • Ochrona praw człowieka w prawie międzynarodowym, Unii Europejskiej i w prawie polskim, [w:] Ochrona praw człowieka w Polsce i na świecie w XXI wieku - stan obecny i perspektywy, pod redakcją naukową Jacka Chedy, Krosno-Rozworzyn 2015 (współautorstwo).
 • Azyl jako instytucja prawa międzynarodowego gwarantująca cudzoziemcom i bezpaństwowcom legalne przebywanie na terenie innych państw (współautorstwo), [w:] Ochrona praw człowieka w Polsce i na świecie w XXI wieku -  stan obecny i perspektywy, pod redakcją naukową Jacka Chedy, Krosno-Rozworzyn 2015 (współautorstwo).
 • Rola Europejskiego Urzędu Policji (Europolu) w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej, Homo Politicus nr 1 (5) z 2015 r.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie. Część II Rola komendanta powiatowego policji i podległej mu komendy powiatowej policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie, Karpacki Przegląd Naukowy nr 4 (16) z 2015 r
 • Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie. Część I – Zadania samorządu powiatowego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, Karpacki Przegląd Naukowy nr 3 (15) z 2015 r.
 • Miejsce ochotniczych straży pożarnych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, Karpacki Przegląd Naukowy nr 2 (14) z 2015 r.
 • Organy i instytucje odpowiedzialne za zarządzanie bezpieczeństwem ekologicznym w Polsce [w:] Współczesne wyzwania zarządzania pod redakcją naukową Justyny Kłys i Joanny Maj, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Warszawa-Krosno 2015.
 • Prawne aspekty rozwoju przemysłu energetycznego i jego wpływ na bezpieczeństwo ekologiczne, Karpacki Przegląd Naukowy nr 4 (12) z 2014 r.
 • Ekoterroryzm jako współczesne zagrożenie bezpieczeństwa ekologicznego na świecie i w Polsce, Karpacki Przegląd Naukowy nr 3 (11) z 2014 r.
 • Znaczenie prawa międzynarodowego w ochronie przyrodyKarpacki Przegląd Naukowy nr 2 (10) z 2014 r.
 • Historia ochrony przyrody w Polsce, Karpacki Przegląd Naukowy nr 1 (9) z 2014 r.
 • Konstytucyjne podstawy bezpieczeństwa ekologicznego w Polsce, [w:] Prawne i gospodarcze podstawy bezpieczeństwa pod redakcją naukową Sławomira Kamosińskiego, Tomasza Kuczura i Jolanty Laskowskiej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2014.
 • Odpowiedzialność prawna  w  ochronie   środowiska i  jej znaczenie dla bezpieczeństwa ekologicznego w Polsce. Część 3. Odpowiedzialność administracyjna, Karpacki Przegląd Naukowy nr 4 (8) z 2013 r.
 • Odpowiedzialność prawna  w  ochronie   środowiska i  jej znaczenie dla bezpieczeństwa ekologicznego w Polsce. Część 2. Odpowiedzialność karna, Karpacki Przegląd Naukowy nr 3 (7) z 2013 r.
 • Odpowiedzialność prawna  w  ochronie   środowiska i  jej znaczenie dla bezpieczeństwa ekologicznego w Polsce. Część 1. Odpowiedzialność cywilna, Karpacki Przegląd Naukowy nr 2 (6) z 2013 r.
 • Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma realizacji zadań przez gminy, Karpacki Przegląd Naukowy nr 1/(5) z 2013 r.
 • Partnerstwo publiczno-prywatne w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim, Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie nr 1(16) z 2013 r.
 • Ograniczanie wolności w korzystaniu z nieruchomości w związku z tworzeniem i utrzymywaniem form ochrony przyrody, [w:] Bezpieczeństwo państwa a wolność jednostki. Wybrane aspekty prawne i polityczne, pod redakcją naukową Marcina Jastrzębskiego i Tomasza Kuczura, Toruń 2013.
 • Nazwisko w polskim systemie antroponimicznym. Charakterystyka językowa i prawna (współautorstwo), Veliko Tarnowo 2012.
 • Finansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie nr 2 (15) z 2012 r.
 • Wpływ sądownictwa administracyjnego na funkcjonowanie administracji publicznej w Polsce (współautorstwo), Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie nr 1 (14) z 2012 r.
 • Odpowiedzialność firm transportu morskiego za zapobieganie zanieczyszczeniu morza przez statki, (Rozdział 13), [w:] Ekonomiczno-prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce pod redakcją J. Chedy, Fundacja Ius Medicinae, Warszawa 2012.
 • Ochrona przyrody w prawie międzynarodowym i w prawie Unii Europejskiej, [w:] Unia Europejska w procesie zmian. Wybrane problemy pod redakcją C. T. Szyjko, Warszawa 2012.
 • Tworzenie form ochrony przyrody jako istotny czynnik zarządzania ochroną przyrody w Polsce (Rozdział 8), [w:] Ochrona środowiska jako kluczowy problem Polski XXI wieku pod redakcją Jacka Chedy, Fundacja Ius Medicinae, Warszawa 2012.
 • Finansowanie ochrony środowiska w Polsce ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Rozdział 13 [w:] Ochrona środowiska jako kluczowy problem Polski XXI wieku pod redakcją Jacka Chedy, Fundacja Ius Medicinae, Warszawa 2012.
 • Wykorzystywanie przez gminy środków z funduszy Unii Europejskiej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, [w:] Unia Europejska w procesie zmian. Wybrane problemy pod redakcją C. T. Szyjko, Warszawa 2012.
 • Prawo dostępu obywatela do informacji o stanie środowiska [w:] Społeczno-prawne aspekty funkcjonowania jednostki i grupy, Wydawnictwo Alternatywa, Brześć 2011.
 • Polski Związek Łowiecki jako przykład proekologicznej organizacji społecznej [w:] Społeczno-prawne aspekty funkcjonowania jednostki i grupy, Wydawnictwo Alternatywa, Brześć 2011.
 • The role of social organizations in modern environmental protection in Poland [in:] Otherness in various social contexts, Ecko House Publishing 2011.

Udział w konferencjach: 

 • Kobieta we współczesnym świecie – prawa kobiet od teorii do praktyki, Ogólnopolska Konferencja „Być Kobietą”, Sieradz 28 listopada 2018 r.
 • Wpływ prawa wyznaniowego na kształtowanie postaw patriotycznych Polaków , Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Oblicza patriotyzmu w Polsce i na świecie – historia i współczesność”, Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe w Krośnie, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju, Gminny Ośrodek Kultury w Iwoniczu Zdroju, Iwonicz Zdrój 1 czerwca 2018 r.
 • Społeczne i prawne skutki uzależnień wśród młodzieży, Konferencja Profilaktyczna z okazji Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości „Włącz myślenie –wyłącz uzależnienie”, Sieradz 28 marca 2018 r.
 • Konsekwencje nowelizacji ustawy prawo o zgromadzeniach – wzrost bezpieczeństwa obywateli czy ograniczenie wolności do organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich?, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, „Człowiek jako podmiot stosunków społeczno-politycznych, prawnych                 i gospodarczych”, Wydział Administracji i Zarządzania w Bełchatowie Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie, Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe w Krośnie, Mentoris – Centrum Edukacyjno-Logopedyczne, Verbum – Centrum Edukacyjno-Logopedyczne, Bełchatów 5 lipca 2017 r.
 • Troska o środowisko jako przejaw patriotyzmu Polaków, IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wydziału Zamiejscowego w Sieradzu AHE w Łodzi Wychowanie patriotyczne. Wspólne wyzwania pedagogiki, polityki bezpieczeństwa i historycznej, Sieradz 25 maja 2016 r.
 • Ogólnopolska Konferencja „Nowe wyzwania administracji i prawa administracyjnego w ochronie środowiska” zorganizowana przez Katedrę Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji, która odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 25 listopada 2015 r.
 • Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy jako element zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Bezpieczeństwo w XXI wieku, geneza-teraźniejszość-przyszłość, Mentoris – Centrum Edukacyjno-Logopedyczne i Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe w Krośnie, Rozworzyn 18 lipca 2015 r.
 • Perspektywy wykorzystania odnawialnych źródeł energii do wytwarzania energii w Polsce w kontekście realizacji polityki energetycznej Unii Europejskiej i Polski, Ogólnopolska konferencja naukowa Ochrona praw człowieka w Polsce i na Świecie w XXI wieku, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi i Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe w Krośnie, Krosno 11 lutego 2015 r.
 • Konstytucyjne i pozakonstytucyjne organy i instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo ekologiczne w Polsce, Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Współczesne wyzwania zarządzania, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania i Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe w Krośnie, Łódź, 15 lutego 2014 r.
 • Parki podworskie i ich rola w kształtowaniu kultury regionu, Międzynarodowa konferencja naukową pt. Regionalizm i wielokulturowość, Ożarów, 27-28 maja 2013 r.
 • Zarys historii ochrony przyrody w Polsce, Międzynarodowa Konferencja - 250 rocznica „Historia Słowiańsko-Bułgarska”, Plovdiv, Bułgaria, 2-3 listopada 2012 r.
 • Nazwisko jako element polskiego systemu antroponimicznego. Charakterystyka językowa i prawna, Międzynarodowa Konferencja „Słowiańska i Bałkańska Onomastyka”, (współautorstwo), 13-15 września 2012 r. Veliko Tyrnowo, Bułgaria.
 • Wpływ jakościowej i ilościowej ochrony gruntów rolnych na prowadzenie działalności rolniczej w Polsce, Ogólnopolska konferencja naukowa „Działalność gospodarcza w Polsce u progu XXI wieku” Łódź, 27 czerwca 2012 r.
 • Tworzenie i ochrona form ochrony przyrody w Polsce „Ochrona środowiska - Różne spojrzenia - Nowe perspektywy”, Warszawa, 27 marca 2012 r.
 • Humanitarna ochrona zwierząt jako czynnik kształtujący stosunek człowieka do zwierząt, I Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Człowiek XXI wieku”, Sieradz, dnia  05 grudnia 2011 r.
 • Prawne aspekty edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży, Konferencja - Człowiek jako najlepsza inwestycja edukacyjna. Dylematy współczesnego kształcenia dzieci i młodzieży”, Wodzisław Śląski dnia 9 czerwca 2011 r.
 • Rola organizacji społecznych we współczesnej ochronie środowiska w Polsce - Międzynarodowa konferencja naukowa „Inny” i „inność” w różnych obszarach życia zbiorowego, Łódź dnia 25 marca 2011 r.
 • Kształtowanie stosunku człowieka do zwierząt w ramach humanitarnej ochrony zwierząt -  Ogólnopolska Konferencję Naukowa - Rola zwierząt  w życiu człowieka, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna  w Sieradzu, Sieradz dnia 11 czerwca 2010 r.

Zainteresowania badawcze:

(w szczególności) Prawo administracyjne, w tym prawo samorządu terytorialnego, partnerstwo publiczno-prywatne), prawo ochrony środowiska, ochrona własności intelektualnej, prawo konstytucyjne, prawo UE i prawo międzynarodowe, prawa człowieka,  bezpieczeństwo wewnętrzne i bezpieczeństwo narodowe (zarządzanie kryzysowe, ochrona danych osobowych, ochrona informacji niejawnych, ochrona danych osobowych, cyberbezpieczeństwo, krajowy system ratowniczo-gaśniczy, bezpieczeństwo ekologiczne, bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej), prawo handlowe i prawo gospodarcze publiczne, prawo cywilne, zarządzanie w administracji publicznej, finanse publiczne, prawo wyznaniowe.  

dr Dorota Gawlik

Kontakt:

 

dr Dorota Gawlik

Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych Filia w Rybniku

d.gawlik@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • Wrzesień 2022- nadal- stanowisko Dyrektora Instytutu Nauk Społecznych w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Filii w Rybniku;
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi (Filia w Rybniku) koordynator ds. zawodowych praktyk studenckich na kierunku kryminologia.
 • 2021- nadal Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi- prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych;
 • 2021- nadal Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie- prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna;
 • 2020 r.- nadal Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi: stanowisko adiunkt; prowadzenie zajęć na kierunku pedagogika I i II stopnia oraz kryminologia I stopnia; prowadzenie seminarium dyplomowego I i II stopnia;
 • 2020- nadal Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi (Filia w Rybniku) koordynator ds. e-learningu;
 • 2020/2021 r. Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach- zatrudnienie w ramach umowy cywilno- prawnej;
 • 2019/2020 r. Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach- zatrudnienie w ramach umowy cywilno- prawne
 • 2016/2017 r. Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego  zatrudnienie w ramach umowy cywilno-prawnej;
 • 2013- 2016 r. praktyka dydaktyczna w ramach studiów doktoranckich (samodzielne prowadzenie zajęć oraz pełnienie funkcji opiekuna praktyk);
 • 2013 praktyki asystenckie: Przedszkole nr 18 w Sosnowcu oraz Szkoła Podstawowa nr 15 (placówki należące do Sieci Szkół i Przeszkoli Promujących Zdrowie)

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Ukończenie kwalifikacyjnych studiów podyplomowych na kierunku Psychopedagogika, Resocjalizacja i socjoterapia;
 • Ukończenie studiów doktoranckich III stopnia (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Wyróżnienie rozprawy doktorskiej i rekomendacja do druku.
 • Udział w szkoleniach i kursach: Psychologia wieku dziecięcego; Socjoterapia; Zarządzanie czasem; Autoprezentacja; Nowoczesne metody nauczania; Efektywna nauka, Trening asertywności;
 • Uczestnictwo w Komitecie Naukowym VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Cyber+Media” organizowanej przez Fundację Tygiel (Lublin 17 grudnia 2021).
 • Udział aktywny w konferencji Wojewódzkiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie Województwa Łódzkiego 29 września 2021- wystąpienie w roli eksperta.
 • Uczestnictwo w Webinarze szkoleniowym WSBiNoZ w Łodzi; 22.04.21 r. „Cyberprzemoc- czym jest i jak przeciwdziałać?’ z wystąpieniem: „Ekshibicjonizm społeczny w sieci i jego konsekwencje dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”;

Wybrane publikacje:

 • Dobrostan zdrowotny studentów w czasie pandemii COVID-19, [w:] Pandemia COVID-19 – wymiar społeczny i medyczny, red. Pomajda P., Kozłowska J., Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin 2022.
 • Promowanie atrakcyjnego ciała w przekazach medialnych wyzwaniem dla promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, [w:] Trendy i kierunki rozwoju promocji zdrowia w Polsce, red. P.F. Nowak, wyd. Politechniki Opolskiej, Opole 2020.
 • Wybrane zachowania zdrowotne studentów pedagogiki [w:] Trendy i kierunki rozwoju promocji zdrowia w Polsce, red. P. F. Nowak,  wyd. Politechniki Opolskiej, Opole 2020 r.
 • Diagnoza zachowań zdrowotnych mieszkańców województwa śląskiego w oparciu o Inwentarz Zachowań Zdrowotnych Z. Juczyńskiego „Chowanna” 2/2018 (10 pkt MNiSW).
 • Kultura masowa jako wyznacznik stylu życia i psychospołecznego funkcjonowania człowieka (konteksty zdrowotne i pedagogiczne) [w:]  Psychospołeczne i środowiskowe konteksty zdrowia i choroby, red. K. Borzucka- Sitkiewicz, wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017.
 • (R)ewolucja rodziny. Konteksty społeczno- pedagogiczne „Wychowanie Na Co Dzień” (5 pkt. MNiSW), Nr 3 (264).
 • Teachers’ Opinions on Health Education Implementation in Polish Lower and Upper Secondary Schools, „The New Educational Review” (15 pkt. MNiSW)  2017 vol.47. No1., s. 151-161.
 • Współczesne modele edukacji zdrowotnej w aspekcie niepełnosprawności, [w: ]Człowiek z niepełnosprawnością w obliczy wyzwań współczesnego świata, red. J. Zieliński, M Przydział, I. Pezdan-Śliż, wyd. Fosze, Rzeszów 2016.
 • Lifestyle and health behaviors as primary determinants of health. Theoretical aspect and research report from own studies (diagnosis of health behaviors among pedagogy students at the University of Silesia), „Scientific Review of Physical Culture”, volume 5, issue 3, 2015, pages: 5-18. (4 pkt. MNiSW).

