Film interaktywny

więcej

Start rekrutacji

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej
Prawo
więcej
Psychologia
więcej
Dietetyka
więcej
Kosmetologia
więcej
Pedagogika
więcej

Tool4teen

« wróć

Nazwa projektu: Developing an Innovative Tool in Youth Work for Teen Parents
Numer projektu:  
2019-3-LT02-KA205-006638
Program: Erasmus + - partnerstwo strategiczne w sektorze młodzież
Koordynator:  Asociacija MINTES BITES
Czas trwania projektu:  01.02.2020 – 31.01.2022
Strona internetowa: 

 

 

 

 

Opis:

Edukacja na rzecz rodzicielstwa to istotna kwestia, która może sprawić, że dziecko będzie rosło szczęśliwe, zdrowe i dobrze przystosowane.

Partnerzy projektu Tool4Teen Erasmus + z Litwy, Irlandii, Polski, Finlandii i Malty będą wspólnie opracowywać, wdrażać i testować innowacyjne narzędzia edukacyjne dedykowane pracownikom młodzieżowych w celu rozwijania ich codziennych kompetencji, mających za zadanie wspieranie nastoletnich rodziców na ich ścieżce integracji społecznej.

Podejście to będzie miało formę krótkich komiksów, dzięki którym nastoletni rodzice będą mogli uzupełnić, przy wsparciu pracowników młodzieżowych, swoją wiedzę oraz ukształtować umiejętności pozytywnego rodzicielstwa, koncentrując się na podejściu włączającym.

Metodologia ma pomóc osobom pracującym z młodzieżą w ich roli organizatorów uczenia się pozaformalnego oraz wzbogacić ich warsztat pracy.

 

Rezultaty pracy intelektualnej:

Rezultatem projektu będzie zestaw komiksów, które dzięki jasnemu przekazowi zostaną dostosowane do potrzeb grupy docelowej. Zestaw zostanie opracowany jako seria krótkich historii, dzięki którym młodzi odbiorcy będą mogli, przy wsparciu pracowników młodzieżowych, doskonalić swoje umiejętności pozytywnego rodzicielstwa.

Każdy komiks to seria kilku rysunków, które zilustrują jedną koncepcję lub zagadnienie. Dzięki temu przekaz stanie się czytelny i przyjemny w odbiorze, oraz łatwy do upowszechniania za pomocą narzędzi technologii cyfrowej (mail, strona internetowa czy blog). Partnerstwo opracuje również przewodnik, który będzie stanowił narzędzie wspierające dla treści poruszanych w rysunkowych opowieściach.

 

Planowany wpływ projektu:

  • Poszerzony dostęp nastoletnich rodziców do wiedzy, wszechstronność i integracja społeczna, dzięki nowym, innowacyjnym programom nauczania/metodom edukacyjnym oraz rozwojowi kursów szkoleniowych.
  • Lepsze zrozumienie priorytetów oraz potrzeb pracowników młodzieżowych na poziomie europejskim przez różne podmioty.
  • Większa pewność siebie u nastoletnich rodziców, jeśli chodzi o wykorzystanie swoich mocnych stron oraz zdolności.
  • Zwiększona postawa odpowiedzialności, niezależności i zaradności wśród nastoletnich rodziców.
  • Zachęcenie nastoletnich rodziców do stosowania pozytywnych metod wychowawczych.
  • Poprawa samooceny nastoletnich rodziców i wzmocnione kultury uczestnictwa na ich ścieżce integracji, przezwyciężając w ten sposób uprzedzenia i stereotypy.

 

Adresaci projektu:

Grupą docelową projektu są nastoletni rodzice z różnych środowisk, o różnym statusie edukacyjnym, z lekkimi trudnościami w uczeniu się, porzucający naukę lub nie kończący szkoły średniej, defaworyzowani społecznie, bezrobotni, wykluczeni społecznie, a przede wszystkim posiadający problemy społeczne, które mogą prowadzić do trudności w nauce i rodzicielstwie.

Bezpośrednimi beneficjentami projektu są specjaliści pracujący z młodzieżą, w tym nastoletnimi rodzicami, ze względu na brak innowacyjnych, łatwych w czytaniu narzędzi, które zapewniłyby grupie docelowej skuteczne i wysokiej jakości usługi.

 

Rola WSBINoZ w projekcie:

WSBiNoZ posiada duże doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych. Ponadto prowadzi szeroko zakrojoną działalność w zakresie prowadzenia zajęć dla młodzieży i młodych dorosłych, a także promowania wartości europejskich. Pełniąc funkcję szkoły wyższej dostarcza wiedzę przyszłym nauczycielom i trenerom oraz angażuje się w doskonalenie metod szkoleniowych.

 

Partnerzy projektu:

Willingness (Malta)

The Center of Expertise on Social Welfare in South-East Finland (Finlandia)

Future in Perspective Limited (Irlandia)

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu (Polska)

 

Jak się z nami skontaktować?:

Kontakt do koordynatora krajowego: m.sujka@medyk.edu.pl 

Newslettery projektowe

Rezultaty projektowe

created by: Strony Internetowe Łódź