Film interaktywny

więcej

Start rekrutacji

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej
Prawo
więcej
Psychologia
więcej
Dietetyka
więcej
Kosmetologia
więcej
Pedagogika
więcej

TeBelSi - Partcertification in the professional field of Information Security

« wróć

Numer projektu: 2018-1-DE02-KA202-005218

Program: Erasmus + Partnerstwo strategiczne w obszarze edukacji zawodowej i szkoleń

Koordynator: BF/M-Bayreuth - Betriebswirtschaftliches Forschungszentrum für Fragen der mittelständischen Wirtschaft e. V. an der Universität Bayreuth

Czas trwania projektu: 01.09.2018-31.08.2021 (36 miesięcy)

wwwtebeisi.eu

Facebookwww.facebook.com/tebeisi

 

Przedsiębiorstwa w całej UE stoją w obliczu rosnącego ryzyka związanego z bezpieczeństwem informacji. Tymczasem większość firm korzysta z nowych technologii cyfrowych w celu poprawy funkcjonowania swojego modelu biznesowego. Odpływ i utrata informacji i danych lub naruszenie bezpieczeństwa zasobów urządzeń pracujących w technologiach informacyjno-komunikacyjnych stanowią istotne zagrożenie. Złożone środowisko techniczne i prawne nie ułatwia działania. Stawia ono wysokie wymagania przed pracownikami - specjalistami w tej dziedzinie. W konsekwencji prowadzi to do stałego niedoboru wykwalifikowanego w zakresie bezpieczeństwa informacji personelu oraz stale rosnących płac, których małe i średnie firmy nie są w stanie zapewnić.

Projekt TeBeISi "Partial Certification in the professional field of Information Security" ma na celu podniesienie dostępności takiego personelu. Nasze działania kierujemy zarówno do osób dopiero co wchodzących na rynek, jak i do nowych pracowników w firmie. Narzędzia projektowe pozwolą im na samodzielną ocenę ich kompetencji w zakresie ochrony danych i bezpieczeństwa  informacji. Są one zaprojektowane specjalnie w celu zaspokojenia potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw.

Za pomocą profilu zawodowego będzie można określić, jakich kompetencji u zatrudnionych poszukuje firma i jakie umiejętności pracownik jest w stanie zapewnić pracodawcy. Brakujące kompetencje mogą być następnie szkolone.

Program nauczania opracowany w ramach projektu zostanie udostępniony partnerom społecznym, organizatorom kształcenia i szkolenia zawodowego oraz instytucjom edukacyjnym, co pozwoli na rozwój kursów zorientowanych na lokalne potrzeby. Zapewni przejrzystość poprzez śledzenie standardowych treści, czyniąc naukę przejrzystą i mobilną niezależnie od sektora działania danej firmy  oraz kraju.

Rezultatem pracy partnerstwa będzie m.in.:

  • kwestionariusz online dla pracowników do samooceny kompetencji w zakresie ochrony danych i bezpieczeństwa informacji
  • program szkolenia / podnoszenia kwalifikacji dla pracowników małych i średnich przedsiębiorstw

 

 Z kim współpracujemy?

 

- BF/M-Bayreuth - Betriebswirtschaftliches Forschungszentrum für Fragen der mittelständischen Wirtschaft e. V. an der Universität Bayreuth  (Niemcy)

- SCV - StudioCentroVeneto s.a.s. di Antonio Brunello & C. (Włochy)

Mykolas Romeris University (Litwa)

- Hafelekar - Hafelekar Unternehmensberatung Schober GmbH (Austria)


Jak się z nami skontaktować?

Kontakt do koordynatora krajowego: a.mendelbaum@medyk.edu.pl

 

Więcej informacji o projekcie:

created by: Strony Internetowe Łódź