Udział w konferencjach: 

- Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej WSBiNoZ „PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE” 16 listopada 2021 roku.
- Udział aktywny w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Zdrowie dzieci i młodzieży- implikacje pedagogiczne” (Uniwersytet Warszawski 20.06.18 r.)

- Aktywne uczestnictwo w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów i Młodych Naukowców „Biomedyczne i psychofizyczne uwarunkowania współczesnego sportu” 20-21 kwietnia 2017 r. Wydział Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

- Uczestnictwo aktywne w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Sport a doświadczenia pedagogiczne”  Vysoka skola telesne vychovy a sportu Palestra- Praga- Czechy 20.10.2016 r.

- Uczestnictwo aktywne w Międzynarodowej Konferencji Naukowej ECER 2015 at Corvinus University of Budapest- European Conference on Educational Research "Education and Transition Contributions from Educational Research".

- Uczestnictwo aktywne w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów i Młodych Naukowców „Kultura fizyczna w dobie XXI wieku. Uwarunkowania rozwoju wychowania fizycznego, sportu, turystyki i rekreacji oraz promocji zdrowia”. Wydział Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego 23-24 kwietnia 2015 r.

Zainteresowania badawcze: 

Współczesne obszary ryzyka społecznego i zdrowotnego;

dr Gabriela Kowalska

Kontakt:

 

dr Gabriela Kowalska

Wykładowca

g.kowalska@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2021 do nadal adiunkt w WSBINOZ Rybnik
 • 2019 Emeryt
 • 2013- 2021 adiunkt Instytut badań nad edukacją i komunikacją Politechniki Śląskiej
 • 2012- 2015 profesor nadzwyczajny WSB Gliwice

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Udział w projektach unijnych

Prezes stowarzyszenia Serdeczni na rzecz osób z niepełnosprawnością /terapia, szkolenia, akcje charytatywne/

Przewodnicząca Powiatowej Rady do spraw osób niepełnosprawnych/ organizacja Forum, Sympozjum- promocja WSBINOZ/

Udział w Międzynarodowych i Ogólnopolskich Konferencjach

Założenie Koła Studenckiego Praktyków i Sympatyków Pedagogiki w Rybniku/ min. akcje charytatywne, promocja Uczelni, udział studentów w sympozjum, forum i konferencji /

Ekspert w panelu delfickim

Promowanie działań studentów WSBINOZ w Śląskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych i w Radzie Śląskiego NFZ

Wybrane publikacje:

Poradnik postępowania terapeutyczno pedagogicznego w dystrofii mięśniowej.

Niepełnosprawność - zdrowie - tak wiele znaczeń

"Eye tracker" i system C-Eye w nauce komunikacji dzieci niepełnosprawnych. Nowe wyzwania dla współczesnej pedagogiki specjalnej

Wspomaganie rozwoju poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Ekskluzja i inkluzja osób w stanie terminalnym

Resocjalizacja niepełnosprawnej młodzieży w aspekcie implementowania działań profilaktycznych

Sprzężone zaburzenia rozwoju... I co dalej?.

Dyskurs nad metodami pracy w placówce przedszkolnej

Specjalne potrzeby edukacyjne. Wspomaganie rozwoju - wielość obszarów, wspólnota celów.

Andragogika - dialog z dorosłym

Aktywizacja osób starszych a zdrowe starzenie się

Współczesne spojrzenie na wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli w Polsce

Bezpieczeństwo zdrowotne dzieci w placówkach przedszkolnych

System diagnozy, edukacji i rehabilitacji chorych na dystrofię w Polsce i na świecie

Teorie zachowań agresywnych a odpowiedzialność

Udział w konferencjach:

Konferencja naukowo dydaktyczna Zdrowie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną jednym z zadań Olimpiad Specjalnych Rybnik PAN 2022

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Człowiek i granice” WSP Chełm 2022

I Śląskie Sympozjum Powiatowych Społecznych Rad d.s Osób Niepełnosprawnych Tarnowskie Góry 2021

X Międzynarodowa i Multidyscyplinarna Konferencja Naukowa Dylematy Współczesnej Edukacji, Zaburzenia w procesie edukacji/ Zaburzenia procesu edukacji IV , WSL Częstochowa, 2020

Zainteresowania badawcze:

 • Pomoc edukacyjna, terapeutyczna i diagnostyczna dzieci i młodzieży
 • Wsparcie organizacji pozarządowych
 • Indywidualne Programy Terapeutyczne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Pomoc terapeutyczna dla rodzin dysfunkcyjnych
 • Problemy wykluczenia społecznego
 • Organizacja pomocy społecznej i wsparcie instytucjonalne dla osób z niepełnosprawnością
 • Organizacja i efektywne wykorzystanie czasu wolnego
dr Leszek Kuras

Kontakt:

 

dr Leszek Kuras

Dyrektor Instytutu Prawa i Kryminologii

Wykładowca

l.kuras@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • Kwiecień 2019 r. – obecnie: Medical Magnus Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Dyrektor ds. jakości i rozwoju
 • Październik 2005 r. – luty 2019 r.: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Wykładowca
 • Styczeń 2015 r. – listopad 2018 r.: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju oraz I Zastępca Rektora, a czasowo także Rektor.
 • Czerwiec 2012 r. – maj 2016 r.: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Prodziekan kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
 • Listopad 2009 r. - styczeń 2014 r.: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Specjalista ds. statystyki i analiz w Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Kierownik projektu „Obserwatorium losów zawodowych absolwentów uczelni wyższych” finansowanego ze środków MNiSW oraz NCBiR w ramach priorytetu „Szkolnictwo wyższe i nauka”
 • Ewaluator w projekcie „Absolwent: rozwój Uczelni a regionalna polityka rynku pracy”, realizowanym przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Sieradzu w ramach priorytetu „Szkolnictwo wyższe i nauka”.
 • Autor i współautor licznych projektów badawczych i analitycznych oraz raportów z badań dotyczących łódzkiego i regionalnego rynku pracy.
 • Przewodniczący lub członek komitetów organizacyjnych i naukowych licznych konferencji, m.in. Idee, wartości słowa w życiu publicznym (3 edycje), Profesjonalizacja kreatywności (2 edycje)
 • Uczestnik szkoleń z zakresu zarządzania oraz wdrażania procedur zarządzania jakością
 • Uczestnik, a później także organizator szkoleń z zakresu nowoczesnych rozwiązań szkoleniowych i edukacyjnych: e-learning, myślenie twórcze, budowanie zespołu i zarządzanie potencjałem

Wybrane publikacje:

 

Monografie, podręczniki, czasopisma

 • (2018), Kreatywność w edukacji, sztuce i biznesie, (Redaktor naukowy wraz z Z.J. Czarnecki, M. Stasiak), Wydawnictwo AHE w Łodzi, Łódź 2018
 • (2017), Media, kultura, społeczeństwo, nr. 11-12/2016-2017, (Redaktor naczelny czasopisma), Wydawnictwo AHE w Łodzi, Łódź 2017
 • (2017), Konceptualizacja profesjonalizacji kreatywności (Redaktor naukowy wraz z E. Woźnicka, K. Witerska), AHE w Łodzi, Łódź 2017
 • (2016), Idee, wartości, słowa w życiu publicznym i reklamie (Redaktor naukowy wraz z G. Majkowski, A. Fadecka), Wydawnictwo AHE w Łodzi, Łódź 2016
 • (2015), Media, kultura, społeczeństwo, nr. 9-10/2014-2015, (Redaktor tematyczny czasopisma), Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2015
 • (2014), Podręcznik wdrażania i prowadzenia obserwatorium losów zawodowych absolwentów uczelni wyższych, (Redaktor merytoryczny), Wydawnictwo AHE w Łodzi, Łódź 2014
 • (2014), Idee, wartości, słowa w życiu publicznym (Redaktor naukowy wraz z G. Majkowski, J. Makowska), Wydawnictwo AHE w Łodzi, Łódź 2014
 • (2013), Media, kultura, społeczeństwo, nr 7-8/2012-2013, (Redaktor tematyczny czasopisma), Wydawnictwo AHE w Łodzi, Łódź 2013

 

Artykuły

 • (2017), Orientacja kolektywistyczna vs orientacja indywidualistyczna, homo sociologicus vs homo kreator – dychotomia czy integralność postaw? [w:]  E. Woźnicka, K. Witerska, L. Kuras (red.) Konceptualizacja profesjonalizacji kreatywności, Wydawnictwo AHE w Łodzi, Łódź 2017
 • (2014), Podmiotowi czy autorytarni? – główne tezy i wnioski projektu badawczego „Podmiotowość w perspektywie doświadczeń życiowych Polaków”, [w:] G. Majkowski, L. Kuras, J. Makowska (red.), Idee, wartości, słowa w życiu publicznym, Wydawnictwo AHE w Łodzi, Łódź 2014
 • (2014), L. Kuras, J. Stempień, Bilans etosu pracy w województwie łódzkim, [w:] Janusz Moos, Maciej Kułak (red.), Przemiany w edukacji zawodowej w kontekście relacji szkoła – rynek pracy, ŁCDNiKP, Łódź
 • (2014), Leszek Kuras, Wiesław Przybyła, Łukasz Zaorski-Sikora, Zmiany edukacji akademickiej. O kształceniu podmiotowym na potrzeby rynku pracy, [w:] Janusz Moos, Maciej Kułak (red.), Przemiany w edukacji zawodowej w kontekście relacji szkoła – rynek pracy, ŁCDNiKP, Łódź
 • (2013), Podmiot aktywny – przegląd wybranych koncepcji podmiotu i podmiotowości, [w:] E. Woźnicka, Ł. Zaorski-Sikora (red.), Akademia. Idee, metody, działania, Wydawnictwo AHE w Łodzi, Łódź
 • (2013), Demokracja i społeczeństwo obywatelskie we współczesnej Polsce – sukces czy porażka, [w:] S. Partycki (red.), Samorządność w warunkach kryzysu, Wydawnictwo KUL, Lublin
 • (2013), Badania podmiotowości Polaków – założenia metodologiczne i wybrane ustalenia empiryczne, [w:] B.J. Grzyb, A. Łacina-Łanowski, M. Wasielewski (red.), W poszukiwaniu metodologicznych fundamentów współczesnej pedagogiki, Wydawnictwo AHE w Łodzi,  Łódź
 • (2012), Doświadczenie życiowe a podmiotowość Polaków – wybrane ustalenia badawcze, [w:] J. Bartoszewski, J. Lisiecka, J. Swędrak (red.), Zadania współczesnej humanistyki. Człowiek i nauka, Kraków 2012
 • (2011), Wizerunek polityczny i reklama polityczna, [w:] Beata Lisowska (red.), Aspekty kultury współczesnej. Analizy i interpretacje wybranych zjawisk, Wydawnictwo AHE w Łodzi
 • (2011), Warsztat: „Reklama w polityce. Reklama wyborcza – narzędzie kształtowania wizerunku politycznego”, [w:] Beata Lisowska (red.), Aspekty kultury współczesnej. Analizy i interpretacje wybranych zjawisk, Wydawnictwo AHE w Łodzi
 • (2011), Kształcenie nastawione na podmiotowość uczącego się, [w:]  Antoni Augustyn, Anatol Bodanko, Norbert Niestolik, Dylematy współczesnego wychowania i kształcenia, Wydawnictwo AHE w Łodzi
 • (2011), L. Kuras, J. Stempień, Potrzeby regionalnego rynku pracy w układzie etosu pracy. Studium przypadku dla województwa łódzkiego, Wydawnictwo i Pracownia Poligraficzna ŁCDNiKP, Łódź
 • (2010), Społeczeństwo polskie i jego problemy po 20. latach transformacji. Sprawozdanie z konferencji, [w:] Media – Kultura - Społeczeństwo, nr 1 (5)/2010, Wydawnictwo AHE w Łodzi
 • (2010), Pomiędzy „funkcjonalnym” a „enklawowym” społeczeństwem obywatelskim. O kapitale społecznym i „obywatelskości” w Polsce – wybrane aspekty, [w:] Danuta Walczak-Duraj (red.), Społeczeństwo wobec wyzwań współczesności. Wybrane podejścia badawcze i interpretacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • (2010), Pokolenie’89 – czyli bierni demokraci, [w:] Ewa Nowak, Rafał Riedel, Polska i Europa Środkowa. Demokratyzacja, konsolidacja, Europeizacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • (2010), L. Kuras, J. Stempień, J. Tokarski, Prognoza zatrudnienia w województwie łódzkim na lata 2010-2014, Wydawnictwo i Pracownia Poligraficzna Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Łódź
 • (2010), L. Kuras, E. Ciepucha (red.), Jaki pracownik – jaki zawód? Analiza internetowych i prasowych ofert pracy, Wydawnictwo i Pracownia Poligraficzna ŁCDNiKP, Łódź
 • (2010), L. Kuras, E. Ciepucha, (red.), Edukacja, gospodarka i rynek pracy w województwie łódzkim – wybrane obszary. Stan na koniec listopada 2009 roku, Wydawnictwo i Pracownia Poligraficzna ŁCDNiKP, Łódź
 • (2009), Obywatelska (nie)aktywność „e-pokolenia”, [w:] Sławomir Partycki (red.), E-gospodarka, E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej, t.2, Wydawnictwo KUL, Lublin
 • (2008), Świadomość, aktywność, odpowiedzialność – czyli o podmiotowości, [w:] Sławomir Partycki (red.), Kultura a rynek, t.1, Wydawnictwo KUL, Lublin
 • (2008), O podmiotowości i jej koncepcjach, [w:] Innowacje w Edukacji Akademickiej, t. 7, Wydawnictwo WSHE w Łodzi
 • (2007), Społeczeństwo polskie – między podmiotowością a autorytaryzmem, [w:] Sławomir Partycki, (red.), Nowoczesność – Ponowoczesność - Społeczeństwo obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodniej, t.2, Wydawnictwo KUL, Lublin
 • (2007), Rola mediów i reklamy politycznej w kreowaniu wizerunku politycznego, [w:] Anna M. Zarychta, Łukasz Donaj (red.), Media a Polityka, WSSM, Łódź
 • (2007), Kultury i organizacje, recenzja książki Geerta Hofstede i Gerta Jana Hofstede Kultury i organizacje. Zaprogramowane umysłu, PWE, Warszawa 2007, [w:] Media – Kultura - Społeczeństwo, nr 2, Wydawnictwo WSHE w Łodzi
 •  (2006), Media i marketing polityczny, [w:] Media – Kultura - Społeczeństwo, nr 1, Wydawnictwo WSHE w Łodzi
 • (2006), Kształtowanie wizerunku politycznego w perspektywie etycznej, [w:] Danuta Walczak-Duraj, (red.), Wartości etyczne w kampaniach wyborczych 2005 roku, Katedra Socjologii Polityki i Moralności Uniwersytetu Łódzkiego
 • (2006), Homo sovieticus w społeczeństwie obywatelskim, [w:] Sławomir Partycki, (red.), Nowa ekonomia a społeczeństwo, t.2, Wydawnictwo KUL, Lublin

Udział w konferencjach:

 • (2018), XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nowe problemy e-gospodarki i e-społeczeństwa”, Organizator: KUL Jana Pawła II w Lublinie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, The Armenian Marketing Association, Fundacja Edukacyjna „Transformacje”, Nałęczów 21-23 maja 2018 r. (Referat: Kształcenie podmiotowe jako czynnik rozwoju kompetencji użytecznych w nowoczesnym społeczeństwie, Prowadzenie Grupy Eksperckiej nr 1)
 • (2018), III Konferencja Naukowa „Profesjonalizacja kreatywności”, Organizator: AHE w Łodzi, Łódź 19-20 kwietnia 2018 r. (Komitet Organizacyjny Konferencji, Przewodniczenie Sekcji: Kreatywność w biznesie)
 • (2017), Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Profesjonalizacja kreatywności: Kreatywne myślenie – kreatywne działanie”, Organizator: AHE w Łodzi, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Lublin 25-26 kwietnia 2017 r. (Komitet Organizacyjny Konferencji, Przewodniczenie Sekcji: Kreatywność regionów)
 • (2017), III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Idee, wartości, słowa w życiu publicznym i sztuce”, Organizator: AHE w Łodzi, Łódź 15 listopada 2017 r. (Referat: (Bez)podmiotowość w sferze politycznej, czyli o alienacji politycznej, Komitet Organizacyjny Konferencji)
 • (2016), Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Profesjonalizacja kreatywności”, Organizator: AHE w Łodzi, współorganizator: Polskie Stowarzyszenie Kreatywności, Łódź 15-16 marca 2016 r. (Komitet Organizacyjny Konferencji, Przewodniczenie Sekcji: Profesjonalizacja kreatywności w sektorze kreatywnym)
 • (2015), Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Idee, wartości, słowa w życiu publicznym i w reklamie”, Organizator AHE w Łodzi, Łódź 22-23 kwietnia 2015 r. (Referat: Idee, wartości i słowa w kampanii prezydenckiej 2015, Przewodniczący Sesji Plenarnej Konferencji)
 • (2014), Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo a zdrowie w warunkach zmian społecznych”, Organizator, Instytut Teologiczny im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli. Sandomierz, 29.05.2014 r. Referat: Bieganie, fitness, slow food – socjologiczne spojrzenie na zjawisko zdrowego stylu życia Polaków.
 • (2013), XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Gospodarcze i społeczne strategie działań w warunkach kryzysu finansowego. Doświadczenia Europy środkowej i wschodniej”, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Nałęczów, 13-15.05.2013 r. (referat: Demokracja i społeczeństwo obywatelskie we współczesnej Polsce - sukces czy porażka, prowadzenie grupy eksperckiej dotyczącej problematyki przedstawionej w referacie)
 • (2013), Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kształcenie przez całe życie. Perspektywy i nadzieje”, Organizator WSHE w Sieradzu, Sieradz 13.12.2013 r. Referat: O dwóch modelach edukacji – przyczynek do dyskusji. Członek Komitetu Naukowego Konferencji
 • (2013), Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Idee, wartości, słowa w życiu publicznym”, Organizator AHE w Łodzi (organizacja konferencji, referat: Demokracja jako wartość – wartość demokracji w Polsce, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji, prowadzenie sekcji tematycznej), Łódź 17-18.04.2013
 • (2012), Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Możliwość w nauce, nauka w możliwości”, Sieradz, 15 maja 2012 r.; referat: „Doświadczenie życiowe a podmiotowość Polaków – wybrane ustalenia badawcze”
 • (2012), Konferencja Naukowa „Metodologia współczesnej humanistyki”, Wodzisław Śląski, 22 czerwca 2012 r.; referat: „Badania podmiotowości Polaków – założenia metodologiczne i wybrane ustalenia empiryczne”
 • (2010), Konferencja Naukowa „Polityka – etyka – praca. Dylematy społeczne po dwóch dekadach transformacji (1989-2010)”, Bukowina Tatrzańska, 7-9 czerwca 2010 r.; referat: Pomiędzy funkcjonalnym a enklawowym społeczeństwem obywatelskim. O kapitale społecznym i obywatelskości w Polsce – wybrane aspekty
 • (2009), X Międzynarodowa Konferencja Naukowa „E-gospospodarka, E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej”, Nałęczów 11-13.05.2009; referat: Obywatelska (nie)aktywność „e-pokolenia”
 • (2009), Konferencja Naukowa „Polska i Europa Środkowa - demokratyzacja, konsolidacja, europeizacja" - Nałęczów, 28-29 maja 2009 r.; referat: Społeczna i polityczna aktywność pokolenia’89
 • (2008), IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kultura a rynek”, Nałęczów, 12-14.05.2008, referat: Świadomość, aktywność, odpowiedzialność – czyli o podmiotowości
 • (2007), VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nowoczesność – ponowoczesność – społeczeństwo obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodniej”, Nałęczów 14-16.05.2007; referat: Społeczeństwo polskie – między podmiotowością a autorytaryzmem
 • (2006), VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nowa ekonomia a społeczeństwo”, Nałęczów15-17.05.2006; referat: Homo sovieticus w społeczeństwie obywatelskim
 • (2006), Konferencja Naukowa „Marketing polityczny – szansa czy zagrożenie dla demokracji”, Poznań, 16-17.02.2006; referat: Reklama wyborcza – narzędzie kształtowania wizerunku politycznego
 • (2006), Konferencja Międzynarodowa „Media a Polityka”, Łódź, 27-28.04.2006; referat: Rola mediów w kreowaniu wizerunku politycznego
 • (2005), Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Moralność w polityce czy polityka w moralności”, Bukowina Tatrzańska, 08-10.09.2005; referat: Budowanie wizerunku politycznego a etyka

Zainteresowania badawcze:

 • Zarządzanie jakością i zespołem
 • Podmiotowość w biznesie, edukacji i zarządzaniu
 • Komunikacja interpersonalna i kreowanie wizerunku w sferze publicznej (od organizacji biznesowej do marketingu politycznego),
 • Wybrane problemy sfery publicznej (rynek pracy, zmiana społeczna, nowoczesne organizacje)
dr Janusz Maj

Kontakt:

 

dr Janusz Maj

Wykładowca

j.maj@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
 • Kolegium Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Autorskie Licea Artystyczne we Wrocławiu
 • Praca w charakterze pedagoga oraz nauczyciela etyki i filozofii

 

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Organizacja  Studenckiego Koła Naukowego ,Agora ’ oraz opieka naukowa(Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze)

Organizacja seminariów i konferencji naukowych mających charakter popularyzatorski (Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, Kolegium Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu, Autorskie Licea Artystyczne we Wrocławiu)

Czynny udział w konferencjach naukowych

Monografia naukowa i publikacje naukowe

Wybrane publikacje:

 

Monografia naukowa:

Janusz Maj, Wezwanie mowy. Myślenie mowy, liturgia i piękno w filozofii Franza Rosenzweiga, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków 2009.

 

Pedagogika

Janusz Maj, Użyteczność, empowerment i praca socjalna, w: I. Świtała (red.), Homo et Societas. Wokół pracy socjalnej,  Nr 5/2020, s. 12-21, Kraków 2020.

Janusz Maj, Użyteczno-emancypacyjny potencjał dialogu dla dobra innych w pracy socjalnej, w: D. Jankowska (red.), Pedagogika. Emancypacyjny potencjał dialogu, Warszawa 2017.

Janusz Maj, Nowe nauczanie Franza Rosenzweiga, Lehrhaus i utopia edukacyjna, w: (red.) K. Rejman, R. Włodarczyk, Utopia a edukacja. Nadzieje i rozczarowania wyobrażeniami świata możliwego, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017, s. 125 – 139.

Janusz Maj, Uznanie społecznego w ujęciu Axela Honnetha. Społeczeństwo posttradycyjne i intersubiektywne etyczne relacje uznania, w: (red.) F. Mroczko, J. Widerski,  Komunikacja w przestrzeni publicznej, Zeszyty Wydziału Humanistycznego Jelenia Góra 2016, s. 13 – 32.

Janusz Maj, Grażyna Lubowicka, Uniwersalne, tradycyjne wartości w ponowoczesności -  kryzys czy zmiana?, w: Edukacja Etyczna 2016, nr 12, s. 69 – 75.

Janusz Maj, Nauczać słowa słowem. Seminarium ,,Mity (po)nowoczesnej Europy” jako model edukacyjny realizowany w Autorskich Liceach Artystycznych i Akademickich we Wrocławiu, w: (red.) A. Sarnat, Licea ALA skoncentrowane na uczniu. Nowa kultura szkoły?, Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, Wrocław 2016, s.141 – 149.

Janusz Maj, Empowerment jako samostanowienie i egzystencja podmiotu (jednostki). Empowerment as Individual Self-Determination and Exsitence, w: V International Conference on Critical Education. Analyze, Educate, Organize. Critical Education for Social and Economic Justice. Book of Abstracts., Wrocław 2015, s. 128 - 129.

 Janusz Maj, Spotkanie jako kategoria pedagogiczna i wydarzenie wychowujące, rec. M. Jagiełło, Spotkania, które zmieniają. O spotkaniu jako kategorii pedagogicznej i wydarzeniu wychowującym na drodze życia, Kraków 2014,  w: Edukacja Etyczna,  7/2014 Kraków (pismo internetowe).

Janusz Maj, Koncepcja pedagogiczna Janusza Korczaka a idea miłości bliźniego, w: (red.) D. Jankowska, Pedagogika dialogu. Wokół pedagogii Janusz Korczaka,, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2014, s. 46 – 55.

Janusz Maj, Relatywizm aksjologiczny a edukacja w społeczeństwie ponowoczesnym, w:      Podstawy edukacji. Sfera wartości i zasad – konstruowanie podmiotu,t.6, Kraków 2013, s. 39 – 61.

 Janusz Maj, Tomasz T. Brzozowski, Adrianna Sarnat-Ciastko, Młodzież a wartości. Uczniowska platforma dyskusyjna, w: Podstawy edukacji. Sfera wartości i zasad – konstruowanie podmiotu,t.6, Kraków 2013, s. 307 – 313.

Janusz Maj, Nauczać słowa słowem. Forma seminaryjna jako model edukacyjny realizowany w Autorskich Liceach Artystycznych we Wrocławiu, w: Lacan, Szechita i Mity ponowoczesnej Europy,  Edukacja Etyczna, 6/2013, Kraków (pismo internetowe).

Janusz Maj, Pluralizm wartości a równość szans edukacyjnych, w: (red.) B. Maj, W. Żłobicki, Nierówność szans edukacyjnych w Europie i w Polsce – przyczyny, skutki, koncepcje zmian, XXIV Forum Pedagogów, Wrocław 2013, s. 263 – 280.

Janusz Maj, Autonomia i odpowiedzialność w ujęciu Janusza Korczaka wobec pedagogiki ponowoczesnej, w: (red.)  B. Piątkowska Czas na wychowanie III – Złożona realność wychowania,  Wałbrzych 2013, s. 67 – 94.

Janusz Maj, Tożsamość pedagogiki i filozofia dialogu w horyzoncie paidei Innego, w: XXII Forum Pedagogów. Transdyscyplinarność pedagogiki. Wymiar teoretyczny i praktyczny, (red.) R. Włodarczyk, W. Żłobicki, Kraków 2011, s. 169-175.

Janusz Maj, Egzystencjalne formy doświadczenia dialogicznego, w: Pedagogika dialogu, (red.) E. Dąbrowa, D. Jankowska, Doświadczenie dialogu w rzeczywistości XXI wieku, Warszawa 2010, s.44-51.

 

Filozofia

Janusz Maj, Sobość jako relacja z sobą (Søren Kierkegaard, Franz Rosenzweig), w: (red.) M. Gołaszewska, Studia o filozofii Sørena Kierkegaarda. Koncepcje, polemiki, inspiracje,  Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie, Warszawa 2015, s. 367 – 403.

 Janusz Maj, Czyn(y) miłości (Franz Rosenzweig, Søren Kierkegaard), w: W kręgu Kierkegaarda, (red. A. Szwed, Wydawnictwo Marek Derewiecki Warszawa – Kęty 2014, s.390-406.

Janusz Maj, Spotkanie jako wydarzenie duchowe w ujęciu dialogicznym, w: (red.) J. Baniak, Duchowość religijna jako droga wewnętrznego doskonalenia współczesnego człowieka zachodniego chrześcijaństwa. Konteksty antropologiczne i socjologiczne, Toruń 2012, s. 49 - 62.

 Janusz Maj, Filozofia dialogu Franza Rosenzweiga antycypacją teologii, w: (red) J. Baniak, Filozofia dialogu, Poznań, tom 8/2009, s. 187-201.

 Janusz Maj, Dialog jako wydarzenie duchowe. Interpretacja filozoficzna dialogu, w: Filozofia dialogu, (red.) J. Baniak, Poznań, tom 7/2009, s. 27-40.

Udział w konferencjach:

 • Tytuł wystąpienia: Użyteczno-emancypacyjny potencjał dialogu (w pracy socjalnej)
  Tytuł konferencji: Emancypacyjno-krytyczny potencjał dialogu
  Organizator konferencji: Akademia Pedagogiki Specjalnej
  Miejsce i data: Warszawa, 9 grudnia 2016 roku (pedagogika, praca socjalna)
 • Tytuł wystąpienia: Nowe nauczanie – edukacyjna utopia Franza Rosenzweiga
  Tytuł konferencji: Utopia a edukacja
  Organizator konferencji: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego
  Miejsce i data:  Wrocław, 29 września 2016roku (pedagogika)
 • Tytuł wystąpienia: Bliźni ,,dotknięty” mową Objawienia – meta – styczny sens podmiotu
  Tytuł konferencji: Bóg – Człowiek – Świat. W 130. Rocznicę urodzin Franza Rosenzweiga
  Organizator konferencji: Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego
  Miejsce i data: Wrocław, 15 kwietnia 2016 roku (filozofia)
 • Tytuł wystąpienia: Dasein i bliźni – pytanie o metafizyczność podmiotu
  Tytuł konferencji: Kryzys człowieczeństwa? Edycja 1: Humanistyka i nauki społeczne wobec ,,śmierci człowieka”
  Organizator konferencji: Akademia Ignatianum w Krakowie
  Miejsce i data konferencji: Kraków, 12-13 maja 2016 roku (filozofia)
 • Tytuł wystąpienia: Dialogiczne bycie w świecie a edukacja 
  Tytuł konferencji: Codzienność jako wyzwanie edukacyjne
  Organizator konferencji: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego
  Miejsce i data konferencji: Wrocław, 26 listopada 2015r. (pedagogika)
 • Tytuł wystąpienia:, Empowerment jako samostanowienie i egzystencja podmiotu (jednostki). Empowerment as Individual Self-Determination and Exsitence,
  Temat konferencji: w: V International Conference on Critical Education. Analyze, Educate, Organize. Critical Education for Social and Economic Justice.
  Organizator: Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
  Miejsce i czas: Wrocław, 15-18 czerwca 2015 roku (pedagogika)
 • Tytuł wystąpienia: Ekonomiczno-kulturowe uwarunkowania ubóstwa i zadania pracy socjalnej
  Temat konferencji: XV Ogólnopolska Konferencja Pracowników Socjalnych, Ograniczanie ubóstwa przez skuteczną ochronę socjalną i aktywną integrację społeczna w pracy socjalnej
  Organizator: Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych – Centrum AV w Częstochowie, Zakład Pracy Socjalnej Akademii Pedagogicznej im. Jana Długosza w Częstochowie, Kolegium Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu
  Miejsce i czas: Częstochowa, 1-3 czerwca 2015 roku (praca socjalna)
 • Tytuł wystąpienia: Sukces jako kres człowieka refleksyjnego
  Temat konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa. XXVII Forum Pedagogów, Sukces jako zjawisko edukacyjne
  Organizator: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego
  Miejsce i czas: Wrocław, 24 – 25  października 2014 roku. (pedagogika)
 • Tytuł wystąpienia: Wartość wolności i autonomii rodziny w pracy socjalnej
  Temat konferencji: XXIV Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej oraz Seminarium Naukowe pt. Rodzina w pracy socjalnej
  Organizator: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Miejsce i czas: Toruń, 5 – 7 listopada 2014 roku. (praca socjalna)
 • Tytuł wystąpienia: Utylitaryzm (w) pracy socjalnej,
  Temat konferencji: Praca socjalna w poszukiwaniu tożsamości na tle przemian społecznych i ekonomicznych,
  Organizator: Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
  Miejsce i czas: Warszawa, 18 – 19 września 2014roku. (praca socjalna)
 • Tytuł wystąpienia: Etyka bliźniego i praca socjalna
  Temat konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Uniwersalizm pracy ludzkiej – współczesne konotacje
  Organizator: Instytut Pracy Socjalnej oraz Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
  Miejsce i czas: Kraków, 29 – 30 maja 2014 roku. (praca socjalna)
 • Tytuł wystąpienia: Odpowiedzialność w relacji międzyosobowej a realizacja kontraktu socjalnego 
  Temat konferencji: Kontrakt socjalny w procesie aktywizacji osób i rodzin szansą na nową jakość pracy socjalnej
  Organizator: Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i socjalnych – Centrum AV w Częstochowie, Zakład Pracy Socjalnej Akademii Pedagogicznej im. Jana Długosza w Częstochowie, Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi, Kolegium Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu.
  Miejsce i czas: Częstochowa, 16 – 18 czerwca 2014 roku. (praca socjalna)
 • Tytuł wystąpienia: Sobość jako relacja do siebie samego (Søren Kierkegaard, Franz Rosenzweig)
  Organizator: Konferencja interdyscyplinarna współorganizowana przez Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Duński Instytut Kultury, Towarzystwo Naukowe Warszawskie pod patronatem Ambasady Danii w Polsce.
  Miejsce i czas: Warszawa, 25-27 października 2013 roku (filozofia)
 • Tytuł wystąpienia: Edukacja w ponowoczesności wobec relatywizmu (zróżnicowania)
  Temat VIII Zjazdu Pedagogicznego: Edukacja. Inkluzja. Różnice.
  Organizator: Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.
  Miejsce i czas: Gdańsk, 19-21 września 2013 roku (pedagogika)
 • Tytuł wystąpienia: Czyn(y) miłości (Franz Rosenzweig, Søren Kierkegaard)
  Temat kongresu: Międzynarodowy Kongres. Aktualność Kierkegaarda. W 200-setną rocznicę urodzin duńskiego myśliciela
  Organizator: Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  Miejsce i czas: Kraków, 10-12 czerwca 2013 roku (filozofia)
 • Tytuł wystąpienia: Koncepcja pedagogiczna Janusza Korczaka a idea miłości bliźniego
  Temat konferencji: V Konferencja Pedagogiki Dialogu, Od Janusza Korczaka do…- poszukiwaniu pedagogii dialogu
  Organizator: Katedra Podstaw Pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
  Miejsce i czas: Warszawa, 5 grudnia 2012 roku (pedagogika)

Zainteresowania badawcze:

Filozofia dialogu, etyka relacji wychowawczych,  filozofia edukacji i współczesna pedagogika społeczna, aksjologiczne wymiary pracy socjalnej, terapia filozoficzna i filozofia praktyczna.

dr Małgorzata Marszałek

Kontakt:

 

dr Małgorzata Marszałek

wykładowca

m.marszalek@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • psycholog w jednostce samorządowej
 • psycholog w kontrakcie psychiatrycznym realizowanym w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego
 • adiunkt w WSBiNoZ.

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • udział w tworzeniu innowacyjnego projektu pt. „Pierwsza pomoc w sytuacjach kryzysu osób z niepełnosprawnościami”, RCPS w Łodzi
 • konsultant kryzysowy, IPTK
 • mgr psychologii, jednolite magisterskie psychologia, UŁ
 • dr nauk humanistycznych w zakresie filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, UW
 • mgr pedagogiki, jednolite magisterskie
 • Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie, kurs zaawansowany
 • Certyfikat Specjalisty w zakresie Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie
 • Instytut Psychologii Zdrowia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Studia Podyplomowe w zakresie Organizacji Pomocy Społecznej
 • Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, kurs podstawowy
 • Instytut Psychologii Zdrowia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne
 • Studium Pomocy Psychologicznej, Instytut Psychologii Zdrowia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Wybrane publikacje:

 • M. Marszałek, J. Miniszewska, M. Zadworna-Cieślak, Międzynarodowa konferencja „Psychologiczne aspekty pomagania”, Katedra psychologie Filozofickè fakulty Ostravskè univerzity „Life satisfaction among social service and administrative sector employers – pilot study”.
 • M. Marszałek M., i Zadworna Cieślak M., artykuł pt. „Różne oblicza starości”, w: „Człowiek wobec zagrożeń współczesności”, redakcja naukowa Violetta Tanaś, Wojciech Welskop, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Łódź 2017, s.173 - 183.
 • M. Marszałek „Jak sobie szkodzimy”, nr.9, wrzesień 2003, s.11.
 • M. Marszałek „Powody niszczenia siebie”, nr.9, wrzesień 2003, s. 14.
 • M. Marszałek „Rany modne, rytualne albo rozpaczliwe”, nr.5, maj 2003, s. 35-36.

Udział w konferencjach:

 • 6-7.11.2018r. Marszałek M., Miniszewska J., Zadworna-Cieślak M., Międzynarodowa konferencja „Psychologiczne aspekty pomagania”, Katedra psychologie Filozofickè fakulty Ostravskè univerzity „Life satisfaction among social service and administrative sector employers – pilot study”.
 • 11-13.12.2017r. Marszałek M., Zadworna-Cieślak M., Interdyscyplinarna  Konferencja Naukowa „Edukacja i nauka w globalnym świecie – dylematy, wyzwania, perspektywy”, temat prezentacji: „Andragogika wobec wyzwań wieku senioralnego”.
 • 18.05.2017r. Marszałek M., Zadworna-Cieślak M., V Międzynarodowa E-konferencja Naukowa z cyklu Pedagogika XXI wieku – dylematy i wyzwania „Człowiek wobec zagrożeń współczesności”, zorganizowana przez Katedrę Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, referat    pt. „Różne oblicza starości”.

Zainteresowania badawcze:

 • Podejście psychodynamiczne
 • Filozofia społeczna
dr Agnieszka Murawska

Kontakt:

 

dr Agnieszka Murawska

Wykładowca

a.murawska@wsbinoz.pl

dr Krzysztof Nawrocki

Kontakt:

 

dr Krzysztof Nawrocki

Adiunkt

k.nawrocki@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • Wieloletnia praktyka prawnicza – od 2012 roku Sąd Okręgowy w Łodzi, a następnie od 2013 roku do 2021 roku związany z Sądem Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, gdzie pracowałem jako asystent sędziego w V oraz VI Wydziale Karnym.
 • Obecnie od października 2021 roku adiunkt WSBiNoZ w Łodzi. Własna praktyka prawnicza – radca prawny.
 • Członek Helsińskiej Inicjatywy dla Praw Człowieka.

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył studia jednolite magisterskie oraz studia doktoranckie. Praca magisterska pt. Podkultura więzienna, napisana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Stefana Lelentala. Stopień naukowy - doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne uzyskałem na podstawie rozprawy doktorskiej obronionej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego pt. Podkultura więzienna na tle przemian społecznych we współczesnej Polsce, napisanej pod kierunkiem dr hab. prof. nadzw. UŁ Grzegorza Wicińskiego w Katedrze Prawa Karnego Wykonawczego.

Fragment recenzji autorstwa prof. zw. dr hab. Macieja Szostaka dotyczący dysertacji doktorskiej - dr Krzysztofa Nawrockiego - pt. Podkultura więzienna na tle przemian społecznych we współczesnej Polsce:

Problematyka opiniowanej dysertacji doktorskiej należy z pewnością do kategorii tych zagadnień, które z jednej strony wymagają specjalistycznego przygotowania merytorycznego, z uwagi na jej enigmatyczność i konieczność posiadania „naukowo-warsztatowych” merytorycznych „kodów dostępu” do wiedzy, informacji, a przede wszystkim materiału badawczego, z drugiej zaś, to rodzaj refleksji wzbudzający poznawczą ciekawość nie tylko wśród specjalistycznie przygotowanych prawników, kryminologów czy zainteresowanych penologią Czytelników, chcących na chwilę wyjść poza struktury bezpiecznego „świata wolności” aby poznać to co dzieje się po drugiej stronie, co jest „zakryte” dla przeciętnego człowieka, czyli tego, co dzieje się w zakładach karnych. Problematyka (szczególnie tej dysertacji), przede wszystkim powinna wzbudzać zainteresowanie decydentów odpowiedzialnych za tworzenie, kontrolę i predykcje rozwoju systemu penitencjarnego w Polsce. Autor poddał bowiem sui generis kulturowej konfrontacji zderzenie dwóch światów i wzajemnych ich na siebie oddziaływań, ewolucyjnych zmian wywołanych polityczną sytuacją w różnych okresach historii Polski. Z jednej perspektywy „uchylając rąbka tajemnicy” dla Czytelników tego co dzieje się „za kratami” opisując zwyczaje, historię i zasady tzw. „drugiego życia” , z drugiej wskazując na znaczenie zmian społecznokulturowych w obszarze „paradygmatów działań przestępczych", subkultur, czy tworzenia się nowych form społeczno-patologicznych aktywności, jakie miały miejsce po 1989r. w życiu społecznym Polski i ich odwzorowaniu w systemie penitencjarnym, uwzględniając przede wszystkim konsekwencje takich przemian wobec osób ze środowiska skazanych. Ukazując wzajemne relacje dwóch światów oraz konsekwencje dla systemu penitencjarnego ich wzajemnego oddziaływania.

Organizator prelekcji w łódzkich placówkach oświatowych.

Wybrane publikacje: 

 • Tożsamość grupowa środowisk „kibicowskich” w aspekcie penitencjarnym, [w:] Z problematyki badań empirycznych w prawie karnym wykonawczym, cz. 2 (ISSN: 0239-6661; ISBN: 978-83-229-3756-3)
 • Wiek a odpowiedzialność karna – czyli kiedy nieletni odpowiada na zasadach Kodeksu Karnego, Przegląd Edukacyjny, nr 3 (122) 2021 (ISSN 1231-322X).
 • „Dopalacze” – otwarta puszka Pandory, Przegląd Edukacyjny, nr 1 (120) 2021 (ISSN 1231-322X).
 • Proces destygmatyzacji przestępcy w nauce Św. Jana Pawła II, Przegląd Edukacyjny, nr 1 (116) 2020 (ISSN 1231-322X).
 • MUZYKA HIP – HOP jako pomost prowadzący do zachowań ryzykowych młodzieży, Przegląd Edukacyjny, nr 3/4 (114/115) 2019 (ISSN 1231-322X).
 • Za kim jesteś ? – subkultura okołosportowa, Przegląd Edukacyjny, nr.2 (113) 2019 (ISSN 1231 – 322X).
 • Normy nieformalne w aspekcie zachowań  ryzykownych młodzieży, Przegląd Edukacyjny, nr.2 (109) 2018 (ISSN 1231-322X).

Udział w konferencjach:

Liczny udział w różnego rodzaju konferencjach – między innymi: Konferencja naukowa XX lat Kodeksu Karnego Wykonawczego, Wrocław 31 maja 2019 r. czy też VI Kongres Penitencjarny, Popowo 6 – 8 lutego 2019 r. 

Udział w szkoleniach organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP):

Istotne zmiany kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego, Lublin 28 maja 2020 r.;

Środki zabezpieczające w postępowaniu karnym, Lublin 19 maja 2020 r.;

Finanse i rachunkowość - wybrane zagadnienia, Lublin 15 maja 2020 r.;

Komunikatywność i walory językowe uzasadnień orzeczeń, Lublin 2 – 4 grudnia 2019 r.;

System Dozoru Elektronicznego, Lublin 27 listopada 2019 r.,;

Europejski nakaz dochodzeniowy w sprawach karnych, Łódź 15 maja 2018 r.;

- Zasady wymiaru kary łącznej oraz orzekanie w przedmiocie wyroku łącznego, Lublin 14 września 2017 r.

Zagadnienia intertemporalne na gruncie Kodeksu karnego, Lublin 14 września 2017 r.;

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego w świetle ostatnich nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, Lublin 22 stycznia 2016 r.;

Zorganizowana przestępczość transgraniczna, Lublin 9 – 11 grudnia 2015 r.;

Zainteresowania badawcze:

Zainteresowania badawcze kieruje ku sprawiedliwości naprawczej mogącej stanowić skuteczną alternatywę dla punitywnych postaw społecznych jak i punitywności stosowania prawa. W polskim systemie prawnym, idei sprawiedliwości naprawczej należy upatrywać przede wszystkim w postępowaniu mediacyjnym  na każdym etapie postępowania wykonawczego, w którym strony same mogą dojść do porozumienia. Sytuacja ta może przynieść wymierne korzyści społeczeństwu, które być może z czasem mając na uwadze alternatywny sposób rozwiązywania konfliktów między sprawcami czynów zabronionych a pokrzywdzonymi będzie do pewnego stopnia w stanie zrezygnować ze swoich punitywnych postaw. Sprawiedliwość naprawcza przy uwzględnieniu właściwej polityki karania, która odrzuci populizm penalny nacechowany niewątpliwie retrybutywizmem (punitywnością) może wpłynąć na liczbę populacji więziennej, a tym samym wykluczyć proces prizonizacji u osób, które pojednały się z ofiarą przestępstwa.

dr Sylwia Rydz

Kontakt:

 

dr Sylwia Rydz

Adiunkt

s.rydz@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2019 - nadal - adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi 

 • VI 2021 - nadal - Kierownik Zespołu ds. Wsparcia Psychologicznego i Pedagogicznego Wydziału Pieczy Zastępczej CAPZ w Łodzi  

 • III 2018 – VI 2021 - Główny Specjalista w Wydziale Wspierania Pieczy Zastępczej MOPS w Łodzi 

 • I –II 2018 – Zastępca Kierownika Wydziału w Wydziale Wspierania Pieczy Zastępczej MOPS w Łodzi 

 • 2015 – 2019 -  adiunkt kierunku Psychologia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi 

 • III 2016- XII 2017 – prorektor ds. kształcenia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi 

 • X 2015 – X 2017 – prodziekan kierunku Psychologia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi 

 • 2006 - 2015- adiunkt w Instytucie Psychologii UŁ 

 • 2000 - 2006 – asystent w Instytucie Psychologii UŁ 

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Szkolenie A.B.C. Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, poziom A.

 • Kurs hipoterapii 

 • Szkolenie :Osoba ze spektrum autyzmu podczas zajęć z hipoterapii" 

 • Szkolenie "Gry  i zabawy rewalidacyjne w hipoterapii" 

 • Kurs "Jeździectwo naturalne bez tajemnic" Relations Level 1-3 

 • Szkolenie "Trauma wczesnodziecięca" cz.1 i 2  

 • Szkolenie „TBRI- Interwencja relacyjna  oparta na zaufaniu”  

 • Szkolenie „Jak pracować z osobą dorosłą w żałobie? Pomoc psychologiczna po stracie” 

 • Szkolenie „Znaczenie więzi w rozwoju dziecka. Praca z podopiecznymi z zaburzoną więzią” 

 • Szkolenie „Diagnoza i postawy wsparcia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” 

 • Badania podłużne dotyczące kształtowania się tożsamości osobowej u młodzieży. Badania dotyczące kształtowania się tożsamości osobowej w cyklu życia. 

 • Badania dotyczące rozwoju dziecka w okresie poniemowlęcym i przedszkolnym.  

 • Rodzina widziana oczyma dziecka – diagnoza rodzin na podstawie techniki „Rysunek rodziny”. 

 • Prowadzenie warsztatów z elementami hipoterapii dla dzieci po doświadczeniach traumatycznych 

 • Warsztaty podnoszące kompetencje opiekunek żłobkowych 

 • Warsztaty wspomagające dla rodziców samotnie wychowujących dzieci prowadzone w ramach programu EMPOWER - LoneParentsBuildingConfidence and

 • Accessing Learning (Wzmacnianie samotnych rodziców w zakresie budowania poczucia własnej wartości oraz stwarzanie dostępu do kształcenia)” finansowanego z programu Unii Europejskiej Grundtvig/ Learning Partnership/ /Lifelong Learning, 

 • Warsztaty podnoszące poczucie własnej wartości dla kobiet po mastektomii – cykl spotkań realizowanych w ramach projektu systemowego „Szansa na godne życie” współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS. 

 • Prowadzenie warsztatów podnoszących poczucie własnej wartości poprzez kontakt z końmi 

 • Współorganizowanie półkolonii dla dzieci z ramienia stowarzyszenie „KSAWERÓW-Dotyk Dobra” 

Wybrane publikacje:

 • Lasocińska K., Michałowska-Wieczorek I., Rydz S., Zaorski-Sikora Ł.  (2017) „Metoda projektowa – kreatywność i przedsiębiorczość”-  

 • Sylwia Rydz, Anita Głód (2015) „Statusy tożsamości osobowej u młodzieży zamieszkującej Polskę oraz mieszkającej na Litwie”. Folia Psychologica, nr 18 s. 111-127. 

 • Marat E., Rydz S., Malinkiewicz-Bryndza O. (2015) „Spostrzeganie rodziny dysfunkcjonalnej przez dzieci sześcioletnie” http://dzieckokrzywdzone.fdn.pl/vol-14-nr-3; str. 38-54. 

 • Rydz S. (2014). Osoby rozwiedzione na rynku pracy. [w:] I.Janicka, M.Znajmiecka-Sikora (red.)„Rodzina i kariera. Równoważenie czy konflikt ról? Wyd. UŁ. Łódź.  

 • Rydz S (2014). Samotne rodzicielstwo. [w:] I.Janicka, H.Liberska (red.) Psychologia rodziny. PWN. Warszawa.  

 • Rydz S. (2010). Psychologiczne skutki samotnego rodzicielstwa. [w:] I.Janicka (red.) „Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych”. Impuls. Kraków. 

 • Marat E., Rydz S. (2009). Mały, ciekawy świata człowiek. Materiały dotyczące rozwoju małego dziecka i zasad postępowania. Wydawnictwo Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi, str. 5-40.  

 • Rydz S. (2009). Miejsce hipoterapii w aktywności fizycznej człowieka. Forum edukacyjne, nr 6(2009). 

 • Rydz S. (2006). Rodzina z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo.  [w:] T.Rostowska (red.) "Jakość życia rodzinnego. Wybrane zagadnienia". Wyższa Szkoła Informatyki. Łódź. 

 • Rydz S., Marat E. (2006). Więzi emocjonalne pomiędzy członkami rodziny widziane oczyma dziecka przedszkolnego" [w:] T.Rostowska, J.Rostowski (red.) "Wokół wychowania. Rola rodziny w procesie socjalizacji dziecka". Wyższa Szkoła Informatyki. Łódź.  

 • Rydz S. (2005). Kształtowanie się statusów tożsamości osobowej u młodzieży w sferze relacji z rodzicami. [w:] H.Cudak, H.Marzec (red.) "Współczesna rodzina polska - jej stan i perspektywy". Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda. 

 • Rydz S. (2002). Rozwój tożsamości osobowej u młodzieży w świetle koncepcji WimaMeeus'a. [w:] T.Rostowska, J.Rostowski, (red). "Rodzina - rozwój - praca". Wyższa Szkoła Informatyki. Łódź.  

 • Rydz S., Rostowski J. (2001). „Rozwój wybranych cech osobowości i kształtowanie się tożsamości osobowej u młodzieży”. [w:] B.Kaczmarek, K.Markiewicz, S.Orzechowski (red.) Nowe wyzwania w rozwoju człowieka. Lublin. Wydawnictwo UMCS. 

 • Rydz S., Strzelczyk-Muszyńska D. (2001). „Dynamika zmian w zakresie statusów tożsamości w aspekcie środowiska rodzinnego”. Psychologia Rozwojowa, tom 6, nr 3-4. 

 • Rydz S., Strzelczyk-Muszyńska D. (1998). Statusy tożsamości a środowisko szkolne i wybór kariery zawodowej. Wychowanie na co dzień. 6(60).  

 • Rydz S. (1997). Osobowościowe uwarunkowania kształtowania się różnych typów tożsamości u młodzieży licealnej.[W]: Psychospołeczne aspekty rozwoju człowieka.[red.] J.Rostowski, T.Rostowska, I.Janicka. Wyd. UŁ. Łódź. 

Udział w konferencjach:

V Ogólnopolska Konferencja Psychologów Rozwojowych,  9-12.05.1996r. Łódź. Wystąpienie pt. „Osobowościowe uwarunkowania kształtowania się różnych typów tożsamości u młodzieży licealnej” 

VII Ogólnopolska Konferencja Psychologów Rozwojowych, 7-10.05.1998r. Puławy. Wystąpienie pt. „Rozwój wybranych cech osobowości i kształtowanie się tożsamości osobowej u młodzieży”. 

IX Ogólnopolska Konferencja Psychologów Rozwojowych, 29.04-2.05.2000r. Tarnów. Wystąpienie pt. „Dynamika zmian w zakresie statusów tożsamości i cech osobowości młodzieży w aspekcie środowiska rodzinnego”. 

X Ogólnopolska Konferencja Psychologów Rozwojowych, 25-28.04.2001 r., Gdańsk. Wystąpienie pt. „kształtowanie się statusów tożsamości u młodzieży licealnej w sferze szkoła”. 

XI Ogólnopolska Konferencja Psychologów Rozwojowych, 25.04.-28.04.2002r. Cieszyn. Wystąpienie pt. „Poczucie sensu życia i kształtowanie się statusów tożsamości osobowej u młodzieży licealnej”. 

VI Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe: Współczesna rodzina polska - jej stan i perspektywy. Piotrków Trybunalski, 19-20.05.2003. Wystąpienie pt. „Ja i moje rodzeństwo - relacje rodzinne widziane oczyma dziecka przedszkolnego" oraz „Kształtowanie się statusów tożsamości osobowej u młodzieży w sferze relacji z rodzicami”. 

XII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej : W poszukiwaniu sposobów wyjaśniania rozwoju: od klasycznych do nowych propozycji. Kraków, 05-08.06.2003. Wystąpienie pt.„Więzi emocjonalne pomiędzy członkami rodziny widziane oczyma dziecka przedszkolnego” 

XIII Ogólnopolska Konferencja Psychologów Rozwojowych, 03-06.06.2004r, Augustów-Białystok. Wystąpienie pt.„Relacje pomiędzy członkami rodziny widziane oczyma dziecka w wieku przedszkolnym”  oraz „ Role społeczne w rodzinie i ich spostrzeganie przez dziecko”. 

XV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, 22-25.06.2006r, Ustroń. Wystąpienie pt. „Trendy rozwojowe statusów tożsamości w okresie dorastania”. 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Jakość życia współczesnego człowieka. Wartości cywilizacji zachodniej: możliwości rozwoju i ograniczenia. Opole. 24-25 maja 2007. Wystąpienie pt. „Hipoterapia jako metoda pracy z osobami niepełnosprawnymi”. 

XVII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej. Bydgoszcz. 5-7 06.2008r. Wystąpienie pt. „Żłobek jako placówka wspierająca rozwój małego dziecka”. 

I Konferencja Naukowa "Starość nie musi być smutna". Kalisz. 18.06.2008r. Wystąpienie pt. „Zastosowanie hipoterapii dla osób starszych”. 

VI Konferencja Socjoterapii. Konstancin – Jeziorna „Jak poznać świat nie ruszając się z miejsca”. 26-28.09.2008r.  

I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Medyczna. Łódź, 28-29.11.2008 Wystąpienie pt. „Miejsce hipoterapii w aktywności fizycznej człowieka”. 

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Psychologia w służbie rodziny. Rodzina fundamentem rozwoju i wychowania człowieka”. 21-22.09.2009 r. Gdańsk. Wystąpienie pt. „Postawy rodzicielskie ojców a osobowość ich dzieci”  

Ogólnopolska Konferencja „Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych”. 18-19.09.2009 r. Łódź. Wystąpienie pt. „Sytuacja samotnych rodziców w Polsce”. 

VI Konferencja Socjoterapii „Wychowanie do wolności”. 25-27.09.2009 r. Sulejów. 

XIX Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Perspektywy rozwoju współczesnego człowieka”. 14-16.06.2010. r., Łódź. Wystąpienie pt. „Kształtowanie się statusów tożsamości a style przywiązania do partnera u kobiet”. 

VII Ogólnopolska Konferencja Socjoterapii „O rzeczywistości czyli o czym? Świat dziecka, świat dorosłego – spotkanie”.. 24-26.09.2010 r. Sulejów.  

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Psychologii Klinicznej Dziecka „Drogi rozwoju osobowości dzieci i młodzieży”. 20-22.05.2011 Warszawa. Wystąpienie pt.: „Kształtowanie się statusów tożsamości osobowej u kobiet w wybranych okresach rozwojowych” 

XX Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Wiedza o rozwoju w poznawaniu człowieka”. 14-16.06.2011 Kraków. Wystąpienie pt.: „Statusy tożsamościosobowej a retrospektywna ocena postaw rodzicielskich”. 

IX Ogólnopolska Konferencja Socjoterapii „Po co nam ta demokracja”. 23-25.09.2011 Biała 

XXI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Wspomaganie rozwoju człowieka: z perspektywy teorii i praktyki”. 28-30.05.2012Zielona Góra. Wystąpienie pt.: „Kształtowanie się statusów tożsamości w okresie dorosłości”. 

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Oblicza starości we współczesnym świecie”. 15.06.2013. Lublin. Wystąpienia pt. „Kształtowanie się statusów tożsamości osobowej w okresie późnej dorosłości”. 

Konferencja międzynarodowa Investing in children. In search for innovative solutions to improve children’s well-being. III- edycja cyklu konferencji “Neglectedchildhood” („Zaniedbane dzieciństwo”). Łódź, 23-24 października 2014. Wystąpienie pt. „Spostrzeganie rodziny dysfunkcjonalnej przez dzieci sześcioletnie”. 

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Polki – wczoraj, dziś i jutro". Łódź, 8-9 kwietnia, 2016 r. Wystąpienie pt. „Statusy tożsamości osobowej kobiet w zależności od sytuacji rodzinnej”. 

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Akredytacja i zapewnianie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym”, Warszawa, 01.12.2016. 

Konferencja naukowa „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Jasło, 04.02.2017. Udział  bierny.  

II Konferencja Naukowa „Profesjonalizacja kreatywności: Kreatywne myślenie- Kreatywne działanie”, Lublin, 25-26.04.2017. Wystąpienie pt. „Metoda projektowa- kreatywność i przedsiębiorczość”. 

Seminarium dydaktyczne „Innowacyjne metody w diagnozie i terapii dzieci oraz dorosłych. Mózg w świecie zmysłów”, Łódź, 02.06.2017. 

Konferencja „Wychowanie do samodzielności”, Łódź, 24.04.2018 

6. Kongres Rodzicielstwa Zastępczego. Warszawa, 16.05.2018

Wojewódzka Konferencja Naukowa „Pomóżmy dziecku z FASD – zapalmy czerwoną lampkę”. Łódź, 10.09.2018.  

Międzynarodowa Konferencja "Praca z traumą". 26.11.2021r.  

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Interdyscyplinarna pomoc dziecku po traumie seksualnej" 03.12.2021r 

Zainteresowania badawcze:

Problematyka rodzicielstwa zastępczego, praca z dziećmi po doświadczonej traumiezastosowanie hipoterapii w terapii traumy, wykorzystanie zajęć z końmi w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnościami, psychologia małego dziecka, relacje w rodzinie, rodzina w oczach dziecka, wspomaganie rozwoju małego dziecka, samotne rodzicielstwo, zastosowanie i efekty hipoterapii, kształtowanie się poczucia tożsamości w cyklu życia człowieka.

dr Błażej Sitko

Kontakt:

 

dr Błażej Sitko

Wykładowca

b.sitko@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu (Rybnik)

Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna (Wodzisław Śląski)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu (Racibórz)

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Osiągniecie stopnia naukowego

Nawiązanie współpracy z uczelnią zagraniczną – Lwowski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej

Wybrane publikacje:

Kunicki M., Sitko B., Ostrowska A., Kunicka K. (2020). Comparison of coordination abilities in 11-year-old swimmers from Racibórz primary schools. In P. Makar,  D. Skalski,  A. Pęczak-Graczyk (Ed.). Water Rescue Service, Swimming and Physical Culture in the Treory and Practice (7st Ed., pp. 83-94). Gdańsk: Publishers by Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego

Kunicki M., Swadźba D.,  Sitko B., Ostrowska A.  (2019). Indices of heart rate variability in junior national team athlete practicing swimming in the immediate pre competition period and the competition period. Physical Activity Health and Sport. №1(33). P. 49–57

Sitko B., Kunicki M., Ostrowska A. (2018). The influence of certain coordination abilities on the efficiency in face to face dual In football. Physical Activity Health and Sport №2(32). P. 28–35

Sitko B., Ryguła I., Kunicki M.  (2017). The diagnostic value of selected criteria for 15-year-old boys to train in football. Racibórz. Poland: Publisher State Higher Vocational School in Racibórz

Udział w konferencjach:

Psychologia sportu w praktyce – 2019r.

E-learning w pracy wykładowcy akademickiego – 2021r.

Zainteresowania badawcze:

Nauki o kulturze fizycznej – optymalizacja , nauki medyczne, bezpieczeństwo i higiena pracy.

dr Alina Stosor

Kontakt:

 

dr Alina Stosor

Adiunkt

a.stosor@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2020 – nadal: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi – adiunkt
 • 2015 – 2020: Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją Politechniki Śląskiej – asystent
 • 2019 – nadal: Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 40 w Zabrzu - nauczyciel
 • 2015 – nadal: Wyższa Szkoła Bankowa, Oddział Zamiejscowy w Chorzowie – wykładowca, studia podyplomowe
 • 2006 – 2019: Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 w Gliwicach - nauczyciel

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

- 2019 – półroczny staż w Instytucie Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

- Projekt  „Zrobimy to sami.. „ finansowany ze środków Unii Europejskiej w latach 2011 – 2013

- Projekt "Forum kadry wspomagania oświaty" realizowany na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej – 2019

- Projekt Erasmus + - Psychomotoryka - 2016

- Projekt „Wiele potrzeb – jeden cel” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – 2020 – 2022

Projekt w ramach programu Erasmus + Akcja – mobilność kadry edukacji szkolnej 2020 - 2022

Wybrane publikacje: 

 • Student z niepełnosprawnością ruchową w edukacji zdalnej; w: Zdalna edukacja, epizod czy trwały ślad?, pod red. B. Pituły, J. Konieczny, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2021
 • Rehabilitacja społeczna osób ze spektrum autyzmu – wybrane formy terapii w kontekście trudności w funkcjonowaniu społecznym, w: Współczesne tendencje    w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością, pod red. P. Majewicza, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2021
 • Acta Salus Vitae, Vol 5, No 1, 2017, Satisfaction with life of the siblings of people with disabilities in earlyadulthood
 • Humanum, Międzynarodowe Studia Społeczno – Humanistyczne 25(2) 2017, Akceptacja niepełnosprawności w  rodzinie w kontekście doświadczanego wsparcia społecznego – rola grup wsparcia
 • Jakość życia dorosłego rodzeństwa osób z niepełnosprawnością, w: Przemiany edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością pod red. M. Wlazło, M. Sokołowskiego – Zgida, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, 2017
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem w: Wspomaganie rozwoju - wielość obszarów, wspólnota celów pod red. B. Grzyb i G. Kowalskiej, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2016
 • Rodzeństwo osób niepełnosprawnych w obliczu wyzwań dorosłości w: Podmiotowość osoby z niepełnosprawnością. Konteksty pedagogiki specjalnej pod red. B. Grzyb, S. Pawlik, 2016
 • Dotyk w terapii dziecka z zaburzeniami sprzężonymi w: Sprzężone zaburzenia rozwoju ...I co dalej?,  pod red. B. Grzyb, G. Kowalskiej, Wydawnictwo SIM, Warszawa, 2016

Udział w konferencjach:

 • 2021, 14 – 15 kwietnia – Międzynarodowa konferencja naukowa – „Kształcenie akademickie w Europie po pandemii – krajobraz po bitwie czy nowe rozdanie?”, Gliwice, Politechnika Śląska
 • 2017, 8-9 listopad – XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu – „Specjalne Potrzeby Edukacyjne”, Wisła
 • 2017, 19 czerwca – Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Nauki społeczne i humanistyczne – zakres współpracy na rzecz kooperacji – Współpracy – Przyjaźni”, Gliwice
 • 2016, 23-24 maja – Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Specjalne potrzeby edukacyjne”, Ustroń
 • 2016, 12-13 września – Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Pedagogika specjalna – koncepcje i rzeczywistość”, Międzyzdroje

Zainteresowania badawcze:

Terapia pedagogiczna, pedeutologia, uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych, rodzina dziecka z niepełnosprawnością.

dr Piotr Szpakowski

Kontakt:

 

dr Piotr Szpakowski

Wykładowca

p.szpakowski@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • Kierownik Ogniwa do Spraw Nieletnich i Patologii II Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi od 2007 do obecnie
 • Wykładowca  w AHE w Łodzi Oddział Zamiejscowy w Jaśle- 2016/2017
 • Kurator społeczny przy Sądzie Rejonowym Łódź- Śródmieście 2004/2005

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Udział w szkoleniu zorganizowanym przez Międzynarodowy Instytut Psychologii Stosowanej i Nauk o Człowieku z Rzymu w ramach projektu : Child Safety Matters 2020-1-RO01-KA201-080253 Marzec 2022

Wybrane publikacje:

 • Tolerancja jako pojęcie interdyscyplinarne i pożądana wartość interpersonalna [w:] Idee, wartości, słowa w życiu publicznym i sztuce Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi, 2019
 • Dorosłość jako uniwersalna kategoria aksjologiczna [w:] Świat wartości wobec wyzwań rzeczywistości ponowoczesnej, red. Semkow J. ,Pazgan J. Legnica, 2012.
 • Współczesny człowiek dorosły w perspektywie aksjologiczno – andragogicznej [w:] Zadania Współczesnej Humanistyki. Człowiek i Nauka, red. Bartoszewski J., Lisiecka J., Swędrak J., Kraków, 2012.
 • Wolność w edukacji dorosłych [w:] Dorosły w procesie kształcenia, Fabiś A., Cyboran B., Bielsko-Biała - Zakopane, 2009.  Biblioteka Edukacji Dorosłych.

Udział w konferencjach:

 • 12.2017, Konferencja naukowa Idee, wartości, słowa w życiu publicznym i sztuce Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi; referat
 • 10.2013, Seminarium naukowe Człowiek dorosły wobec wyzwań edukacyjnych późnej nowoczesności, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej; referat
 • 11.2011, Konferencja naukowa Człowiek XXI wieku, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu; referat
 • 11.2010, Konferencja naukowa Wartości uniwersalne w rzeczywistości ponowoczesnej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy; referat
 • 11.2005, Konferencja naukowa Uniwersalia życia ludzkiego a edukacja dorosłych, Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet w Hanowerze.

Zainteresowania badawcze:

wybory dokonywane przez współczesnych dorosłych, etyka, filozofia egzystencjalna, filozofia dialogu. andragogika, teoria wychowania, pedagogika filozoficzna oraz aksjologia edukacji dorosłych.

dr Violetta Tanaś

Kontakt:

 

dr Violetta Tanaś

adiunkt

v.tanas@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 10.2014 - obecnie Wyższa Szkoła Biznesu Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 04.2008 - obecnie Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Projekt Badawczy Bezpieczeństwo społeczne w wymiarze lokalnym i ogólnopaństwowym. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych (czas trwania projektu: 2017-2018)

10.2014 – 30.2015 Międzynarodowy Projekt Badawczy NR BP-3/2014. Homo creator w wymiarze społecznym, kulturowym i ekonomicznym w XXI wieku.

Wybrane publikacje:

 • Tanaś V., Podkultury popkultury w zglobalizowanym świecie, Wyd. Naukowe WSBiNoZ w Łodzi. Łódź 2020.

 • Tanaś V., Welskop W. (red.), Mass media we współczesnym świecie, Wyd. Naukowe WSBiNoZ w Łodzi. Łódź 2019.

 • Tanaś V., Destrukcja podmiotu w życiu społecznym zagrożeniem współczesnej edukacji [w:] Bezpieczeństwo społeczne w wymiarze lokalnym i ogólnopaństwowym, (red.) A. Rumianowska, A. Fordyński, D. Urbański, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, Płock 2018, ISBN 978-83-61601-67-8

 • Tanaś V., Welskop W. (red.), Rodzina w społeczeństwie konsumpcyjnym , Wyd. Naukowe WSBiNoZ w Łodzi. Łódź 2018. Tanaś V., Obecność seniorów w przekazie medialnym i reklamie [w:] Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności, (red. )A. A. Zych, Wyd. Naukowe Śląsk. Katowice 2017.

 • Tanaś V., Welskop W. (red.), Człowiek wobec zagrożeń współczesności, Wyd. Naukowe WSBiNoZ w Łodzi. Łódź 2017.

 • Tanaś V., Uczenie się w późnej dorosłości – zmiany w przebiegu procesów poznawczych [w:] Człowiek wobec zagrożeń współczesności, (red.) W. Welskop, V. Tanaś, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2017, ISBN 978-83-940080-8-6

 • Tanaś V., Residential Child and Youth Care in Poland [in:] Residential Child and Youth Care in a Developing World, European Perspectives (ed.) T. Islam, L. Fulcher The CYC-Net Press, Cape Town South Africa 2017, e-book: ISBN 978-1-928212-28-7

 • Tanaś V., Welskop W. (red.), Kultura czasu wolnego we współczesnym świecie , Wyd. Naukowe WSBiNoZ w Łodzi.

 • Tanaś V., Welskop W. (red.), Edukacja w zglobalizowanym świecie, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ w Łodzi

 • Tanaś V., Welskop W. (red.), Lifelong Learning, Wyd. Naukowe WSBiNoZ w Łodzi.

 • Tanaś V., Kompetencje zawodowe nauczyciela andragoga w kontekście edukacji seniorów [w:] Nauczyciel – między etosem a presją rzeczywistości, Tom 1.Wielowymiarowość kompetencji współczesnego nauczyciela, red. S. Kowal, A. Kwater, E. Zawisza, Wydawnictwo internetowe e-bookowo.

Udział w konferencjach:

 • 09.2020 VIII Ogólnopolska E-konferencja Naukowa, Podkultury popkultury w zglobalizowanym świecie. Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego.

 • 03.2019 VII Ogólnopolska E-konferencja Naukowa, Mass media we współczesnym świecie. Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego.

 • 11.2018 VI Ogólnopolska E-konferencja Naukowa, Rodzina w społeczeństwie konsumpcyjnym. Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego.

 • 05.2017 V Ogólnopolska E-konferencja Naukowa, Człowiek wobec zagrożeń współczesności. Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego referat: Uczenie się w późnej dorosłości – zmiany w przebiegu procesów poznawczych.

 • 11.2016 IV Ogólnopolska E-konferencja Naukowa, Kultura czasu wolnego we współczesnym świecie. Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego.

 • 10. 2016 II Międzynarodowe Sympozjum Neurodydaktyki, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, 21-22 października 2016 r. Członek Komitetu Naukowego,

 • 05.2016 III Ogólnopolska E-konferencja Naukowa, Edukacja w zglobalizowanym świecie. Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego.

 • 01.2016 Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, Instytucjonalne i pozainstytucjonalne wsparcie osób starszych wymagających opieki, Uniwersytet Łódzki. Udział w dyskusji.

 • 12.2015 II Ogólnopolska E-konferencja Naukowa Lifelong Learning, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego.

 • 11.2015 Konferencja Naukowa Nauczyciel: Między etosem a presją rzeczywistości. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, referat: Kompetencje zawodowe nauczyciela andragoga w kontekście edukacji seniorów.

Zainteresowania badawcze:

Zainteresowania naukowe dotyczą polityki społecznej, psychoedukacji, gerontologii, andragogiki oraz problemów społecznych.

mgr Barbara Grieger

Kontakt:

 

mgr Barbara Grieger

Wykładowca

b.grieger@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

Indywidualna praktyka coachingowa – od 2014 roku

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Fakultet trenerski u Jolanty  Filipczyk (Uniwersytet Śląski, Katowice, 2008 – 2009).

Warsztaty dot. autoprezentacji  u Anny Latos (Uniwersytet Śląski, Katowice, 2016) oraz u Doroty Stasikowskiej – Woźniak  w cyklu szkoleniowym fundacji „Dress for success” (Katowice, 2015).

Wystąpienia publiczne z autorskim wykładem /szkoleniem/ warsztatem, m.in. podczas V Konferencji Coachingu w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej (2015), wyjazdu szkoleniowego Młodzieżowej Rady Miasta Rybnik w Wiśle (2016), szkolenia Forum Firm w Radlinie (2018).

Udział w warszawskich wydarzeniach branżowych związanych z coachingiem takich jak Coachowisko (2014, 2015, 2016), Międzynarodowy Tydzień Coachingu (2015, ICF), warsztat coachingu zen Pracowni Coachingu NOVO (2015) czy cykl spotkań z twórcą coachingu zen (Kare Landfaldem) organizowany przez Centrum Coachingu Akademii Leona Koźmińskiego (2013, 2014).

Udział w dwóch edycjach wydarzenia „Dni medytacji” (SGH, Warszawa, 2014, 2015), a ponadto uczestniczenie w „Dniach Rozwoju” (SGH, 2014), „Dniach Wellness” (SGH, 2013), wykładach z cyklu „Soft Skills Academy” (SGH, 2014, 2015) oraz w zajęciach odbywających się w ramach dni otwartych Laboratorium Psychoedukacji (Warszawa, 2015) i Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej (Katowice, 2015), a także udział w wykładach twórcy mindfullness, Jona Kabat Zinna (Warszawa, 2009).

Wybrane publikacje:

 • „Spostrzeganie wpływu medytacji na stan zdrowia, samopoczucie, procesy poznawcze oraz świadomość u osób regularnie ją uprawiających” (Uniwersytet Śląski, 2008, praca mgr na kierunku PEDAGOGIKA ZDROWIA);
 • „Poczucie sensu życia oraz tożsamość w kontekście doświadczeń transcendentnych”  (Uniwersytet Śląski, 2010, praca mgr na kierunku PSYCHOLOGIA);
 •  „Coaching jako proces wyzwalania nowych pokładów motywacji (Collegium Civitas, 2013, praca dyplomowa na kierunku LIFE COACHING);
 • „Istota pure coachingu” (2013, publikacja internetowa).

Udział w konferencjach:

 • Konferencja „Światowy Tydzień Mózgu” – Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec, 2016;
 • V Konferencja Coachingu „Life & business coaching” - SGH, Warszawa, 2015 – w roli i uczestnika, i prelegentki;
 • Konferencja „Coaching i rozwój drogą do sukcesu człowieka XXI wieku”, Uniwersytet Śląski, Katowice, 2013;
 • I Ogólnopolska Konferencja Sekcji Psychologii Relacji Interpersonalnych
 •  „Na drodze ku efektywnej komunikacji”  - Uniwersytet im. kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 2013;
 • II Międzynarodowy Festiwal Psychoterapii - Uniwersytet Śląski, Katowice, 2009;
 • „Mindfullness: Theory & Practice” -  Uniwersytet SWPS oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, 2008.

Zainteresowania badawcze:

mindfullness, medytacja, redukcja stresu, psychologia społeczna, psychologia motywacji, psychologia kontaktu człowieka z naturą, psychologia szczęścia, psychologia duchowości, psychologia zdrowia, kreatywność, wellness, life – work balance, NVC

mgr Anna Janota

Kontakt:

 

mgr Anna Janota

Wykładowca

Lektor

a.janota@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 03/2019 - obecnie > LangLover Anna Janota; własna działalność; szkoła językowa dla dzieci i młodzieży w Rybniku, stanowisko: właściciel/nauczyciel języka angielskiego
 • 09/2021 - 04/2022 > Prywatna Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa w Rybniku, stanowisko: Nauczyciel anglista
 • 01/2013 -07/2018 > Hireright Poland Sp. Z o.o. w Katowicach, stanowisko: Researcher, praca w języku angielskim, prowadzenie szczegółowej weryfikacji kandydatów ubiegających się o pracę w największych korporacjach światowych
 • 09/2011 - 12/2012 > CJO Moose w Rybniku, stanowisko: Lektor języka angielskiego

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

2012 Centrum Usług Oświatowych w Rybniku

Współpraca przy tworzeniu platformy testowej dla studentów NKJO w Rybniku. Stworzenie bazy pytań egzaminacyjnych z zakresu językoznawstwa oraz metodyki nauczania języka angielskiego

2015 Udział w szkoleniu Soft Skills and Emotional Intelligence

2021 Współpraca z Pro-edu Sp.j. Przeprowadzenie 90 godzinnego kursu z języka angielskiego na poziomie C1 – przygotowanie do egzaminu z tłumaczeń przysięgłych

Udział w konferencjach:

2019 Szkolenia Oxford University Press

“How vocabulary is learned”

“Szkoła z wizją i kompetencje przyszłości”

“Get your students talking”

Zainteresowania badawcze:

Język specjalistyczny, językoznawstwo kognitywne

mgr Monika Kidyba

Kontakt:

 

mgr Monika Kidyba

Wykładowca

m.kidyba@wsbinoz.pl

mgr Daniel Knaga

Kontakt:

 

mgr Daniel Knaga

wykładowca

d.knaga@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej: 

 • 2010-2015: Uniwersytet Łódzki (magister prawa)
 • 2015- nadal: Uniwersytet Łódzki (studia doktoranckie na kierunku prawo)
 • 2015-2016: Sąd Okręgowy w Sieradzu (asystent sędziego)
 • 2016: Sąd Apelacyjny w Łodzi (asystent sędziego)
 • 2018-2021: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury (aplikant prokuratorski)

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia: 

 • Stypendium Rektora za średnią i osiągnięcia naukowe (2012-2015)
 • List gratulacyjny Rektora za wysokie wyniki w nauce (2014 i 2015)
 • Dotacja projakościowa (2015-2016)
 • Stypendium doktoranckie (2016-2017) (2017-2018) (2018-2019)
 • Stypendium dla najlepszych doktorantów (2016-2017) (2017-2018) (2018-2019)
 • Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej (216-2017) (2017-2018) (2018-2019)

Wybrane publikacje:

Glosa do postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 stycznia 2015  roku, sygn. akt U 8/15, Państwo i Prawo nr 2/2018;

Język prawny i prawniczy – wypowiedzi służące tworzeniu i stosowaniu prawa [w:] Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo, Kielce 2017;

Oczywista bezzasadność skargi konstytucyjnej, Przegląd Prawa Konstytucyjnego nr 1 (35)/2017;

Podmioty uprawnione do wniesienia skargi konstytucyjnej, Przegląd Sądowy nr 11-12/2016;

Przedmiot kontroli w postępowaniu ze skargi konstytucyjnej, Rocznik Samorządowy tom 5/2016

Udział w konferencjach:

05.2019  - Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo wyborcze – współczesne problemy w teorii i praktyce” (Łódź), referat pt. „Przepisy karne dotyczące ciszy wyborczej – ocena określoności znamion i postulaty de lege ferenda ”;

03.2018 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Czy powiaty i województwa są potrzebne? Refleksja nad ich funkcjonowaniem w 20. Rocznicę uchwalenia ustaw o samorządzie powiatu oraz o samorządzie województwa”(Kraków), referat pt: „Wpłaty korekcyjno-wyrównawcze jako szczególne źródła dochodu niektórych samorządów – analiza pod kątem zgodności z Konstytucją”;

03.2017 - Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo do prywatności w systemie międzynarodowej ochrony praw człowieka” (Olsztyn), referat pt.: „Specyfika konstytucyjnych ograniczeń prawa do prywatności a międzynarodowe standardy w zakresie autonomii informacyjnej jednostki”;

04.2015 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Komparatystyka prawnicza – wiele dziedzin, wiele rozwiązań prawnych” (Toruń), referat pt.: „Ujęcie wąskie czy szerokie polskiego modelu skargi konstytucyjnej? Rozważania na tle modelu niemieckiego, hiszpańskiego i czeskiego”;

03.2015 - Ogólnopolska Konferencja Naukowa „VII Zjazd Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego” (Toruń), referat pt.: „Zakres podmiotowy skargi konstytucyjnej – zdolność skargowa partii politycznej w świetle postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 września 2011 roku (Ts 256/09)”;

11.2014 - Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Gospodarowanie kapitałem ludzkim – wyzwania organizacyjne i prawne” (Łódź), referat pt.:  „Podporządkowanie autonomiczne pracowników zajmujących stanowiska  kierownicze”;

03.2014 - Międzynarodowa Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „From Human Wrongs to Human Rights – Challenges for Contemporary Human Rights Law” (Toruń), referat pt.: ,,Ratione temporis Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawach dotyczących prawa do życia – rozważania na przykładzie skargi katyńskiej”         

Zainteresowania badawcze:

prawa człowieka, ustrój organów ochrony prawnej, sądownictwo konstytucyjne

mgr Dorota Konsek

Kontakt:

 

mgr Dorota Konsek

Wykładowca

d.konsek@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Jastrzębie-Zdrój – Oddział neurologiczny oraz Ośrodek Rehabilitacji Dziennej - psycholog
 • Ośrodek Medyczno-Terapeutyczny Syriusz w Żorach (PZP dla Dzieci i Młodzieży, Oddział Psychiatryczno-Terapeutyczny, Szkoła Specjalna dla Dzieci z Autyzmem i ZA) – psycholog, pedagog specjalny
 • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej w ZOZ nr1 w Rzeszowie – psycholog
 • Centrum Diagnozy i Terapii Neuropsychologicznej w Rzeszowie - psycholog

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Rozpoczęcie działalności własnej

Zainteresowania badawcze:

Neuropsychologia, psychologia rozwoju człowieka

mgr Tomasz Mochalski

Kontakt:

 

mgr Tomasz Mochalski

Wykładowca

t.mochalski@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

1994 – 2020 psycholog ZK Nr 2 w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2001 – specjalizacja z psychologii klinicznej
 • 2007 – studia podyplomowe Psychologia Transportu

Zainteresowania badawcze:

Psychologia kliniczna, psychoterapia

mgr Wojciech Modzelewski

Kontakt:

 

mgr Wojciech Modzelewski

Wykładowca

w.modzelewski@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej: 

 • Kancelaria prawna Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak Warszawa
 • Kancelaria prawna Brysiewicz & Wspólnicy Warszawa
 • Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Warszawa

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia: 

Eu Gas Network Codes - Florence School of Regulation

Akademia Arbitrażu - Uniwersytet Łódzki

Kurs Międzynarodowego I Europejskiego Prawa Ochrony Środowiska - Universita degli Studi di Salerno

Wybrane publikacje:

 • Instytucja sprzedaży rezerwowej a ochrona konsumentów i konkurencyjność na rynku energii elektrycznej i gazu
  Monografia pn. „Szanse i zagrożenia dla uczestników rynku energii” Wydawnictwo PAN 2021
 • Wyzwania regulacyjne w zakresie wykorzystania gazów odnawialnych
  internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, nr 1/2019
 • Administracyjno-prawna ingerencja w obrót gospodarczy przedsiębiorstw energetycznych w zakresie bezpieczeństwa energetycznego
  Ius et Administratio  2/2018
 • Regulacje prawne oraz elementy procesu inwestycyjnego w morskie farmy wiatrowe
  Monografia Współczesne problemy bezpieczeństwa energetycznego. Sektor gazowy i energetyczny 2018 r.

Udział w konferencjach:

 • „Szanse i zagrożenia dla uczestników rynku energii” organizowanej przez Instytut
 • Nauk Prawnych PAN oraz Fundację „Mercatus et Civis” Warszawa 2019
 • „Agroprzedsiębiorczość a ochrona bioróżnorodności” Lublin 2019
 • „Ochrona dostępu do Zasobów Naturalnych” Lublin 2018

Zainteresowania badawcze:

Prawo cywilne, prawo handlowe, ochrona klimatu, odnawialne źródła energii

mgr Magdalena Nowak

Kontakt:

 

mgr Magdalena Nowak

Wykładowca

m.nowak@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2022 Referent – ogniwo ds. kryminalnych, Komisariat Policji w Kobierzycach,
 • 2017 – 2022 Policjant/Referent w Wydziale Prewencji, Zespół Patrolowo-Interwencyjny, Posterunek Policji w Kobierzycach Komisariatu Policji Wrocław Krzyki, Komisariat Policji w Kobierzycach,

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

2015 Udział w programie Erasmus+, praktyka zagraniczna na Uniwersytecie w Cagliari (Włochy), w ramach programu Erasmus + , Biuro do Spraw Międzynarodowych.

Wybrane publikacje:

2017 Trendy migracyjne w XXI wieku, „Roczniki Studenckie Akademii Wojsk Lądowych”, t.1, s. 107-120, A. Nickel, M.Nowak

Udział w konferencjach:

Uczestnictwo w Konferencji Naukowej „Edukacja dla bezpieczeństwa. Globalne wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa”, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

Zainteresowania badawcze:

Zainteresowania tematyką bezpieczeństwa, wielokulturowością społeczeństw i jej wpływu na bezpieczeństwo, psychologicznymi aspektami bezpieczeństwa.

mgr Sandra Paczkowska

Kontakt:

 

mgr Sandra Paczkowska

Wykładowca

s.paczkowska@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • od 2022 Talkactive (Częstochowa)
 • od 2020 LOOK AHEAD (Toruń)

Udział w konferencjach:

 • 17.11.2021 „Media a polityka w Europie XX i XXI wieku”, Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem
 • 23.09.2021 ,,Prawo międzynarodowe publiczne a bezpieczeństwo państwa”, Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem

Zainteresowania badawcze:

American culture, przekład kulturowy

mgr Michał Piguła

Kontakt:

 

mgr Michał Piguła

Wykładowca

m.pigula@wsbinoz.pl

mgr Sławomir Pintera

Kontakt:

 

mgr Sławomir Pintera

Wykładowca

s.pintera@wsbinoz.pl

mgr Dorota Piskorska

Kontakt:

 

mgr Dorota Piskorska

Wykładowca

d.piskorska@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:  

Od 01.03.2019 r. – obecnie →  psycholożka w projekcie „Przepis na opiekę”

Od 01.02.2018 r. – obecnie → psycholożka w projekcie „Opiekuńcza Łódź”

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Przygotowanie projektów społecznych, koordynacja oraz realizacja (np. „Siła jest kobietą” – cykl warsztatów rozwojowych dla kobiet i dziewczynek w wieku 10-14 lat; „Wehikuł czasu” – cykl warsztatów dla osób 60+).

Udział w konferencjach:

KONFERENCJA PN. „OD SPOŁECZEŃSTWA RYZYKA DO SPOŁECZEŃSTWA WŁĄCZAJĄCEGO”, 18 PAŹDZIERNIKA 2018 

KONFERENCJA PN. „NIESAMODZIELNOŚĆ – SZACOWANIE ZJAWISKA I DOSTĘPNOŚĆ USŁUG W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM”, 19 WRZEŚNIA 2018

mgr Dorota Podolska

Kontakt:

 

mgr Dorota Podolska

wykładowca

d.podolska@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 09.2021 - obecnie Psycholog — Terapeuta środowiskowy, Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Pabianicach
 • 12.2019 - 03.2020 Psycholog, Dom na Zdrowiu Spółdzielnia Socjalna. Prywatny Ośrodek Dziennego Pobytu i Terapii Zajęciowej dla Osób Starszych
 • 10.2019 - obecnie Psycholog wykładowca akademicki, Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
 • 07.2019 obecnie Psycholog, USK nr 1 im. Norberta Barlickiego w Łodzi, Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii z Odcinkiem dla Dzieci

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 10.2015 - obecnie, Studia doktoranckie, Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski, Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii
 • 06.2019 - obecnie Samodzielny referent ds. Badań, USK nr 1 im. Norberta Barlickiego w Łodzi, Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, Program Horyzont 2020 Innovative Medicine Initaitive: Taxonomy, Treatment, Target and Remission. Identification of the Molecular Mechanisms of non-response to Treatments, Relapses and Remission in Autoimmune m Inflammatory and Allergic Condition (3TR)
 • 01.2018 - 06.2018 Badacz w badaniu klinicznym, HealthUp sp. z o.o., Ocena umiejętności wykonania prawidłowej spirometrii za pomocą systemu spirometrycznego MySpiroo w grupie dorosłych chorych na astmę.
 • 01.2017 - 10.2018 Badacz, Sprim Advanced Life Sciences, Walidacja transkulturowa RAPP (RhinAsthma Patient Perspective) w ankiecie dla oceny Jakości Życia z perspektywy pacjenta z nieżytem nosa i astmą, do użytku u pojedynczych pacjentów.

Wybrane publikacje:

 • Szydłowska D., Rutkowska A. (2015). Określanie emocji wywołanych muzyką klasyczną przez osoby z uszkodzeniem prawego płata skroniowego. Neuropsychiatria i Neuropsychologia, 10 (3-4), s.116- 120.
 • Szydłowska D., Kupczyk M. (2017). Leczenie astmy — jak poprawić komunikację pomiędzy lekarzem a pacjentem. Terapia — Alergologia, 351 (4), s. 26-30.
 • Szydłowska D., Kuna P., Kupczyk M. (2018). Aspekty psychosomatyczne astmy i chorób alergicznych. Terapia — Alergologia, 363 (4), s. 108-112.
 • Szydłowska D., Kupczyk M., Kuna P. (2019) Funkcjonowanie społeczne pacjentów chorych na astmę oskrzelową. Terapia — Alergologia, 375 (4), s. 40-43.
 • Kupczyk M., Baiardini l., Molinengo G., Loera B., Szydłowska D., Kuna P., Canonica G.W., Braido F. (2020). Cross-cultural adaptation and validation of the RhinAsthma Patient Perspective (RAPP) in the Polish population. Advances in Dermatology and Allergology, XXVII (1), s-.97-102.
 • Szydłowska D., Kupczyk M. (2020). Lęk i depresja u chorych z przewlekłymi chorobami układu oddechowego w dobie pandemii SARS-CoV-2 — praktyczne wskazówki. Terapia — Alergologia, 387 (4), 86-88.
 • Lacwik P., Szydłowska D., Kupczyk M., Pałczyński C., Kuna P. (2021) High levels of anxiety during the COVID-19 pandemic as a risk factor of clinical worsening in patients with severe asthma. The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice IlnternetJ.
 • Szydłowska D., Kuna P. (2021). Emocjonalne aspekty pandemii — praktyczne rady jak sobie radzić. Terapia — Pneumonologia w pandemii COVID-19, 396 (1), (on-line).
 • Szydłowska D., Kuna P. (2021). Czynniki wpływające na przestrzeganie zaleceń dotyczących ograniczeń związanych z pandemią COVID-19. Terapia — Alergologia, 399 (4), (on-line).
 • Mokros Ł, Witusik A, Szydłowska D, Jankowski KSI Kuna P, Pietras T. Mental health indices may fully mediate the relationship between morningness-eveningness and disease control among adult asthma patients. J Asthma. 2021 Oct 4:1-15.

Zainteresowania badawcze:

Psychologia kliniczna, stres w chorobach przewlekłych, psychosomatyka

mgr Ewa Pośpieszyńska

Kontakt:

 

mgr Ewa Pośpieszyńska

Wykładowca

e.pospieszynska@wsbinoz.pl

mgr Bartosz Rzętkiewicz

Kontakt:

 

mgr Bartosz Rzętkiewicz

Asystent dydaktyczny

b.rzetkiewicz@wsbinoz.p

Przebieg kariery zawodowej:

Doświadczenie akademickie:

 • 10.2020 – 10.2022, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim, asystent dydaktyczny,
 • 10.2020 – 02.2022, Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie, wykładowca,
 • 02.2016 – 06.2018, Akademia Sztuk Plastycznych w Łodzi, wykładowca,
 • 10.2002 – 06.2007, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (później Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna), wykładowca.

Doświadczenie zawodowe:

 • 09.2018 – 09.2022, Strefa Edukacji Sp. z o.o. (udziałowcy ŁSSE S.A., Ceramika Tubądzin, Miele, Delia Cosmetics), wiceprezes Zarządu,
 • 09.2019 – 09.2022, Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi, dyrektor,
 • 01.2012 – 09.2022, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., dyrektor Departamentu Partnerstwa i Komunikacji, wicedyrektor Departamentu Pozyskiwania Inwestora,
 • 04.2007 – 12.2011, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, dyrektor Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki,
 • 08.2004 – 03.2007, Instytut Postępowania Twórczego Sp. z o.o., dyrektor ds. Edukacji, członek Zarządu, wiceprezes Zarządu.

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Koordynowanie wdrażania PO Kapitał Ludzki 2007-2013 (ponad 0,5 mld euro) w woj. łódzkim; pozyskanie wielu inwestorów do ŁSSE; przeprowadzenie wdrożenia projektu Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi; zarządzanie dużymi zespołami ludzkimi (120-300 osób).
 • Prace nad dysertacją pt. Przedsiębiorstwa branży AGD w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej – związek finansowych i pozafinansowych zachęt inwestycyjnych z ich rozwojem, pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Różańskiego (Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki)

Wybrane publikacje:

 • Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi jako projekt eksperymentalnej szkoły zawodowej wspomagającej dopasowanie kwalifikacji niezbędnych na nowoczesnym rynku pracy, [w:] Karpacki Przegląd Naukowy Nr 2(36)-2021, (ISSN 2353-9917),
 • Mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim w latach 1990-2000 [w:] Niemcy-Austria-Polska w XIX i XX wieku, red. Tadeusz Dubicki, Krzysztof A. Kuczyński, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 2003, (ISBN 8371716230)

Zainteresowania badawcze:

Zarządzanie i jakość, metody zarządzania projektami biznesowymi, ekonomiczne aspekty prowadzenia przedsiębiorstw, finanse przedsiębiorstw, pozafiskalne zachęty inwestycyjne, kwalifikacje społeczne w procesie zarządzania zasobami ludzkimi.

mgr Jarosław Sobczak

Kontakt:

 

mgr Jarosław Sobczak

Wykładowca

j.sobczak@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2020 – teraz - ICZMP w Łodzi – pielęgniarz spec operacyjna
 • 2017 – teraz – UM w Łodzi – asystent w Zakładzie Medycyny Ratunkowej dla Dzieci
 • 2013 – teraz -WSRM w Łodzi – Kierownik ZRM

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia: 

 • w trakcie pisania rozprawy doktorskiej
 • Studia Podyplomowe na UJ – Medycyna Ekstremalna

Wybrane publikacje:

Respiratory burst and TNF-alfa receptor Expression of neutrophils after sepsis and severe injury-induced inflammation in children. Sikora Janusz P., Sobczak Jarosław, Zawadzki Dariusz [i in.],International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021,18,4

Udział w konferencjach:

EUSEM 2020 Copenhagen - Virtual

Zainteresowania badawcze:

Medycyna ratunkowa, górska, nurkowa

Immunologia

mgr Agnieszka Stasiak

Kontakt:

 

mgr Agnieszka Stasiak

Adiunkt

Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych

a.stasiak@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2019 - asystent, Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych - Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • 2019 - Koordynator ds. zawodowych  praktyk studenckich na kierunku Pedagogika- Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • 2019 Koordynator e-learningu na kierunku Pedagogika - Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • 2017-2019- Pracownik Dziekanatu i Działu Rekrutacji – Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 2014-2017 - Tax Care S.A. Biuro Księgowe i Rachunkowe

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Autor programu specjalności na kierunku Pedagogika II-go stopnia: Pedagogika wieku dziecięcego z integracją sensoryczną

Wybrane publikacje:

Stasiak A., Wykorzystanie ICT we współczesnej edukacji – w recenzji

Stasiak A., Komunikowanie masowe w świetle determinizmu technologicznego – w przygotowaniu

Udział w konferencjach:

 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Współczesne trendy w Naukach Humanistycznych i Społecznych – Interdyscyplinarne ujęcie podmiotowości, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Członek Komitetu Naukowego, Łódź, 20 grudnia 2018 r.
 •  VI Międzynarodowa E-konferencja Naukowa Rodzina w społeczeństwie konsumpcyjnym, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Łódź, 12 kwietnia 2018 r.
 •  V Międzynarodowa E-konferencja Naukowa Człowiek wobec zagrożeń współczesności, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Łódź, 18 maja 2017 r.

Zainteresowania badawcze:

pedagogika społeczna; nierówności społeczne i edukacyjne; pedagogika queer

mgr Anna Szweda-Piguła

Kontakt:

 

mgr Anna Szweda-Piguła

Wykładowca

a.szweda@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego – dyrektor Centrum Rozwoju Miasta
 • Wodzisławskie Centrum Kultury – redaktor naczelny miesięcznika
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Zawodowa – wykładowca

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Realizacja kampanii wyborczych 2014, 2018
 • Prowadzenie miesięcznika społeczno-kulturalnego
 • Rzecznictwo prasowe – obsługa Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz prezydenta miasta
 • Realizacja imprez masowych i eventów społecznych
 • Kreowanie wizerunku prezydenta miasta
 

Udział w konferencjach:

 • PR w samorządzie i administracji publicznej
 • Kongres Innowacyjnego Marketingu w Samorządach
 • Kongres Profesjonalistów Public Relations
 • Festiwal Inispiracji

Zainteresowania badawcze:

Media relations, public relations, nowe media, employer branding, zarządzanie zespołem projektowym, psychologia zmiany

mgr Małgorzata Złotoś

Kontakt:

 

mgr Małgorzata Złotoś

Wykładowca

m.zlotos@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2011 – obecnie: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Wybrane publikacje:

 • Złotoś M., On the use of permutation tests in the significance testing of response Surface function parameters, w: Argumenta Oeconomica Cracoviensia, no. 22, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2020, str. 21 – 29
 • Złotoś M., On the use of permutation tests in the analysis of the factorial design of experiments results, w: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, nr 4 (343), Cz. Domański (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019 , str. 123 – 136
 • Złotoś M., On the use of the design of experiments theory in individual data analysis, w: Mathematical Economics 13 (20), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2017, str. 95 – 106
 • Złotoś M., O wykorzystaniu metod planowania eksperymentów czynnikowych w konstrukcji indeksów statystycznych, w: Studia ekonomiczne. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Informatyka i Ekonometria, nr 335, H. Zawadzki, A. Mastalerz – Kodzis (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2017, str. 91 – 100

Udział w konferencjach:

 • XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa im. Profesora Aleksandra Zeliasia na temat "Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych", Zakopane, 13.05.2019 – 16.05.2019
 • XXXVIII Konferencja Wielowymiarowa Analiza Statystyczna (Multivariate Statistical Analysis), Łódź, 4.11.2018 - 6.11.2018
 • LIV Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej, Wrocław, 14.03.2018 - 16.03.2018

Zainteresowania badawcze:

Statystyczna kontrola jakości, planowanie doświadczeń, nieparametryczne metody statystyczne.

created by: Strony Internetowe Łódź